Monipuolinen verkkoneuvottelutyökalu Zoom

Zoom on verkkoneuvottelutyökalu, jolla voi järjestää webinaareja, verkkoseminaareja ja koulutuksia verkossa. Zoomin toiminnoilla voi:

  • lähettää videokuvaa tietokoneen kameralla,
  • kommunikoida suullisesti mikrofonin ja kaiuttimen sekä kirjallisesti chatin avulla,
  • jakaa oman tietokoneen näytön ja esityksiä,
  • käyttää valkotaulua,
  • tehdä ryhmätöitä ryhmätyöhuoneissa sekä
  • tehdä osallistujille kyselyjä ja äänestyksiä.

Zoom-neuvottelua varten vastuuhenkilö (host) luo kokoushuoneen (Meeting ID). Jokaisella kokoushuoneella on yksilöity internetosoite, jonka voi jakaa osallistujille sähköpostilla, kalenterikutsuna tai linkkinä esim. verkko-oppimisympäristössä. Yhden kokoushuoneen enimmäisosallistujamäärä on 300 henkilöä. Kokoushuoneen luomiseen tarvitaan käyttöoikeus ja niitä hallinnoidaan Siviksessä. Osallistujat eivät tarvitse Zoom-neuvotteluun erillisiä käyttöoikeuksia.

Zoomiin liittyvät palvelut

Ohjaus ja tuki

Sivis tarjoaa koulutusta, opastusta, ohjeita ja teknistä tukea järjestöjen kouluttajille Zoomin käytössä.

Käyttöönoton ehdot ja tunnusten hakeminen

Zoomissa toteutettavat koulutukset ovat Siviksen ja jäsenjärjestön yhteistyökoulutuksia. Sivis (oppilaitos) antaa koulutuksen toteuttajalle (järjestö) maksutta käyttöön verkkoneuvottelutyökalun koulutusten toteuttamiseen. Tunnuksen hakemisen käytännöt ovat seuraavat:

  • Zoomia hyödyntävä koulutus tulee tallentaa Sivisverkkoon.
  • Verkkoneuvottelun vastuuhenkilön (host) tunnusta ja käyttöoikeutta haetaan tällä lomakkeella.

Zoomin käyttö on jäsenjärjestöille maksutonta vuoden 2020 loppuun. Syyskauden 2020 aikana tiedotetaan Zoomin käytön kustannuksen ehdoista vuoden 2021 alusta lähtien.

Ohjeita verkkoneuvottelun vastuuhenkilölle / kouluttajalle

Muita ohjeita

Ajankohtaista (päivitetty 3.8. ja 21.9.2020)

Opintokeskus Siviksen Zoomissa olemme huolehtineet, että mahdolliset (julkisuudessa esillä olleet) tietoturvariskiä aiheuttavat ominaisuudet eivät oletusarvoisesti ole aktivoitu käyttöön.

Siviksen itse toteuttamat koulutukset ovat kaikille avointa koulutustoimintaa, joten niissä ei lähtökohtaisesti ole ulkopuolisille osallistujille arkaluontoista sisältöä.

Siviksen jäsenjärjestöjen Zoomin käyttö on tarkoitettu koulutustoimintaan yhteistyössä Siviksen kanssa, eli koulutuksiin, jotka ovat Sivisverkossa, jolloin koulutuksen ilmoittautuneet ovat tiedossa.

Koulutuksen vastuuhenkilöt (host) voivat kontrolloida osallistujien Zoomiin sisääntuloa odotushuonetta tai salasanaa käyttämällä. Koulutuksen vastuuhenkilö (host) voi myös poistaa Zoomista osallistujia tarvittaessa.

Lisätietoja Zoomista ja siihen liittyvistä palveluista:

Antero Pohjatalo

asiantuntija

Koulutuksen kehittäminen, Sivisverkko, verkkopedagogiikka ja verkko-oppimisympäristöt.

Puh. 040 720 5745

Lähetä sähköpostia

Tiina Tanskanen-Kudjoi

asiantuntija, verkkopedagogi

Verkkopedagogiikka, verkko-oppimisympäristön ja verkkokoulutuksen kehittäminen

Puh. 0400 537 262

Lähetä sähköpostia