Sivisverkko helpottaa koulutusten hallintaa
 

Sivisverkossa hallinnoidaan Siviksen jäsenjärjestöjen koulutukset ja vertaisopintoryhmät, jotka saavat Siviksen taloudellista tukea.

Sivisverkko tukee järjestön koulutuksen

 • kehittämistä 
 • seurantaa
 • markkinointia
 • ilmoittautumisia
 • osallistujapalautteen keräämistä
 • osallistujatietojen keräämistä ja säilyttämistä.
   

Jäsenjärjestö sopii sisäisesti Sivisverkon ja opetustuntien käytöstä. Jäsen järjsestö sopii sisäisesti henkilöt/ organisaatiot, jotka voivat tehdä tunnukset Sivisverkkoon koulutusten hallinnointia varten. 

Sivisverkkoon tarvitaan vähintään yksi Sivisverkon pääkäyttäjä. Pääkäyttäjä on tärkeä yhteyshenkilö Sivikseen. Pääkäyttäjällä on kokonaiskuva järjestön Sivis-yhteistyöstä ja  sopimista käytännöistä. Pääkäyttäjällä Sivisyhteistyön kokonaisuuden koordinoinnin lisäksi lisäksi vuosittaisia tehtäviä. Sivis lähettää näistä sähköpostia pääkäyttäjille. 

Pääkäyttäjän tehtävät

 • ohjata ja seurata järjestön Sivisverkon käyttöä ja Siviksen kanssa yhteistyössä järjestettyä koulutustoimintaa kokonaisuutena
 • lisätä järjestön tuntiehdotus ja/tai huolehtia, että järjestön muut toimijat tekevät omat tuntiehdotuksensa, jos vastuuta on jaettu järjestön sisällä piireille ja yhdistyksille
 • jakaa Siviksen myöntämät opetustunnit järjestön sisäisesti, jos järjestö hyödyntää tätä Sivisverkon ominaisuutta (oletuksena tunnit ovat kaikkien yhteisessä käytössä niin kauan kuin niitä riittää)
 • lisätä järjestön koulutusstrategia (vapaaehtoinen) ja huolehtia sen toteutuksen seurannasta
 • tehdä ehdotukset järjestön koulutusmalleista Sivikselle.

Ohjeita Sivisverkon pääkäyttäjille

Ilmoita uusi tai vaihtunut pääkäyttäjä

Järjestön pääkäyttäjäilmoitus Sivisverkkoon lomake doc. / pdf-lomake

Jokainen Siviksen jäsenjärjestö nimeää vähintään yhden Sivisverkon pääkäyttäjän, joka ilmoitetaan opintokeskukselle allekirjoitetulla pääkäyttäjäilmoituksella.

Pääkäyttäjä tekee itselleen Sivisverkkoon koulutuksen vastuuhenkilö -tunnukset ja Siviksen henkilökunta muuttaa ne pääkäyttäjä-tunnukseksi kun yllämainittu  täytetty lomake on lähetetty Sivikseen. Ohjeet tunnusten tekemiseen kohta 1

Siviksen vuosikello pääkäyttäjille 2021

 • 18.1.2021 Edellisen vuoden kuluselvitysten viimeinen palautuspäivä
 • Tarkentuu myöhemmin: Opintosetelikoulutusten haku (päivitetty 8.2.2021)
 • 15.-26.3. Mahdollisuus hakea lisää ja palauttaa opetustunteja
 • 16.-30.8. Mahdollisuus hakea lisää ja palauttaa opetustunteja
 • Sivisverkon pääkäyttäjäpäivä 22.9.2021
 • 4.-19.10. Tuntihaku vuodelle 2022
 • Marraskuun puoliväli: päätökset vuoden 2022 opetustunneista järjestöille
 • 9.12. alkaen vuoden 2022 koulutuksia voi lisätä Sivisverkkoon
 • Vuoden 2021 kuluselvitysten viimeinen palautuspäivä 18.1.2022.


Sivis lähettää pääkäyttäjille sähköpostia ajankohtaisista tehtävistä ja ajankohdista ohjeiden kanssa. 

Uusi pääkäyttäjä: näin pääset alkuun

 1. Tee tunnukset Sivisverkkoon (jos sinulla ei vielä ole) ja varmista, että pääkäyttäjähakemus toimitetaan Sivikselle

 2. Selvitä oman järjestösi Siviskäytännöt ja yhteyshenkilö Siviksessä

 3. Hanki perehdytys muilta järjestösi pääkäyttäjiltä, edeltäjältäsi tai Sivikseltä

 4. Tutustu Sivisverkkoon 

 5. Perehdy Siviksen jäsenpalveluihin

Uusi Sivisverkon käyttäjä: näin pääset alkuun

 1. Selvitä oman järjestösi Siviskäytännöt ja yhteyshenkilö Siviksessä

 2. Tee tunnukset Sivisverkkoon 

 3. Tutustu Sivisverkkoon 

Koulutusta pääkäyttäjille

Sivis kouluttaa ja perehdyttää  jäsenjärjestöjä Sivisverkon käyttöön sekä tukee pääkäyttäjiä tehtäviin perehtymisessä. Ole yhteydessä asiantuntija Virpi Markkanen tai järjestönne oma yhteyshenkilö. 


Digitaalinen osaamismerkki

Sivisverkon pääkäyttäjät voivat anoa digitaalista osaamismerkkiä pääkäyttäjänä toimimisesta. Merkki on tunnustus henkilön työstä Sivisverkon keskusjärjestön pääkäyttäjänä. Hae osaamismerkkiä

Koulutusmalli Sivisverkossa

Koulutusmalli on järjestön toteuttama laadukas koulutus, joka on varustettu Siviksen laatuleimalla. Koulutusmalli suunnitellaan osaamislähtöisesti ja se mitoitetaan ja opintopisteytetään yhteistyössä Siviksen kanssa. Osallistuja voi tulostaa koulutusmallilla toteutetusta koulutuksesta Siviksen ja järjestön yhteistyötodistuksen, ja lisäksi hän saa merkinnän Sivisverkon opintorekisteriin. Koulutusmallin työstäminen kannattaa käyynnistää yhteydenotolla Sivikseen. Ole yhteydessä asiantuntija Mia Valanteeseen tai järjestönne omaan yhteyshenkilöön.

Koulutuksen strategia

Sivisverkon koulutusstrategia on työkalu, jonka avulla järjestön koulutustoiminnan suunnittelu sidotaan järjestön strategiaan ja koulutuksen laadunkehittämisen prosesseihin. Koulutustoiminta on yksi väline strategisten tavoitteiden saavuttamiseksi, mutta myös osaavien järjestötoimijoiden varmistamiseksi. Sivisverkon koulutusstrategia mahdollistaa myös järjestön koulutustoiminnan nykytilan, haasteiden sekä kehittämiskohteiden pohdinnan. Järjestön koulutustoiminnan kokonaisuuden hahmottaminen edellyttää laajaa ja syvällistä keskustelua järjestön sisällä.  Sivisverkon koulutusstratgeia on lomake, johon kirjataan yhteisen keskustelun tulos. Sivis tukee jäsenjärjestöjensä koulutuksen laadunkehittämistyötä. Sivikseltä on mahdollista saada tukea laadunkehittämiseen. Ole yhteydessä asiantuntija Mia Valanne tai järjestönne oma yhteyshenkilö.

Tuntiehdotukset seuraavalle vuodelle 

Järjestön vuosisuunnitelma laaditaan Sivisverkkoon syksyisin. Pääkäyttäjä tekee järjestön tuntiehdotuksen ja/tai huolehtii, että järjestön muut toimijat tekevät suunnitelmaan omat tuntiehdotuksensa, jos vastuuta on jaettu järjestön sisällä. Sivis tiedottaa vuosittain pääkäyttäjille vuosisuunnitelman laatimisen aikataulusta.

Yleisiä Sivisverkon ohjeita pääkäyttäjälle

Usein kysytyt kysymykset

Jäikö jokin vielä mietityttämään? Katso löytyykö vastaus Sivisverkon usein kysytyt kysymykset

Opintokeskuksen asiantuntijat neuvovat ja ohjaavat mielellään Sivisverkon käytössä.