Yhdistyksen perustavassa kokouksessa laaditaan yhdistyksen säännöt. Säännöistä on hyvä olla luonnos jo ennen kokousta ja kokouksessa ne sitten esitellään ja hyväksytään.

Rekisteröitäväksi tarkoitetun yhdistyksen säännöille on Yhdistyslain 8 §:n mukaan asetettu seuraava vähimmäissisältö:

  • yhdistyksen nimi
  • yhdistyksen kotipaikkana oleva Suomen kunta
  • yhdistyksen tarkoitus ja toimintamuodot
  • jäsenen velvollisuus suorittaa yhdistykselle jäsenmaksuja ja muita maksuja
  • yhdistyksen hallituksen jäsenten ja yhdistyksen tilintarkastajien lukumäärä tai vähimmäis- ja enimmäismäärä sekä toimikausi
  • yhdistyksen tilikausi
  • milloin yhdistyksen hallitus ja tilintarkastajat valitaan, tilinpäätös vahvistetaan ja vastuuvapaudesta päätetään
  • miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys purkautuu tai lakkautetaan
  • miten ja missä ajassa yhdistyksen kokous on kutsuttava koolle

 

Sääntöjä muutettaessa päätökseksi tulee se mielipide, jota on kannattanut vähintään kolme neljäsosaa äänestyksessä annetuista äänistä (YhdL 27 §), jollei yhdistyksen säännöissä ole muuta määrätty.

Patentti- ja rekisterihallituksen www-sivuilta löytyy malleja sääntöjen laatimisen tueksi.