Vuosikokouksen järjestäminen poikkeustilan aikana, webinaaritallenne

Yhdistyksen kokouksilla tarkoitetaan yhdistyksen sääntömääräisiä ja ylimääräisiä kokouksia. Ne ovat paikkoja, joissa jäsen pääsee vaikuttamaan muun muassa siihen, ketä valitaan hallitukseen ja millaista toimintaa yhdistyksessä on.

Yhdistyksen säännöistä riippuen yhdistyksen sääntömääräisiä kokouksia ovat joko vuosikokous tai syyskokous jakevätkokous. Ylimääräisiä kokouksia pidetään,

 • jos yhdistyksen hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai
 • jos yhdistyksen kokous niin päättää tai
 • vähintään yksi kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten vaatii.

Yhdistyksen kokouksen valmistelusta vastaa yhdistyksen hallitus ja käytännön toimenpiteiden organisointi kuuluu puheenjohtajalle ja sihteerille. Yhdistyksen säännöissä määritellään miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle. Yhdistyksen kokouksen puheenjohtajaksi valitaan mielellään joku muu kuin yhdistyksen puheenjohtaja. Myös yhdistykseen kuulumaton voi toimia yhdistyksen kokouksen puheenjohtajana.

Kokouspaikalla tulee olla käytettävissä yhdistyksen jäsenluettelo, jotta voidaan tarvittaessa tarkastaa läsnäolijoiden äänioikeus. Jos äänioikeus on sidoksissa jäsenmaksun suoritukseen, tulee tästäkin olla saatavilla tarvittavat tiedot. Liittomuotoisissa kokouksissa osanottajien valtakirjat tai muu edustusoikeus tulee tarkastaa. Käytännössä tällaiset asiat hoidetaan ennen varsinaisen kokouksen alkamista ilmoittautumisen yhteydessä.

Yhdistyslaissa (23 §) ja yhdistyksen säännöissä määritellään, mistä asioista yhdistyksen kokouksessa on päätettävä. Päätettävät asiat voivat jakautua syys- ja kevätkokouksiin esimerkiksi seuraavasti:

Syyskokouksen päätösasiat

 • toimintasuunnitelma
 • jäsenmaksu
 • talousarvio
 • puheenjohtajan vaali
 • hallituksen muiden jäsenten vaali
 • tilintarkastajien vaali
 • aloitteet

 

Kevätkokouksen päätösasiat

 • toimintakertomus
 • tilit ja tilintarkastuskertomus
 • tilintarkastajien lausunto
 • tilinpäätöksen vahvistaminen
 • vastuuvapauden myöntäminen
 • aloitteet

 

Näiden asioiden lisäksi yhdistyksen kokouksessa on yhdistyslain (23 §) mukaan päätettävä myös seuraavista asioista:

 • yhdistyksen sääntöjen muuttaminen
 • kiinteistön luovuttamisesta tai kiinnittämisestä taikka yhdistyksen toiminnan kannalta huomattavan muun omaisuuden luovuttamisesta
 • yhdistyslain 30 § tarkoitetusta äänestys- ja vaalijärjestyksestä
 • yhdistyksen purkamisesta

 

Jos yhdistyksessä järjestetään vain yksi sääntömääräinen kokous, vuosikokous, edellä mainitut syys- ja kevätkokouksen asiat käsitellään tässä yhdessä kokouksessa.

 

Sivu päivitetty 30.3.2020.