Tuki järjestöjen koulutuksille

Opintokeskus Sivis on vapaan sivistystyön aikuisoppilaitos järjestöille. Kun järjestön koulutusta järjestetään Siviksen taloudellisella tuella, tulee siitä osa Siviksen opetussuunnitelmaa.

Sivis tukee jäsenjärjestöjen omaehtoista koulutusta. Taloudellinen tuki koulutukselle tulee opetus- ja kulttuuriministeriön vapaan sivistystyön valtionosuudesta.

Jäsenjärjestöjen koulutuksen ohjauksessa ja tuessa Sivis painottaa omasta strategiastaan nousevia tavoitteita: koulutuksen laatua, vahvaa järjestöosaamista, aktiivista kansalaisuutta ja tunnustettua osaamista.

Taloudellista tukea voi saada erityyppisille koulutuksille:

  • Koulutukset ovat kursseja, luentoja, seminaareja ja webinaareja. Sillä on kouluttaja ja sen opinnolliset tavoitteet ovat selkeästi määritelty.
  • Opintoseteleillä tuetaan erityisryhmien kouluttautumista. Avustuksen avulla voidaan jättää perimättä tai alentaa opintomaksuja kohderyhmiltä, joiden kouluttautumista halutaan edistää.
  • Vertaisopintoryhmässä opiskellaan vertaisina, toinen toiselta oppien. Ryhmällä tulee olla nimetty ohjaaja, mutta tavoitteista ja työskentelytavoista ryhmän jäsenet sopivat yhdessä.
  • Ammatillinen lisäkoulutus on ammatillisen peruskoulutuksen jälkeistä jatko- ja täydennyskoulutusta. Sen tavoitteena on kohentaa ammatillista osaamista.

Koulutuksen hallinnointi Sivisverkossa on helppoa

Koulutusten, vertaisopintoryhmien ja opintosetelikoulutusten hallinnointi ja ohjaus tapahtuu Sivisverkossa. Sivisverkon käyttämiseen saa tukea ja apua ohjeiden muodossa. Sivischat palvelee arkipäivisin Sivisverkossa.

Sivisverkkoon voi tehdä kaikille järjestön koulutuksen vastuuhenkilöille henkilökohtaiset tunnukset. Tunnusten määrän suhteen ei ole rajoituksia. Järjestöissä voi olla omia käytäntöjä Siviksen tuen käytöstä ja näistä on hyvä tiedottaa kaikkia käyttäjiä.

Jokaisella järjestöllä on nimetty Sivisverkon pääkäyttäjä. He ovat Siviksen tärkeitä kumppaneita. Pääkäyttäjät ohjaavat ja seuraavat järjestön Sivisverkon käyttöä ja Siviksen kanssa yhteistyössä järjestettyä koulutusta kokonaisuutena. Pääkäyttäjät tekevät tuntiehdotuksen eli tekevät hakemuksen seuraavan vuoden opetustunneista.

Jäsenjärjestöjen Sivisverkon pääkäyttäjille on oma sivu, johon on koottu tarkempaa tietoa Sivisverkon käyttämisestä ja hyödyntämisestä. Sivulta löydät ohjeet järjestön koulutuksen strategiaan, koulutusmallien suunnitteluun ja tuntiehdotuksen laatimiseen Sivisverkossa.