Sivisverkko helpottaa koulutusten hallintaa
 

Sivisverkossa hallinnoidaan kaikki Siviksen jäsenjärjestöjen koulutukset ja vertaisopintoryhmät, jotka saavat Siviksen taloudellista tukea.

Sivisverkko tukee järjestön koulutuksen

 • kehittämistä 
 • seurantaa
 • markkinointia
 • ilmoittautumisia
 • osallistujapalautteen keräämistä
 • osallistujatietojen keräämistä ja säilyttämistä.

 

Ohjeita Sivisverkon pääkäyttäjille

Ilmoita uusi tai vaihtunut pääkäyttäjä

Järjestön pääkäyttäjäilmoitus Sivisverkkoon lomake doc. / pdf-lomake

Jokainen Siviksen jäsenjärjestö nimeää vähintään yhden Sivisverkon pääkäyttäjän, joka ilmoitetaan opintokeskukselle allekirjoitetulla pääkäyttäjäilmoituksella.

Pääkäyttäjä tekee itselleen Sivisverkkoon koulutuksen vastuuhenkilö -tunnukset ja Siviksen henkilökunta muuttaa ne pääkäyttäjä-tunnukseksi kun yllämainittu  täytetty lomake on lähetetty Sivikseen. Ohjeet tunnusten tekemiseen kohdassa 1

Pääkäyttäjän tehtävät

 • ohjata ja seurata järjestön Sivisverkon käyttöä ja Siviksen kanssa yhteistyössä järjestettyä koulutustoimintaa kokonaisuutena
 • lisätä järjestön tuntiehdotus ja/tai huolehtia, että järjestön muut toimijat tekevät omat tuntiehdotuksensa, jos vastuuta on jaettu järjestön sisällä piireille ja yhdistyksille
 • jakaa Siviksen myöntämät opetustunnit järjestön sisäisesti, jos järjestö hyödyntää tätä Sivisverkon ominaisuutta (oletuksena tunnit ovat kaikkien yhteisessä käytössä niin kauan kuin niitä riittää(
 • lisätä järjestön koulutuksen koulutusstrategia (vapaaehtoinen) ja huolehtia sen toteutuksen seurannasta
 • tehdä ehdotukset järjestön koulutusomalleista Sivikselle.

Siviksen vuosikello pääkäyttäjille 2021

 • 18.1.2021 Edellisen vuoden kuluselvitysten viimeinen palautuspäivä
 • Helmikuu: Opintosetelikoulutusten haku
 • 15.-26.3. Mahdollisuus hakea lisää ja palauttaa opetustunteja
 • 16.-30.8. Mahdollisuus hakea lisää ja palauttaa opetustunteja
 • Kesäkuu: Opintosetelikoulutusten päätökset järjestöille
 • Sivisverkon pääkäyttäjäpäivä 22.9.2021
 • 4.-19.10. Tuntihaku vuodelle 2022
 • Marraskuun puoliväli: päätökset vuoden 2022 opetustunneista järjestöille
 • 9.12. alkaen vuoden 2022 koulutuksia voi lisätä Sivisverkkoon
 • Vuoden 2021 kuluselvitysten viimeinen palautuspäivä 18.1.2022.

Digitaalinen osaamismerkki

Sivisverkon pääkäyttäjät voivat anoa digitaalista osaamismerkkiä pääkäyttäjänä toimimisesta. Merkki on tunnustus henkilön työstä Sivisverkon keskusjärjestön pääkäyttäjänä. Hae osaamismerkkiä

Koulutusmalli Sivisverkossa

Koulutusmalli on järjestön toteuttama laadukas koulutus, joka on varustettu Siviksen laatuleimalla. Koulutusmalli suunnitellaan osaamislähtöisesti ja se mitoitetaan ja opintopisteytetään yhteistyössä Siviksen kanssa. Osallistuja voi tulostaa koulutusmallilla toteutetusta koulutuksesta Siviksen ja järjestön yhteistyötodistuksen, ja lisäksi hän saa merkinnän Sivisverkon opintorekisteriin. 

Tuntiehdotukset seuraavalle vuodelle 

Järjestön vuosisuunnitelma laaditaan Sivisverkkoon syksyisin. Pääkäyttäjä tekee järjestön tuntiehdotuksen ja/tai huolehtii, että järjestön muut toimijat tekevät suunnitelmaan omat tuntiehdotuksensa, jos vastuuta on jaettu järjestön sisällä. Sivis tiedottaa vuosittain pääkäyttäjille vuosisuunnitelman laatimisen aikataulusta sekä laatii tukimateriaaleja vuosisuunnitelmasta järjestön sisäisen viestinnän tueksi.

Koulutuksen kokonaissuunnitelma Sivisverkossa

Yleisiä Sivisverkon ohjeita pääkäyttäjälle

Usein kysytyt kysymykset

Jäikö jokin vielä mietityttämään? Katso löytyykö vastaus Sivisverkon usein kysytyt kysymykset

Opintokeskuksen asiantuntijat neuvovat ja ohjaavat mielellään Sivisverkon käytössä.