Verkkokoulutuksen monet mahdollisuudet

Koulutusten toteuttaminen verkossa tarjoaa järjestöille uusia mahdollisuuksia perinteisen kasvokkain tapahtuvan koulutus- ja vertaisopintotoiminnan rinnalle.

Verkkokoulutuksessa on kyse lopulta samasta oppimisprosessista ja perusajatuksesta kuin muussakin koulutuksessa: miten voimme tukea osaamisen kehittymistä valitsemalla erilaisia opetusmenetelmiä ja työkaluja. Vuorovaikutus on keskeinen osa tämän päivän verkkokoulutusta.

Verkkokoulutukset voidaan toteuttaa kokonaan verkossa tai verkko-opiskelua ja kasvokkain tapahtuvaa koulutusta yhdistävänä monimuotokoulutuksena eli ns. hybridikoulutuksena. 

Sivis tukee jäsenjärjestöjä oppimisalustojen tarjoamisen lisäksi verkkokoulutusten suunnittelussa ja käynnistämisessä.

Verkkokoulutuksen muotoja 

Webinaari

Webinaari on verkossa toteutettava luento, koulutus tai tiedotustilaisuus. Webinaareja voidaan toteuttaa myös sarjana tai osana kurssia.

Webinaari sopii hyvin kouluttajavetoiseen koulutukseen tai vierailevan asiantuntijan luentoon. Webinaarissa voidaan järjestää myös keskustelutilaisuuksia ja pienryhmätyöskentelyä.

Webinaarin järjestämiseen soveltuvia ohjelmia: Zoom, Teams, Google Meet 

Verkkokurssi

Verkkokurssi on kurssimuotoinen koulutus, joka koostuu useammasta osiosta eli moduulista, jotka muodostavat oppimiskokonaisuuden. Verkkokurssit voivat olla itsenäisesti opiskeltavia tai ohjattuja. 

Ohjatut verkkokurssit

Ohjattuun verkkokurssiin voi kuulua esimerkiksi webinaareja, ohjaajalle palautettavia tehtäviä, keskustelutehtäviä, ryhmä- ja parityöskentelyä ja näyttötöitä.

Ohjattu verkkokurssi sopii hyvin esimerkiksi vapaaehtoisten koulutuksiin, sopeutumisvalmennuskursseihin sekä ylipäänsä koulutuksiin, joissa ryhmäytyminen ja vertaiskeskustelu on tärkeää.

Esimerkkejä sopivista oppimisalustoista: Itslearning, Moodle, Priima, Howspace sekä kaikki suljetut verkko-oppimisalustat eli alustat, joissa osallistujalle luodaan käyttäjätunnus. 

Itsenäisesti opiskeltavat verkkokurssit

Itsenäisesti opiskeltavat verkkokurssit ovat nimensä mukaisesti kursseja, jotka voi käydä läpi itsenäisesti. Kurssilla kouluttaja ei ohjaa opiskelijaa, vaan opiskelu tapahtuu verkkoalustalla ilman vuorovaikutusta.

Itsenäinen verkko-opiskelu sopii hyvin tietopohjaisiin kursseihin (esim. lintulajien tunnistus, ruokavalion perusteet) sekä MOOC-kursseihin (rajoittamattomalle opiskelijamäärälle suunnattu avoin verkkokurssi, johon kuka tahansa voi osallistua).

Mikäli osallistujan suoritus halutaan rekisteröidä (esimerkiksi opintopisteytys tai todistus) kurssilla on käytettävä oppimisalustaa, joka vaatii kirjautumisen.

Vertaisopintoryhmät verkossa

Myös vertaistoimintaan perustuvan ryhmän tapaamisen voi toteuttaa myös verkossa. Ryhmän toiminta voi perustua esimerkiksi jatkuvaan viestikeskusteluun keskustelualustalla ja/tai säännöllisiin etätapaamisiin. Tarpeiden mukaan ryhmä voi olla joko suljettu tai avoin.

Verkko-opintoryhmä sopii hyvin esimerkiksi lukupiiriin tai muuhun vertaisopintotoimintaan, jossa vuorovaikutus ja kokemusten vaihto on keskeistä.

Vertaisopintoryhmille soveltuvia alustoja: Sosiaalisen median alustat, kuten Facebook, Discord, Telegram. Erilliset sovellukset, kuten WhatsApp, Teams, Zoom. 

Kouluttajana verkossa

Kouluttajalta vaaditaan kohtalaisia digitaitoja, mutta kouluttajan ei tarvitse olla digiguru, eikä kouluttajan tarvitse hallita esimerkiksi ohjelmointia.

Jos sähköpostin, tiedostojen tallennuspalvelun (esim. Google Drive, OneDrive tai SharePoint) ja etäkoulutussovelluksen käyttö on tuttua (esim. Teams tai Zoom), riittää tekninen osaaminen hyvin myös verkkokoulutuksen toteuttamiseen. Toki verkkokurssin ohjaaminen tai vaikkapa webinaarin toteuttaminen vaatii aina myös perehtymistä käytettävään alustaan.

Kouluttajan on myös hyvä jo etukäteen varmistaa, että osallistujilla on riittävät digiperustaidot. Jos osallistuja osaa käyttää verkkopankkia, taidot todennäköisesti riittävät myös verkkokurssin käymiseen. Verkkokoulutuksia varten tarvitaan myös sopiva laite (tietokone tai mobiililaite), riittävän nopea verkkoyhteys ja sähköpostiosoite.

Sivis tarjoaa verkkokoulutuksen järjestämiseen monenlaista tukea ja koulutusta. Siviksen verkkokoulutuspalveluja voi hyödyntää laajasti koulutusten suunnittelussa, toteutuksessa ja kehitystyössä. Kouluttajan apuna ovat myös Siviksen Itslearning- ja Zoom-ohjeet. Lisäksi Sivis järjestää säännöllisesti mm. verkkokoulutusten suunnitteluun ja järjestelmien käyttöön liittyviä koulutuksia. Tulossa olevat koulutukset löytyvät Siviksen koulutuskalenterista.

 

Lähdemateriaalia ja lisälukemista: 


Lisätietoja: verkkokoulutus@ok-sivis.fi tai asiantuntija Meri Norolalta:

 

Meri Norola

asiantuntija, verkkopedagogi

Verkkokoulutuksen ja koulutuksen laadun kehittäminen, aluetyö Pirkanmaa, Keski-Suomi, Kanta- ja Päijät-Häme

Puh. 040 717 7020

Lähetä sähköpostia