Verkkokoulutusmallit jäsenjärjestöjen käyttöön

Sivis tukee jäsenjärjestöjä verkkokoulutusten toteuttamisessa tarjoamalla valmiita yhdistystoiminnan verkkokoulutusmalleja järjestöjen käyttöön. Verkkokoulutukset toteutuvat Itslearning -oppimisympäristössä. Koulutuskokonaisuuksien aiheista järjestöt voivat vapaasti valita sopivat osat tai koko kokonaisuuden.

Verkkokoulutuksia kehitetään parhaillaan yhteistyössä jäsenjärjestöjen kanssa ja ne valmistuvat testaukseen 2020-2021. Jos olet kiinnostunut kokeilemaan aineistoja käytännössä, ota yhteyttä Sirpa Sulkuun!

Koulutusten testaamiseen osallistuminen tai valmiiden koulutusten hyödyntäminen ei edellytä aikaisempaa kokemusta Itslearningistä. Tarjoamme ohjausta ja konsultaatiota koulutusten käyttöönottoon ja järjestämme vuosittain valtakunnalliset kehittämispäivät koulutuksia käyttäville järjestöille. 

 

 

Yhdistyskehittäjä on verkkokoulutus yhdistystoiminnan organisoimisesta ja kehittämisestä. Tavoitteena on osallistujien oman yhdistyksen toiminnan kehittäminen koulutusmateriaalin ja oppimistehtävien avulla. Koulutus sisältää kirjallista lukumateriaalia, järjestöjen haastatteluja onnistuneesta toiminnasta sekä oppimistehtäviä ja keskusteluja. Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittää ja ryhdistää oman yhdistyksen toimintaa. 

 

 

Koulutuksessa opiskellaan yhdistyksen viestinnän perusasiat: viestinnän tavoitteet, kohderyhmät, ydinviestit sekä viestinnän vastuut yhdistyksen eri tehtävissä. Koulutuksen sisältöjä peilataan koko koulutuksen ajan oman yhdistyksen viestintään ja koulutuksen lopputuloksena laaditaan yhdistyksen viestintäsuunnitelma.

 

 

Vapaaehtoisjohtaja on verkkokoulutus vapaaehtoisille, jotka johtavat ja ohjaavat muita vapaaehtoisia. Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa osallistujien osaamista vapaaehtoisten johtajana toimimisessa. Koulutus lisää osallistujien valmiuksia suunnitella, johtaa ja kehittää vapaaehtoistoimintaa sekä tarjoaa mahdollisuuden keskinäiseen verkostoitumiseen muiden vapaaehtoisten johtajien kanssa. 

Miten käytännössä?

Verkkokoulutusmallit ovat koulutuksia, jotka on tarkoitettu Siviksen jäsenjärjestöjen käyttöön. Jäsenjärjestöt voivat organisoida valmiiden mallien avulla koulutuksia omille paikallisyhdistyksille ja vapaaehtoisille itsenäisesti tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Koulutuksia työstetään parhaillaan ja ne valmistuvat testaukseen vaiheittain syksyn ja talven 2020-2021 aikana.

Koulutusmalleista kiinnostuneet Siviksen jäsenjärjestöt voivat ottaa jo nyt yhteyttä Sirpaan koulutuksen testaamista varten. Jos olet vapaaehtoinen ja toimit paikallisessa yhdistyksessä, kannattaa tiedustella tai toivoa koulutusta omasta järjestöstä.

Lisätietoja Opintokeskus Siviksessä

Sirpa Sulku

asiantuntija

VolExpo -hankkeen päällikkö, vapaaehtoisten johtamiskoulutuksen kehittäminen

Puh. 050 560 5133, Twitter: @sirpasulku

Lähetä sähköpostia