Tieto kiertoon -toiminta vahvistaa kestävää sivistystä

Tieto kiertoon -toiminta on vertaisopintoryhmätoimintaa, joka tukee järjestöjen toteuttamaa kestävää sivistystä. Toimintatapa sopii hyvin esimerkiksi luonto- ja ilmastoaiheisten teemojen käsittelyyn, mutta ajatus tiedon kierrättämisestä ja jakamisesta soveltuu myös muihin aiheisiin. Tieto kiertoon -toiminnassa oppimiseen liittyvät vuorovaikutus ja reflektointi voivat yhdistyä toiminnallisuuteen ja tekemiseen.

Laajemmin toimintaan voit tutustua Tieto kiertoon -oppaassa. Katso myös vinkit Tieto kiertoon -ryhmien perustamiseen.

Toimintaan osallistuvat ovat oikeutettuja Tieto kiertoon -osaamismerkkiin. Osaamismerkin myöntää Sivis, mutta järjestö voi myös ottaa Tieto kiertoon -toiminnan omaan ohjelmaansa ja toimia osaamismerkin myöntäjänä. Osaamismerkin käyttöönotosta voi sopia Tieto kiertoon -toiminnasta Siviksessä vastaava asiantuntijan Lea Lihavaisen kanssa.

Siviksen jäsenjärjestöt voivat käyttää Tieto kiertoon -toimintaan vertaisopintoryhmien taloudellista tukea.

Kuinka käynnistää Tieto kiertoon -toimintaa?

Yhdessä oppien, toinen toisiltamme tietoja ja näkemyksiä jakaen voimme kohdata aikamme haastavia kysymyksiä. Yhdessä oppimiseen ja tiedon kierrättämiseen motivoivat erityisesti aikamme viheliäiset ongelmat.

Viheliäisten ongelmien ratkaisemiseksi ylisukupolvinen tiedon jakaminen ja erilaisten ratkaisumallien löytäminen on oleellista. Tieto kiertoon -toiminnassa näitä kysymyksiä lähestytään voimavarakeskeisesti ja toteutuksessa hyödynnetään yhdessä toimimista ja oppimista, erilaisia ryhmätoiminnan muotoja ja tutkiva ja tuottava oppimista.

Tieto kiertoon -ryhmät aktivoivat ja lisäävät vuorovaikutusta sekä oman osaamisen jakamista. Ryhmän jäsenet määrittävät yhdessä tavoitteensa ja tapansa toimia yhdessä sekä toiminnan opinnolliset tavoitteet.

Tieto kiertoon -toiminta soveltuu hyvin ilmastohuolta tai kestävää sivistystä käsitteleville ryhmille. Tieto kiertoon -toimintaideaa voi soveltaa kaikkeen tiedon kierrätystä ja yhdessä oppimista hyödyntävään toimintaan.

Tieto kiertoon SivisNYTissä:

Tieto kiertoon – toimintamalli on kehitetty yhdessä Itä-Suomen yliopiston kanssa ALL-YOUTH tutkimushankkeessa ”Kestävää hyvinvointia etsimässä (osatutkimuksen nr 312692). ALL-YOUTH-tutkimushanketta rahoittaa Suomen strategisen tutkimuksen neuvoston (STN) päätöksellä (nr 312689). ALL-YOUTH on monitieteinen tutkimushanke, joka tutkii 16–25-vuotiaiden nuorten yhteiskunnallisen osallistumisen mahdollisuuksia ja esteitä sekä nuorten käsityksiä kestävästä kehityksestä ja hyvinvoinnista.

Lisätietoja Opintokeskus Siviksessä
 

Lea Lihavainen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Pohjois-Karjala, Pohjois- ja Etelä-Savo

Puh. 040 717 7018

Lähetä sähköpostia