Täytekuva: ei tekstiä

Kokouksen jälkitoimet:

  • Pöytäkirjan ja muiden asiakirjojen puhtaaksi kirjoittaminen, pöytäkirjan tarkistaminen ja tiedoksi saattaminen.
  • Pöytäkirjanotteen laatiminen tarvittaessa (hallituksen kannan ilmoittaminen asianomaiselle, pankkiasiat, yms.).
  • Päätösten toimeenpanosta huolehtiminen (esim. yhdistysrekisterilomakkeiden täyttäminen, muistamiset).
  • Arviointi.

 

Kokouksen jälkitoimista huolehtivat kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri sekä ne muut kokouksen jäsenet, joille tehtäviä on kokouksessa annettu.