Asiantuntevaa kouluttajaosaamista

Opintokeskuksemme asiantuntijat ovat käytettävissä myös järjestöjen tilauskoulutuksiin.

Jäsenjärjestöt voivat kutsua asiantuntijoitamme kouluttajiksi muun muassa seuraavista aiheista:

 • yhdistys- ja järjestötoiminnan kehittäminen
 • aikuiskoulutuksen ja vapaan sivistystyön toteuttaminen
 • vertaisoppiminen
 • verkkokoulutusten suunnittelu ja ohjaus.

Tarjoamme ohjausta ja konsultointia myös:

 • jäsenyhteisöjen koulutuksen kokonaissuunnitelmien laadinta sekä koulutustoiminnan ohjaus
 • koulutukset ja vertaisopintoryhmät:
  • toiminnan suunnittelu, toteutus ja arviointi
  • talouden selvittäminen (tilaisuuden budjetointi ja tilitykset)
  • Sivisverkon käyttö
 • kouluttaja- ja ohjaajakoulutukset
 • verkko-opintojen ohjaus
 • yhdistystoiminnan ohjaus ja koulutus.

Kouluttajapalvelujen hinta jäsenjärjestöille:

Koulutus- ja konsultointipalvelut jäsenjärjestöille ovat arvonlisäverottomia silloin, kun palvelu kuuluu vapaan sivistystyön piiriin.

Koulutushintamme ovat:

 • korvaus opetuksesta jäsenjärjestöille arkisin 60 €/h ja viikonloppuisin 100 €/h
 • korvaus opetuksista muille, kuin jäsenjärjestöille arkisin 100 €/h ja viikonloppuisin 150 €/h

Lisäksi peritään aina matkakulut ja mahdolliset päivärahat. Hinnoittelu perustuu kustannusvastaavuuteen. Opintokeskus Sivis ei harjoita liiketoimintaa.

Peruutusehtomme

Mikäli tilauskoulutus perutaan myöhemmin kuin kaksi viikkoa ennen koulutuksen alkamisaikaa, veloitetaan 50 % koulutuksen hinnasta.

Palveluiden hinta jäsenjärjestöjen ulkopuolisille tahoille

Jäsenjärjestöjen ulkopuolisille tahoille tuotetaan palveluita tarjouspyyntöjen perusteella.

Lisätietoja Opintokeskus Siviksen kouluttaja- ja ohjauspalveluista saat koulutuspäälliköltä:

Susanna Plathan

koulutuspäällikkö

Puh. 0400 950 180, Twitter: @splathan

Lähetä sähköpostia