Opitaan yhdessä

Vertaisopintoryhmä on yhdistyksen itsenäisesti opiskeleva ryhmä, jossa ryhmäläiset ovat yhdessä asettaneet toiminnalleen opinnolliset tavoitteet ja jäsenet kokoontuvat säännöllisesti yhteen opiskelemaan. Ryhmien aiheet vaihtelevat kansanterveys- ja vammaisjärjestöille tyypillisistä sairauteen tai vammaan liittyvistä vertaistukeen ja kuntoutumiseen liittyvistä ryhmistä erilaisiin kulttuuri- yms. harrastustoimintaan liittyviin ryhmiin.

Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöt voivat järjestää vertaisopintoryhmiä yhdessä Opintokeskus Siviksen kanssa. Siviksen taloudellinen tuki vertaisopintoryhmille tulee opetus- ja kulttuuriministeriön vapaan sivistystyön valtionosuudesta.

Mikä on vertaisopintoryhmä?

 • Vertaisopintoryhmä on Siviksen jäsenjärjestön toimintaa.
 • Vertaisopintoryhmässä opitaan yhdessä vertaisten kanssa.
 • Ryhmällä pitää olla aina osaamistavoite. Tukeen oikeuttavaa toimintaa eivät ole juhlat, myyjäiset, vuosikokoukset, virkistystoiminta tai muut yhdistyksen tapahtumat.
 • Opiskelu voi olla tietojen lisäämistä, taitojen harjoittelua, osaamisen kehittämistä tai toimintakyvyn ylläpitämistä. Tärkeää on kokemusten ja näkemysten jakaminen.
 • Opiskeluaihe, tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä. Ryhmällä voi olla vetäjä, mutta kaikki jäsenet ovat vastuussa ryhmän oppimisesta.
 • Ryhmässä on vähintään viisi 15 vuotta täyttänyttä jäsentä.
 • Ryhmä tekee suunnitelman opiskelukauden alussa.
 • Ryhmä opiskelee yhden kalenterivuoden aikana vähintään 10 opetustuntia (pituus 60 min., johon
 • tulee sisältyä 15 min. tauko).
 • Vertaisopintoryhmän kulut on merkitty rekisteröidyn yhdistyksen kirjanpitoon.
   

Taloudellinen tuki

Taloudellinen tuki vertaisopintoryhmälle on enintään 3 euroa/oppitunti.

Sivis jakaa järjestölle vuosittain vertaisopintoryhmien tuntikiintiön. Järjestön ei tarvitse hakea erikseen vertaisopintoryhmätunteja Jako perustuu kolmen edellisen vuoden keskiarvototeumaan. Lisätunteja myönnetään tarvittaessa vuoden aikana.

Hallinnointi Sivisverkossa

Sivisverkko on Siviksen koulutuksen ohjausjärjestelmä, jonka avulla ohjataan jäsenjärjestöjen koulutusta, huolehditaan Sivis-tukien maksusta sekä ylläpidetään tietoja tilastokeskusta ja opetusviranomaisia varten koulutuksista ja niihin osallistuneista henkilöistä. Oppilaitoksena Siviksellä on velvollisuus kerätä näitä tietoja.

Vertaisopintoryhmän hallinnointi Sivisverkossa

 1. Selvitä oman järjestösi Sivis-tuen käytön pelisäännöt
 2. Tee henkilökohtaiset tunnukset Sivisverkkoon ja hae käyttöoikeus omaan organisaatioosi
 3. Ennen vertaisopintoryhmää: Tee vertaisopintoryhmän suunnitelma
 4. Vertaisopintoryhmän jälkeen: Tee koulutuksen selvitys. Ilmoita osallistujatiedot ja tilaisuuden kulut, tarkista ohjelma ja toteutuneet tunnit.
 5. Tuki maksetaan organisaatiosi tilille
   

Tarkemmat ohjeet opintojaksoihin liittyvään asiointiin löytyvät Sivisverkon eri toimintojen yhteydestä sekä tämän sivun oikeasta laidasta löydät kuvalliset ohjeet. Sivisverkon chat palvelee myös arkipäivisin sinua.

Vertaisopintoryhmän suunnitelman voi tehdä Sivisverkkoon aikaisintaan kuusi kuukautta ennen ryhmän opiskelukauden alkamista. Sen on oltava Sivisverkossa julkaistu-tilassa viimeistään kaksi viikkoa opiskelukauden käynnistymisen jälkeen. 

Vertaisopintoryhmiin liittyvissä asioissa sinua neuvovat ja ohjaavat:

Tiia Herlevi

koulutusassistentti

Opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien ohjaus ja neuvonta

Puh. 040 839 8777

Lähetä sähköpostia

Lea Lihavainen

asiantuntija

Koulutus- ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Pohjois-Karjala, Pohjois- ja Etelä-Savo.

Puh. 040 717 7018

Lähetä sähköpostia

Tanja Malk

koulutusassistentti

Opintojaksojen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja opintosetelikoulutuksen ohjaus ja neuvonta.

Puh. 040 731 5608

Lähetä sähköpostia

Riitta Tervasmäki

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Pirkanmaa.

Puh. 040 717 7020

Lähetä sähköpostia