Verkkokoulutusten kehitystyön tuki

Verkkokoulutusten kehittämiseen liittyvät palvelut ovat jäsenjärjestöille maksuttomia. Palvelut on suunnattu jäsenjärjestöjen verkkokouluttajille ja koulutusten suunnittelijoille. 

Konsultaatio ja neuvonta

Siviksen verkkokoulutustiimi tukee jäsenjärjestöjä verkkokoulutusten käynnistys- ja kehitystyössä. Siviksen verkkokoulutusasiantuntijat voivat esimerkiksi auttaa uuden verkkokurssin suunnittelussa, kartoittaa järjestölle sopivia verkko-oppimisalustoja tai käydä läpi järjestön tulevia verkkokoulutustarpeita. Konsultaatio sisältää järjestön tarpeiden mukaan 1–5 tapaamista. Eteneminen suunnitellaan yhdessä.

Siviksen verkkokoulutustiimi tarjoaa lisäksi teknistä tukea Siviksen kanssa yhteistyössä käytettäville alustoille. Tukea voi saada esimerkiksi Itslearning- ja Zoom-alustojen teknisiin kysymyksiin. Jos kyse on yksittäistä ongelmaa laajemmasta kokonaisuudesta, konsultaatio on lyhyttä neuvontaa toimivampi vaihtoehto. Järjestön tarvetta voidaan arvioida myös yhdessä.

Kysy lisää: verkkokoulutus@ok-sivis.fi

Tilaa konsultaatio

Tilauskoulutukset

Tilauskoulutukset räätälöidään yhteisen suunnittelutapaamisen perusteella järjestön toiveiden mukaisesti.

Sivis järjestää jäsenjärjestöille tilauskoulutuksia seuraavista aiheista:

  • Laadukkaan ja toimivan verkkokoulutuksen suunnittelu ja toteuttaminen
    • Aiheina esimerkiksi kouluttajan rooli verkkokoulutuksessa, vuorovaikutteiset työtavat verkkokoulutuksessa, verkkokurssin suunnittelu, osallistujien ohjaaminen verkkokurssilla, hyvän verkkokurssin rakenne jne.
  • Siviksen verkkokoulutustyökalujen eli Itslearning- ja Zoom-alustojen käyttöönotto
  • Teams-viestintä- ja yhteistyöalustan käyttö järjestön koulutuksissa

Tilaa tilauskoulutus

Avoimet koulutukset

Sivis järjestää jäsenjärjestöjensä asiantuntijoille avoimia koulutuksia, joilla tuetaan järjestöjen verkkokoulutusten kehittämistä ja käytännön toteutuksia. Siviksen avoimeen koulutustarjontaan kuuluu erilaisia koulutustilaisuuksia, verkkokursseja, webinaareja, työpajoja ja klinikoita.

Koulutukset suunnitellaan osaamislähtöisesti. Kouluttajina ja ohjaajina toimivat Siviksen ja jäsenjärjestöjen asiantuntijat sekä ulkopuoliset yhteistyökumppanit.

Tutustu tuleviin koulutuksiin

Katso koulutustallenteita

 

Lisätietoja Siviksen verkkokoulutuspalveluista: verkkokoulutus@ok-sivis.fi tai asiantuntijoiltamme:

Aino Laurila

asiantuntija, verkkopedagogi

Verkkokoulutuksen kehittäminen, verkkokoulutusalustat

Puh. 040 7177 012

Lähetä sähköpostia

Meri Norola

asiantuntija, verkkopedagogi

Verkkokoulutuksen ja koulutuksen laadun kehittäminen, aluetyö Pirkanmaa, Keski-Suomi, Kanta- ja Päijät-Häme

Puh. 040 717 7020

Lähetä sähköpostia

Sirpa Sulku

asiantuntija

Verkkokoulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen

Puh. 050 560 5133, Twitter: @sirpasulku

Lähetä sähköpostia

Anu Törrö

mediasuunnittelija

Verkkokoulutusalustat, digitaalisten palveluiden kehittäminen

Puh. 040 717 7013, Twitter: @Anu_Tor

Lähetä sähköpostia