Monipuolinen verkkoneuvottelutyökalu Zoom

Zoom on verkkoneuvottelutyökalu, jolla voi järjestää koulutuksia, verkkoseminaareja ja webinaareja verkossa. Zoomin toiminnoilla voi:

  • lähettää videokuvaa tietokoneen kameralla,
  • kommunikoida suullisesti mikrofonin ja kaiuttimen sekä kirjallisesti chatin avulla,
  • jakaa oman tietokoneen näytön ja esityksiä,
  • käyttää valkotaulua,
  • tehdä ryhmätöitä ryhmätyöhuoneissa sekä
  • tehdä osallistujille kyselyjä ja äänestyksiä.

Zoom-neuvottelua varten vastuuhenkilö (host) luo kokoushuoneen (Meeting ID). Jokaisella kokoushuoneella on yksilöity internetosoite, jonka voi jakaa osallistujille sähköpostilla, kalenterikutsuna tai linkkinä esim. verkko-oppimisympäristössä. Yhden kokoushuoneen enimmäisosallistujamäärä on 300 henkilöä. Kokoushuoneen luomiseen tarvitaan käyttöoikeus ja niitä hallinnoidaan Siviksessä. Osallistujat eivät tarvitse Zoom-neuvotteluun erillisiä käyttöoikeuksia. Siviksellä on käytössä isojen webinaarien järjestämiseen webinaarilisenssi, jota järjestöt voivat hakea osallistujamäärältään isojen webinaarien toteuttamiseen.

Zoomiin liittyvät palvelut

Ohjaus ja tuki

Sivis tarjoaa koulutusta, opastusta, ohjeita ja teknistä tukea järjestöjen kouluttajille Zoomin käytössä.

Käyttöönoton ehdot ja tunnusten hakeminen

Zoomissa toteutettavat koulutukset ovat Siviksen ja jäsenjärjestön yhteistyökoulutuksia. Sivis (oppilaitos) tarjoaa koulutuksen toteuttajalle (järjestö) maksutta käyttöön verkkoneuvottelutyökalun näiden koulutusten toteuttamiseen. Tunnuksen hakemisen käytännöt ovat seuraavat:

  • Zoomia hyödyntävä koulutus tulee tallentaa Sivisverkkoon.
  • Verkkoneuvottelun vastuuhenkilön (host) tunnusta ja käyttöoikeutta haetaan tällä lomakkeella.
  • Järjestöt voivat hakea isojen webinaarien toteuttamiseen (max. 500 henkilöä) webinaarin käyttöoikeutta. Webinaarin käyttöoikeutta haetaan tällä lomakkeella.

Ohjeita verkkoneuvottelun vastuuhenkilölle / kouluttajalle

Muita ohjeita

Ajankohtaista (päivitetty 3.8. ja 21.9.2020)

Opintokeskus Siviksen Zoomissa olemme huolehtineet, että mahdolliset (julkisuudessa esillä olleet) tietoturvariskiä aiheuttavat ominaisuudet eivät oletusarvoisesti ole aktivoitu käyttöön.

Siviksen itse toteuttamat koulutukset ovat kaikille avointa koulutustoimintaa, joten niissä ei lähtökohtaisesti ole ulkopuolisille osallistujille arkaluontoista sisältöä.

Siviksen jäsenjärjestöjen Zoomin käyttö on tarkoitettu koulutustoimintaan yhteistyössä Siviksen kanssa, eli koulutuksiin, jotka ovat Sivisverkossa, jolloin koulutuksen ilmoittautuneet ovat tiedossa.

Koulutuksen vastuuhenkilöt (host) voivat kontrolloida osallistujien Zoomiin sisääntuloa odotushuonetta tai salasanaa käyttämällä. Koulutuksen vastuuhenkilö (host) voi myös poistaa Zoomista osallistujia tarvittaessa.

Lisätietoja Zoomista ja siihen liittyvistä palveluista:

Aino Laurila

asiantuntija, verkkopedagogi

Verkkokoulutuksen kehittäminen, verkkokoulutusalustat

Puh. 040 7177 012

Lähetä sähköpostia

Meri Norola

asiantuntija

Verkkokoulutuksen ja koulutuksen laadun kehittäminen, aluetyö Pirkanmaa, Keski-Suomi, Kanta- ja Päijät-Häme

Puh. 040 717 7020

Lähetä sähköpostia

Anu Törrö

mediasuunnittelija

Verkkokoulutusalustat, digitaalisten palveluiden kehittäminen

Puh. 040 717 7013, Twitter: @Anu_Tor

Lähetä sähköpostia