Yhdistyksen toimintaa Suomessa säätelee yhdistyslaki vuodelta 1989.

Kesällä 2016 yhdistyslakia uudistettiin niin, että Patentti- ja rekisterihallitus voi jatkossa poistaa toimintansa lopettaneet yhdistykset yhdistysrekisteristä. Toimimattomaksi oletetaan yhdistys, joka ei ole tehnyt rekisteri-ilmoitusta yli 20 vuoteen ja jonka toiminnan ei ole syytä olettaa jatkuvan.

Samalla muutetaan yhdistyksen purkamista, päätöksen pätemättömyyttä ja rekisteri-ilmoituksia koskevia yhdistyslain säännöksiä. Yhdistys voi jatkossa toimia kuten tähänkin asti, mutta uudistus tuo mahdollisuuksia ja vaihtoehtoja päätöksentekoon ja toimintaan. Muun muassa sähköisen rekisteri-ilmoituksen tekeminen ja etäosallistuminen yhdistyksen päätöksentekoon helpottuu.