Yhdistyksen jäsenten kokoukseen, esimerkiksi vuosikokoukseen, voi etäosallistua myös tietoliikenneyhteyden tai muun teknisen apuvälineen avulla, jos yhdistyksen säännöissä niin mainitaan. Jos säännöissä ei ole tästä mainintaa, tulee yhdistyksen sääntöjä muuttaa tältä osin. Kokoukseen osallistuminen teknisen apuvälineen avulla on vain perinteisen kokousosallistumisen vaihtoehto asioissa, joita koskevaa päätöstä varten on lain mukaan aina pidettävä myös perinteinen kokous (yhdistyslain 23 §: hallituksen, tilintarkastajien ja toiminnantarkastajien valinta, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapaus, sääntöjen muuttaminen, yhdistyksen purkaminen). Näissä asioissa on siis aina järjestettävä myös ns. perinteinen, läsnäolokokous. Muissa asioissa etäosallistuminen voidaan määritellä ainoaksi päätöksentekotavaksi.

Etäosallistumisen käytön edellytyksenä on, että jäsenen osallistumisoikeus ja ääntenlaskennan oikeellisuus voidaan varmistaa perinteiseen kokoukseen verrattavalla tavalla. Yhdistyksen säännöissä ja päätöksillä voidaan määritellä edellytykset, joilla esimerkiksi etäosallistujat tunnistetaan, etä-äänen oikeellisuus varmistetaan, etä-äänen vaalisalaisuus ennen kokousta varmistetaan ja etä-äänet otetaan huomioon kokouksen päätöstä tehtäessä. Lakia ja sääntöjä täydentävät tarvittavat määräykset annetaan yhdistyksen äänestys- ja vaalijärjestyksessä.

Osallistumisoikeus voi olla kokouksen aikana tai ennen kokousta. Jos yhdistyksen varsinaisena tarkoituksena on valtiollisiin asioihin vaikuttaminen (tarkoittaa lähinnä poliittisia puolueita), osallistumisoikeus voi olla vain kokouksen aikana.

Käytännössä etäosallistuminen voidaan toteuttaa ennen kokousta esimerkitse kirjeitse, tekstiviestillä, sähköpostilla tai internetin kautta. Etäosallistuminen kokouksen aikana voidaan periaatteessa toteuttaa samoilla keinoilla sekä esimerkiksi puhelimitse tai videoyhteyden avulla.

Yhdistyksen säännöissä voidaan rajoittaa etäosallistuminen vain tiettyihin kokouksessa käsiteltäviin asioihin, esimerkiksi henkilövalintoihin. Säännöissä voidaan myös määritellä millä tavoin jäsen voi etäosallistua: onko etäosallistumismahdollisuus vain kokouksen aikana tai ennen sitä tai kumpanakin aikana.  Säännöissä ei ole mielekästä määritellä etäosallistumiseen käytettävää tekniikkaa yksityiskohtaisesi, koska tietoliikennetekniikka ja -palvelut kehittyvät niin nopeasti, että nykyisin käytettävä yleinen etäosallistumisväline voi poistua käytöstä jo muutaman vuoden kuluttua. Hyvä käytäntö on, että tarvittaessa yhdistyksen säännöistä käy ilmi, mikä yhdistyksen elin – hallitus tai yhdistyksen kokous – päättää seuraavissa yhdistyksen kokouksissa käytössä olevan etäosallistumisjärjestelyn yksityiskohdista.