Ammatillista opiskelua järjestöissä

Aikuisten ammatillinen lisäkoulutus on ammatillisen peruskoulutuksen jälkeistä jatko- ja täydennyskoulutusta, jonka tavoitteena on kohentaa ammatillista osaamista. Sivis ohjaa ja tukee taloudellisesti jäsenjärjestöjensä toteuttamaa ammatillista lisäkoulutusta. Koulutusta säätelee laki ammatillisesta aikuiskoulutuksesta.

Ammatillinen lisäkoulutus

 • Koulutuksen tavoitteena on kohentaa ammatillista osaamista.
 • Koulutukselle on selkeä osaamistavoite.
 • Kohderyhmä on määritelty.
 • Käytettävät opetusmenetelmät tukevat oppimista.
 • Sisältö vastaa asetettuja tavoitteita ja opintojakso toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaan.
 • Koulutus suunnataan erityisesti työssä oleville 25–54-vuotiaille.
 • Osallistujien pitää olla vähintään 15 vuotta täyttäneitä.
 • Opintojaksossa on vähintään seitsemän opiskelijaa ja koulutuksen kesto on vähintään seitsemän opiskelijatyötuntia/opiskelija.
 • Koulutus ei edellytä tutkintoa, mutta se voi valmentaa näyttötutkintoon.
 • Koulutuksen nimen tulee olla koulutuksen sisältöä mahdollisimman tarkasti kuvaava. Nimi ei voi olla esimerkiksi "Henkilöstön koulutuspäivä".


Ammatillisen opintojakson toteutus voi sisältää:

 • lähi- ja etäopetusta
 • opiskelijan itsenäistä työskentelyä 
 • käytännön harjoittelua

Siviksen jäsenjärjestöjen ammatillinen lisäkoulutus Koski-järjestelmään

Koski-palvelu on Opetushallituksen ylläpitämä kansallinen opintorekisteri, joka kerää yhteen tiedot kunkin oppijan koulutuksesta. 1.5.2019 tuli voimaan lakimuutos, jonka myötä myös Opintokeskus Siviksen järjestämä ammatillinen lisäkoulutus tulee siirtää Koski-palveluun (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, § 8.)

Siviksen rahoittamasta ammatillisesta lisäkoulutuksesta tarvitaan osallistujilta henkilötunnukset (PPKKVV-XXXX), jotta suoritetut opinnot pystytään kohdistamaan oikeille henkilöille. Tiedot koulutuksesta tallentuvat koulutukseen osallistuneen henkilön omiin tietoihin Koski-palveluun.

Taloudellinen tuki

Koulutus voi olla omaehtoista, jolloin opiskelija itse päättää osallistumisestaan ja maksaa osallistumismaksun. Koulutus voi olla myös henkilöstökoulutusta, jonka kustannuksista ja järjestelyistä vastaa työnantaja. Henkilöstökoulutuksessa koulutettavat ovat saman työnantajan palveluksessa.

 • Omaehtoinen ammatillinen lisäkoulutus: tuki enintään 3,50 euroa opiskelijatyötunnilta
 • Henkilöstökoulutuksena järjestetyn koulutuksen tuki: enintään 2,50 euroa opiskelijatyötunnilta
   

Siviksen maksama tuki on enintään 80 prosenttia koulutuksen todellisista hyväksyttävistä kuluista. Taloudellinen tuki ja osallistujilta perittävät maksut eivät saa ylittää Sivikselle ilmoitettuja koulutuksen kustannuksia. Ammatillista lisäkoulutusta ei saa järjestää taloudellisen voiton tavoittelemiseksi (Laki ammatillisesta koulutuksesta 531/2017, § 28).

Opintokeskus Siviksen järjestämislupa ammatillisen lisäkoulutuksen järjestämislupa päättyy 31.12.2021.

Ammatillisen lisäkoulutuksen hallinnointi tapahtuu Excel-lomakkeilla

Ammatillisen lisäkoulutuksen hallinnointi toteutetaan Siviksen laatimilla Excel-lomakkeilla. Ammatillista lisäkoulutusta ei ole rakennettu Sivisverkkoon, koska tukimuoto päättyy vuonna 2021.

Ennen koulutusta

Täytä Ammatillisen lisäkoulutuksen suunnitelma  -lomake ja lähetä se osoitteeseen ammatillinen@ok-sivis.fi. Tee suunnitelma hyvissä ajoin ennen koulutuksen alkamista. Tammikuun aikana aloitetut koulutukset voidaan toimittaa Sivikselle takautuvasti helmikuun loppuun mennessä. Opiskelijoille jaettavaan materiaaliin liitetään Siviksen logo ja maininta siitä, että koulutus on ammatillista lisäkoulutusta. Logo on ladattavissa Siviksen mediapankista. Mikäli opintojakso ei toteudu, ilmoita peruutuksesta mahdollisimman pian osoitteeseen ammatillinen@ok-sivis.fi.

Koulutuksen jälkeen

Lisäkoulutuksen selvitys tehdään 30 päivän kuluessa koulutuksen päättymisestä lomakkeella "Ammatillisen lisäkoulutuksen selvitys". Ammatillisen lisäkoulutuksen opiskelijoista tulee kerätä myös henkilötunnukset kokonaisuudessaan.

Täytetty selvityslomake lähetetään liitetiedostona tietoturvallisuussyistä Webropol-lomakkeella osoitteessa: https://link.webropolsurveys.com/S/B8088EA200264394

Arviointi

Sivis lähettää kaikille ammatillisen lisäkoulutuksen osallistujille palautekyselyn koulutuksista. Koonti osallistujapalautteesta lähetetään koulutuksen vastuuhenkilölle. 

Ammatillisessa lisäkoulutuksessa sinua ohjaavat ja neuvovat:

Tanja Malk

koulutusassistentti

Koulutusten, ammatillisen lisäkoulutuksen ja opintosetelikoulutuksen ohjaus ja neuvonta

Puh. 040 731 5608

Lähetä sähköpostia

Virpi Markkanen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Uusimaa ja Kaakkois-Suomi

Puh. 050 374 5869, Twitter: @VirpiMarkkanen

Lähetä sähköpostia