Koulutukset ‒ järjestöjen koulutustuki

Siviksen jäsenjärjestöt voivat järjestää koulutuksia yhteistyössä Opintokeskus Siviksen kanssa. Yhteistyössä järjestetystä koulutuksesta tulee osa Opintokeskus Siviksen opetussuunnitelmaa ja niihin on mahdollista saada monenlaista tukea. Sivis tukee yhteistyössä järjestettäviä koulutuksia tarjoamalla tukea kehitystyöhön, hallinnointiin sekä kustannuksiin.

Muistathan myös kertoa yhteistyöstä koulutuksen markkinoinnissa ja koulutuksen osallistujille.

Sivis-tuki

Jäsenjärjestön saama taloudellinen tuki eli Sivis-tuki perustuu järjestön syksyisin Sivisverkossa tekemään tuntiehdotukseen. Sillä haetetaan seuraavan vuoden opetustunnit järjestölle.

Opetustunnin tuntihinta on 1.1.2023 alkaen 35 euroa / opetustunti. Sivis-tukea maksetaan opetustuntien mukaan. 

Koulutuksen tuki on maksimissaan 55 % sen todellisista kuluista, enintään 35 euroa / tunti. Koulutuksen kuluiksi lasketaan esimerkiksi palkkiot, tilavuokrat, opetusvälineet, osallistujien matkakulut ja viestinnän kulut. Jos koulutuksen kuluihin kohdistuu muuta julkista tukea, yhteenlaskettu tuki ei saa olla yli 100 % koulutuksen kokonaiskuluista.

Millaiseen koulutukseen voi saada Sivis-tukea?

 • Siviksen jäsenjärjestön kurssi, luento tai seminaari, joissa osallistuja oppii uusia tietoja ja taitoja.
 • Kesto vähintään yksi opetustunti (a 45 min).
 • Tarkoitettu yli 15-vuotiaille osallistujille.
 • Osallistujia vähintään seitsemän.
 • Toteutus kalenterivuoteen sidottu.
 • Selkeät ja konkreettiset osaamistavoitteet kuvaavat, mitä osallistujat osaavat koulutuksen suoritettuaan. 
 • Koulutus voi olla lähi-, verkko- tai hybridikoulutusta. Verkkokoulutus voi olla esimerkiksi, verkkoseminaari tai opintoja verkko-oppimisalustalla.
 • Sisältö vastaa asetettuja tavoitteita ja koulutus toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaan.
 • Käytettävät opetusmenetelmät ja toteutustavat tukevat tavoitteiden mukaista oppimista.
 • Koulutuksella ei saavuteta oikeutta ammatin harjoittamiseen tai suoriteta ammattitutkintoa.
 • Jos koulutuksessa on osallistumismaksu, tulee sen olla vapaan sivistystyön lain mukaisesti kohtuullinen.
 • Sivis ei tue järjestöjen yrityksille myytäviä koulutuksia eikä Sivis-tuettua koulutusta voi järjestää varainhankintatarkoituksessa.
 • Jos koulutuksen kuluihin saadaan muuta julkista tukea, yhteenlaskettu tuki ei saa olla yli 100 %.
 • Jäsenjärjestöjen Sivis-tukea saavien koulutusten tulee tukea järjestön strategiaa ja perustehtävistä nousevia tavoitteita.
 • Siviksellä on oikeus evätä taloudellinen tuki koulutuksilta, jotka eivät noudata vapaan sivistystyön ja Opintokeskus Siviksen toiminta-ajatusta.

Osallistujapalaute

Sivisverkossa on valmis palautelomake koulutuksille. Koulutuksen vastuuhenkilö voi itse lähettää kyselyn heti koulutuksen päättymisen jälkeen.

Hallinnointi Sivisverkossa

Sivisverkko on Siviksen koulutuksen ohjausjärjestelmä, jonka avulla ohjataan jäsenjärjestöjen koulutusta ja huolehditaan Sivis-tukien maksusta. Sivisverkko kokoaa tilastotietoja koulutuksista Tilastokeskusta ja opetusviranomaisia varten sekä tietenkin järjestöille itselleen. Oppilaitoksena Siviksellä on velvollisuus kerätä näitä tietoja.

Koulutus Sivisverkossa:

 1. Selvitä oman järjestösi Sivis-tuen käytön pelisäännöt.
 2. Tee henkilökohtaiset tunnukset Sivisverkkoon ja hae käyttöoikeus omaan organisaatioosi.
 3. Ennen koulutusta: Tee koulutuksen suunnitelma.
 4. Koulutuksen jälkeen: Tee koulutuksen selvitys. Ilmoita osallistujatiedot ja tilaisuuden kulut, tarkista ohjelma ja toteutuneet tunnit.
 5. Tuki maksetaan organisaatiosi tilille.

Koulutuksen suunnitelman voi tehdä Sivisverkkoon aikaisintaan kuusi kuukautta ennen sen alkamista. Suunnitelman on oltava Sivisverkossa "julkaistu"-tilassa viimeistään koulutusta edeltävänä päivänä. Koulutuksen jo käynnistyttyä suunnitelmaa ei voi tehdä.

Ohje koulutusmallin hallinnoinnista Sivisverkossa (suunnitelma, selvitys ja suoritusmerkinnät)

Ohjeet

Tarkemmat ohjeet koulutuksiin liittyvään asiointiin löytyvät Sivisverkosta, sen kirjautumissivulta sekä Koulutuksen ohjeet 2023 -oppaasta (pdf). 

Koulutuksiin liittyvissä asioissa sinua neuvovat ja ohjaavat koulutusassistenttimme sekä koulutusasiantuntijamme:

Marion Fields

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, kestävä elämä, aluetyö Uusimaa, Osaamiskeskus Kentauri

Puh. 040 350 4500, Twitter: @marion_fields

Lähetä sähköpostia

Tiia Herlevi

koulutusassistentti

Koulutusten ja vertaisopintoryhmien ohjaus ja neuvonta

Puh. 040 839 8777

Lähetä sähköpostia

Eeva Jeronen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, Osaamiskeskus Kentauri

Puh. 040 717 7015

Lähetä sähköpostia

Lea Lihavainen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Pohjois-Karjala, Pohjois- ja Etelä-Savo

Puh. 040 717 7018

Lähetä sähköpostia

Tanja Malk

koulutusassistentti (työvapaalla)

Koulutusten ohjaus ja neuvonta

Virpi Markkanen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Uusimaa ja Kaakkois-Suomi

Puh. 050 374 5869, Twitter: @VirpiMarkkanen

Lähetä sähköpostia

Antero Pohjatalo

asiantuntija

Digitaalisten palveluiden kehittäminen

Puh. 040 720 5745

Lähetä sähköpostia

Heidi Ristolainen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, järjestöt työyhteisöinä

Puh. 040 738 1702, Twitter: @HeidiRisto

Lähetä sähköpostia

Annika Tahvanainen-Jaatinen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Varsinais-Suomi ja Satakunta

Puh. 040 717 7019

Lähetä sähköpostia

Mia Valanne

asiantuntija

Järjestökoulutuksen kehittäminen ja laatu

Puh. 050 435 1088

Lähetä sähköpostia