Sivisverkon pääkäyttäjät 

Pääkäyttäjä on tärkeä yhteyshenkilö Sivikseen. Pääkäyttäjällä on kokonaiskuva järjestön Siviksen kanssa yhteistyössä toteuttavasta koulutustoiminnasta. Pääkäyttäjällä on vuosittaisia tehtäviä, mm. järjestön tuntiehdotuksen tekeminen ja tuntitilanteen seuranta. Sivis lähettää ajankohtaisista tehtävistä sähköpostia pääkäyttäjille. Jokainen järjestö tarvitsee vähintään yhden pääkäyttäjän.

Pääkäyttäjän tehtävät

 • Ohjaa ja seuraa järjestön opetustuntien käyttöä Sivisverkossa. 
 • Voi lisätä Sivisverkkoon järjestön koulutusstrategian (vapaaehtoinen).
 • Lisää järjestön tuntiehdotuksen vuosittain.
 • Viestii ja ohjaa järjestön sisällä, jos tuntiehdotuksen tekemistä hajautetaan piiri- tai alueorganisaatioille.
 • Jakaa oman järjestön sisällä Siviksen myöntämät opetustunnit, jos järjestö hyödyntää tätä Sivisverkon ominaisuutta.
 • Voi tehdä Sivikselle ehdotuksen järjestön koulutusmallista.
 • Huolehtii opetustuntien lisähausta tai palauttamisesta, jos tuntimäärä on kalenterivuoden aikana loppumassa tai tunteja on jäämässä käyttämättä.
 • Voi seurata koko järjestön koulutusten tilastoyhteenvetoja.

Ohjeita Sivisverkon pääkäyttäjille

Uusi pääkäyttäjä

1. Pääkäyttäjä hakee itselleen Sivisverkkoon koulutuksen vastuuhenkilö -tunnukset, mikäli hänellä ei ole niitä ennestään. Koulutuksen ohjeet: Katso ohjeet tunnusten tekemiseen kohdasta 1

2. Sivisverkon pääkäyttäjäoikeus haetaan Sivikseltä sähköisesti allekirjoitetulla hakemuksella. Täytä pääkäyttäjähakemus. Hakemuksesta löydät tarkemmat ohjeet. Pääkäyttäjähakemus

3.Siviksen henkilökunta muuttaa käyttäjätunnuksen pääkäyttäjäoikeudeksi, kun yllä mainittu täytetty hakemus on lähetetty Sivikseen.

Siviksen vuosikello pääkäyttäjille 2022

 • 18.1.2022 Vuoden 2021 kuluselvitysten viimeinen palautuspäivä
 • Opintosetelikoulutusten haku: helmi-huhtikuu, aikataulu OPH:sta 
 • 14.–25.3.2022 Mahdollisuus hakea lisää ja palauttaa opetustunteja 
 • 20.6.2022 mennessä selvitykset kevään koulutuksista ja vertaisopintoryhmistä  
 • 15.–29.8.2022 Mahdollisuus hakea lisää ja palauttaa opetustunteja 
 • SivisPÄIVÄ 21.9.2022
 • 3.–18.10.2022 Tuntihaku vuodelle 2023
 • Marraskuun puoliväli: päätökset vuoden 2023 opetustunneista järjestöille 
 • 8.12.2022 alkaen vuoden 2023 koulutuksia voi lisätä Sivisverkkoon 
 • Vuoden 2022 kuluselvitysten viimeinen palautuspäivä 18.1.2023

Sivis lähettää pääkäyttäjille sähköpostia ajankohtaisista tehtävistä ja ajankohdista ohjeiden kanssa.

Uusi pääkäyttäjä: näin pääset alkuun

 1. Tee tunnukset Sivisverkkoon ja varmista, että pääkäyttäjähakemus toimitetaan Sivikselle
 2. Hanki perehdytys muilta järjestösi pääkäyttäjiltä, edeltäjältäsi tai Sivikseltä
 3. Tutustu Sivisverkkoon 
 4. Perehdy Siviksen jäsenpalveluihin

Koulutusta pääkäyttäjille

Sivis kouluttaa ja perehdyttää jäsenjärjestöjä Sivisverkon käyttöön sekä tukee pääkäyttäjiä tehtäviin perehtymisessä. Ole yhteydessä asiantuntija Virpi Markkaseen tai järjestönne omaan yhteyshenkilöön.

Digitaalinen osaamismerkki

Sivisverkon pääkäyttäjät voivat anoa digitaalista osaamismerkkiä pääkäyttäjänä toimimisesta. Merkki on tunnustus henkilön työstä Sivisverkon keskusjärjestön pääkäyttäjänä. Hae osaamismerkkiä!

Koulutusmalli Sivisverkossa

Koulutusmalli on järjestön toteuttama koulutus, joka suunnitellaan osaamislähtöisesti ja se mitoitetaan ja opintopisteytetään yhteistyössä Siviksen kanssa. Osallistuja voi tulostaa koulutusmallilla toteutetusta koulutuksesta Siviksen ja järjestön todistuksen, ja lisäksi hän saa merkinnän Sivisverkon opintorekisteriin. Koulutusmallin työstäminen kannattaa käynnistää yhteydenotolla Sivikseen. Ole yhteydessä asiantuntija Mia Valanteeseen tai järjestönne omaan yhteyshenkilöön.

Koulutusmalli uudistuu. Koulutusmallilla toteutetusta koulutuksesta on mahdollista saada jatkossa suoritusmerkintä kansalliseen KOSKI-tietovarantoon, jota opiskelija pääsee katsomaan Oma opintopolku -palvelun kautta. Seuraa Siviksen viestejä vuonna 2022. 

Koulutuksen strategia

Sivisverkon koulutusstrategian avulla järjestön koulutustoiminnan suunnittelu sidotaan järjestön strategiaan ja koulutuksen laadunkehittämisen prosesseihin. Koulutustoiminta on yksi väline strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta myös osaavien järjestötoimijoiden varmistamiseksi. Sivisverkon koulutusstrategia mahdollistaa myös järjestön koulutustoiminnan nykytilan, haasteiden sekä kehittämiskohteiden pohdinnan. Järjestön koulutustoiminnan kokonaisuuden hahmottaminen edellyttää laajaa ja syvällistä keskustelua järjestön sisällä.

Sivisverkon koulutusstrategia on lomake, johon kirjataan yhteisen keskustelun tulos. Sivis tukee jäsenjärjestöjensä koulutuksen laadunkehittämistyötä. Sivikseltä on mahdollista saada tukea laadunkehittämiseen. Ole yhteydessä asiantuntija Mia Valanteeseen tai järjestönne omaan yhteyshenkilöön.

Tuntiehdotukset seuraavalle vuodelle

Järjestön tuntiehdotus laaditaan Sivisverkkoon syksyisin. Pääkäyttäjä tekee järjestön tuntiehdotuksen ja/tai huolehtii, että järjestön muut toimijat tekevät suunnitelmaan omat tuntiehdotuksensa, jos vastuuta on jaettu järjestön sisällä. Sivis tiedottaa vuosittain pääkäyttäjille tuntiehdotuksen laatimisen aikataulusta.

Sivisverkkoon liittyviä ohjeita pääkäyttäjälle

Usein kysytyt kysymykset

Jäikö jokin mietityttämään? Katso löytyykö vastaus Sivisverkon usein kysytyistä kysymyksistä.

Sivisverkon chat, Siviksen koulutusassistentit ja asiantuntijat neuvovat ja ohjaavat mielellään Sivisverkon käytössä.

Lisätietoja:

Tiia Herlevi

koulutusassistentti

Koulutusten ja vertaisopintoryhmien ohjaus ja neuvonta

Puh. 040 839 8777

Lähetä sähköpostia

Tanja Malk

koulutusassistentti

Koulutusten, ammatillisen lisäkoulutuksen ja opintosetelikoulutuksen ohjaus ja neuvonta

Puh. 040 731 5608

Lähetä sähköpostia

Virpi Markkanen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Uusimaa ja Kaakkois-Suomi

Puh. 050 374 5869, Twitter: @VirpiMarkkanen

Lähetä sähköpostia

Mia Valanne

asiantuntija

Järjestökoulutuksen kehittäminen ja laatu

Puh. 050 435 1088

Lähetä sähköpostia