Opitaan yhdessä vertaisopintoryhmissä

Vertaisopintoryhmä on itsenäisesti opiskeleva ryhmä, joka kokoontuu säännöllisesti opiskelemaan yhdessä. Ryhmäläiset ovat yhdessä asettaneet toiminnalleen opinnolliset tavoitteet.

Ryhmien aiheet vaihtelevat kansanterveys- ja vammaisjärjestöille tyypillisistä sairauteen tai vammaan liittyvistä vertaistukeen ja kuntoutumiseen liittyvistä ryhmistä erilaisiin kulttuuri- yms. harrastustoimintaan liittyviin ryhmiin.

Opintokeskus Siviksen jäsenjärjestöt voivat järjestää vertaisopintoryhmiä yhdessä Opintokeskus Siviksen kanssa. Siviksen taloudellinen tuki vertaisopintoryhmille tulee opetus- ja kulttuuriministeriön vapaan sivistystyön valtionosuudesta.

Mikä on vertaisopintoryhmä?

 • Vertaisopintoryhmä on Siviksen jäsenjärjestön toimintaa.
 • Vertaisopintoryhmässä opitaan yhdessä vertaisten kanssa.
 • Ryhmällä pitää olla aina osaamistavoite. Osaamistavoitteen määrittelyyn saat apua Lisää laatua koulutukseen -oppaasta.
 • Tukeen oikeuttavaa toimintaa eivät ole juhlat, myyjäiset, vuosikokoukset, virkistystoiminta tai muut yhdistyksen tapahtumat.
 • Opiskelu voi olla tietojen lisäämistä, taitojen harjoittelua, osaamisen kehittämistä tai toimintakyvyn ylläpitämistä. Tärkeää on kokemusten ja näkemysten jakaminen.
 • Opiskeluaihe, tavoitteet ja aikataulu sovitaan yhdessä. Ryhmällä voi olla vetäjä, mutta kaikki jäsenet ovat vastuussa ryhmän oppimisesta.
 • Ryhmässä on vähintään viisi 15 vuotta täyttänyttä jäsentä.
 • Ryhmä tekee suunnitelman opiskelukauden alussa.
 • Ryhmä opiskelee yhden kalenterivuoden aikana vähintään 10 opetustuntia. Yhden opetustunnin pituus on 45 min. Jos koulutus on pidempi, tulee siihen sisältyä taukoja.
 • Vertaisopintoryhmän kulut on merkitty rekisteröidyn yhdistyksen kirjanpitoon.

Taloudellinen tuki

Taloudellinen tuki vertaisopintoryhmälle on enintään 3 euroa/oppitunti.

Sivis jakaa järjestölle vuosittain vertaisopintoryhmien tuntikiintiön. Järjestön ei tarvitse hakea erikseen vertaisopintoryhmätunteja. Jako perustuu kolmen edellisen vuoden keskiarvototeumaan. Lisätunteja myönnetään tarvittaessa vuoden aikana.

Hallinnointi Sivisverkossa

Sivisverkko on Siviksen koulutuksen ohjausjärjestelmä, jonka avulla ohjataan jäsenjärjestöjen koulutusta ja huolehditaan Sivis-tukien maksusta. Sivisverkko kokoaa tilastotietoja koulutuksista Tilastokeskusta ja opetusviranomaisia varten sekä tietenkin järjestöille itselleen. Oppilaitoksena Siviksellä on velvollisuus kerätä näitä tietoja.

Vertaisopintoryhmän hallinnointi Sivisverkossa:

 1. Selvitä oman järjestösi Sivis-tuen käytön pelisäännöt.
 2. Tee henkilökohtaiset tunnukset Sivisverkkoon ja hae käyttöoikeus omaan organisaatioosi.
 3. Ennen koulutusta: Tee koulutuksen suunnitelma.
 4. Koulutuksen jälkeen: Tee koulutuksen selvitys. Ilmoita osallistujatiedot ja tilaisuuden kulut, tarkista ohjelma ja toteutuneet tunnit.
 5. Tuki maksetaan organisaatiosi tilille.

Vertaisopintoryhmän suunnitelman voi tehdä Sivisverkkoon aikaisintaan kuusi kuukautta ennen ryhmän opiskelukauden alkamista. Sen on oltava Sivisverkossa "julkaistu"-tilassa viimeistään kaksi viikkoa opiskelukauden käynnistymisen jälkeen. 

Ohjeet

Tarkemmat ohjeet koulutuksiin liittyvään asiointiin löytyvät Sivisverkosta, sen kirjautumissivulta sekä tämän sivun oikeasta laidasta. 

Materiaalia vertaisopintoryhmiin

Vertaisopintoryhmiin liittyvissä asioissa sinua neuvovat ja ohjaavat:

Tiia Herlevi

koulutusassistentti

Koulutusten ja vertaisopintoryhmien ohjaus ja neuvonta

Puh. 040 839 8777

Lähetä sähköpostia

Lea Lihavainen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Pohjois-Karjala, Pohjois- ja Etelä-Savo

Puh. 040 717 7018

Lähetä sähköpostia

Tanja Malk

koulutusassistentti (työvapaalla)

Koulutusten ohjaus ja neuvonta