Ahneus

 • palavereiden ahnehtimista kalenteriin ja käsiteltävien asioiden ahnehtimista rajattuun kokousaikaan
 • voisiko asian hoitaa muutoin kuin järjestämällä kokous?

Laiskuus

 • kokouksia ei valmistella eikä mietitä miten tavoitteisiin konkreettisesti päästäisiin

Hengen velttous

 • viitsimättömyyttä, välttelyä ja ylenkatsomista käsiteltävistä asioista
 • jokaisella kokoukseen osallistujalla on velvollisuutensa osallistua ja valmistautua
 • jos ei tiedä tai tunne omaa rooliaan tai omaan itseen liittyviä odotuksia, niin niitä voi kysyä jo etukäteen kokouksen järjestäjältä

Ylensyönti

 • liikaa havaintomateriaalia, liikaa huomiota omille puheenvuoroille
 • haalitaan liikaa uusia työryhmiä, ei osata tehdä päätöksiä

Ylpeys ja turhamaisuus

 • tuodaan esille omia näkökulmia, ei kuunnella toisia
 • ei olla kiinnostuneita toisten ajatuksista
 • oman tärkeyden ja osaamisen  korostamista

Hekumallisuus

 • vanhoihin  toimintamalleihin jumittumista
 • rutiineja ei uskalleta kyseenalaistaa, koska kokoukset ovat toimineet turvallisuuden ja muuttumattomuuden tunteen vahvistajina

Vihamielisyys

 • piilotettua vihamielisyyttä kokouksen edustamaa asiaa, toisia osallistujia ym kohtaan
 • ilmenee varsinkin silloin, kun päätökset onkin tehty jo ennen kokousta ja kokous tarvitaan vain muodollista päätöksen kirjaamista varten
 • voi ilmetä myös kehonkielessä

 

Lähde: Reetta Koski & Katleena Kortesuo: Kokousten seitsemän kuolemansyntiä, Talentum 2012