Pääkäyttäjä on tärkeä yhteyshenkilö Siviksen ja jäsenjärjestön yhteistyössä

Jokaisella Siviksen jäsenjärjestöllä tulee olla nimetty Sivisverkon pääkäyttäjä. Pääkäyttäjät ovat keskusjärjestön työntekijöitä ja heitä on hyvä olla useampikin. Pääkäyttäjälle tulee muutamia vuosittaisia tehtäviä ja he ovat järjestössään Sivisyhteistyön avainhenkilöitä. Tässä tehtävässä tukena on järjestön oma nimetty yhteyshenkilö Sivikessä ja koko Siviksen henkilökunta.

Pääkäyttäjän tehtävät

 • Ohjaa ja seuraa järjestön opetustuntien käyttöä Sivisverkossa. 
 • Lisää järjestön tuntiehdotuksen seuraavan vuoden opetustunneista vuosittain.
  • Viestii ja ohjaa järjestön sisällä, jos tuntiehdotuksen tekemistä hajautetaan piiri- tai alueorganisaatioille.
  • Jakaa oman järjestön sisällä Siviksen myöntämät opetustunnit, jos järjestö hyödyntää tätä Sivisverkon ominaisuutta.
  • Huolehtii opetustuntien lisähausta tai palauttamisesta, jos tuntimäärä on kalenterivuoden aikana loppumassa tai tunteja on jäämässä käyttämättä.
  • Voi seurata koko järjestön koulutusten tilastoyhteenvetoja.
  • Voi tehdä Sivikselle ehdotuksen järjestön koulutusmallista.
  • Voi lisätä Sivisverkkoon järjestön koulutusstrategian.
 • Lisää ja päivittää organisaation (keskusjärjestön) tiedot Sivisverkkoon: osoite, yhteyshenkilö, logo ja tilinumero. Tietoihin kannattaa lisätä myös järjestön allekirjoitus. Allekirjoitus tulee järjestön koulutusmalli koulutusten todistuksiin. Organisaatiolla voi olla tiedoissa vain yksi logo ja allekirjoitus. 

Vuosikello 2023

 • 18.1.2023 Edellisen vuoden kuluselvitysten viimeinen palautuspäivä
 • 13.-25.3. Mahdollisuus hakea lisää ja palauttaa opetustunteja
 • 14.-25.8. Mahdollisuus hakea lisää ja palauttaa opetustunteja
 • Loka-marraskuu tuntihaku vuodelle 2024 
 • Marraskuu päätökset vuoden 2024 opetustunneista järjestöille
 • Joulukuu vuoden 2024 koulutuksia voi lisätä Sivisverkkoon

 

Loppuvuoden 2023 aikatauluu tarkentuu vuoden 2023 aikana! Sivis lähettää pääkäyttäjille aina sähköpostia ajankohtaisista tehtävistä ja ajankohdista ohjeiden kanssa.

Uusi tai vaihtunut pääkäyttäjä - tee hakemus käyttöoikeudesta

1. Pääkäyttäjä hakee itselleen Sivisverkkoon koulutuksen vastuuhenkilö -tunnukset, mikäli hänellä ei ole niitä ennestään. Koulutuksen ohjeet: Katso ohjeet tunnusten tekemiseen kohdasta 1

2. Sivisverkon pääkäyttäjäoikeus haetaan Sivikseltä sähköisesti allekirjoitettavlla hakemuksella. Täytä pääkäyttäjähakemus. Hakemuksesta löydät tarkemmat ohjeet. Pääkäyttäjähakemus

3.Siviksen henkilökunta muuttaa käyttäjätunnuksen pääkäyttäjäoikeudeksi, kun yllä mainittu täytetty hakemus on lähetetty Sivikseen. Saat sähköpostia kun käyttöoikeus on hyväksytty ja se päivittyy Sivisverkkoon.
 

Uusi pääkäyttäjä: näin pääset alkuun

 1. Tee tunnukset Sivisverkkoon ja varmista, että pääkäyttäjähakemus toimitetaan Sivikselle
 2. Hanki perehdytys muilta järjestösi pääkäyttäjiltä, edeltäjältäsi tai Sivikseltä
 3. Tutustu Sivisverkkoon 
 4. Perehdy Siviksen jäsenpalveluihin

Koulutusta pääkäyttäjille

Sivis kouluttaa ja perehdyttää jäsenjärjestöjä Sivisverkon käyttöön sekä tukee pääkäyttäjiä tehtäviin perehtymisessä. Ole yhteydessä asiantuntija Virpi Markkaseen tai järjestönne omaan yhteyshenkilöön.

Tärkeää Sivis-yhteistyöstä 

 • Keskusjärjestö laatii aina itse Siviksen taloudellisen tuen osalta järjestön sisäiset käytännöt. Nämä on oltava pääkäyttäjän tiedossa. Keskusjärjestö määrittelee, mitkä sen alaorganisaatiot järjestävät koulutusta yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa eli saavat taloudellista tukea Sivikseltä, ketkä hakevat käyttöoikeudet Sivisverkkoon ja mihin koulutuksiin Sivis-tukea käytetään. Käyttöoikeuksien määrän suhteen ei ole rajoituksia, ne voivat olla kaikilla, ketkä tekevät koulutuksen suunnitelmia Sivisverkkoon. Sivisverkon ohjeet ja kirjautumissivu>
 • Keskusjärjestö lisää nettisivuille tiedon Siviksen jäsenyydestä ja yhteistyöstä. Taloudellista tukea Sivikseltä saavien koulutusten tiedoista tulee käydä ilmi, että koulutus järjestetään yhteistyössä Siviksen kanssa ja Siviksen logo tulee olla koulutuksen markkinointitiedoissa. Siviksen logo >

Digitaalinen osaamismerkki

Sivisverkon pääkäyttäjät voivat anoa digitaalista osaamismerkkiä pääkäyttäjänä toimimisesta. Merkki on tunnustus henkilön työstä Sivisverkon keskusjärjestön pääkäyttäjänä. Hae osaamismerkkiä!

Koulutusmalli Sivisverkossa

Koulutusmalli on järjestön toteuttama koulutus, joka suunnitellaan osaamislähtöisesti ja se mitoitetaan ja opintopisteytetään yhteistyössä Siviksen kanssa. Osallistuja voi tulostaa koulutusmallilla toteutetusta koulutuksesta Siviksen ja järjestön todistuksen, ja lisäksi hän saa merkinnän Sivisverkon opintorekisteriin. Koulutusmallin työstäminen kannattaa käynnistää yhteydenotolla Sivikseen. Ole yhteydessä asiantuntija Sanna Saarimaahan tai järjestönne omaan yhteyshenkilöön.
 

Koulutuksen strategia

Sivisverkon koulutusstrategian avulla järjestön koulutustoiminnan suunnittelu sidotaan järjestön strategiaan ja koulutuksen laadunkehittämisen prosesseihin. Koulutustoiminta on yksi väline strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta myös osaavien järjestötoimijoiden varmistamiseksi. Sivisverkon koulutusstrategia mahdollistaa myös järjestön koulutustoiminnan nykytilan, haasteiden sekä kehittämiskohteiden pohdinnan. Järjestön koulutustoiminnan kokonaisuuden hahmottaminen edellyttää laajaa ja syvällistä keskustelua järjestön sisällä.

Sivisverkon koulutusstrategia on lomake, johon kirjataan yhteisen keskustelun tulos. Sivis tukee jäsenjärjestöjensä koulutuksen laadunkehittämistyötä. Sivikseltä on mahdollista saada tukea laadunkehittämiseen. Ole yhteydessä asiantuntija Mia Valanteeseen tai järjestönne omaan yhteyshenkilöön.

Tuntiehdotukset seuraavalle vuodelle

Järjestön tuntiehdotus laaditaan Sivisverkkoon syksyisin. Pääkäyttäjä tekee järjestön tuntiehdotuksen ja/tai huolehtii, että järjestön muut toimijat tekevät suunnitelmaan omat tuntiehdotuksensa, jos vastuuta on jaettu järjestön sisällä. Sivis tiedottaa vuosittain pääkäyttäjille sähköpostilla tuntiehdotuksen laatimisen aikataulusta.

Sivisverkkoon liittyviä ohjeita pääkäyttäjälle

Siviksen koulutusassistentit ja asiantuntijat neuvovat ja ohjaavat mielellään Sivisverkon käytössä.

Lisätietoja:

Tiia Herlevi

koulutusassistentti

Koulutusten ja vertaisopintoryhmien ohjaus ja neuvonta

Puh. 040 839 8777

Lähetä sähköpostia

Tanja Malk

koulutusassistentti

Koulutusten, ammatillisen lisäkoulutuksen ja opintosetelikoulutuksen ohjaus ja neuvonta

Puh. 040 731 5608

Lähetä sähköpostia

Virpi Markkanen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Uusimaa ja Kaakkois-Suomi

Puh. 050 374 5869, Twitter: @VirpiMarkkanen

Lähetä sähköpostia

Mia Valanne

asiantuntija

Järjestökoulutuksen kehittäminen ja laatu

Puh. 050 435 1088

Lähetä sähköpostia