Ohjeita Sivisverkon hyödyntämisestä järjestöjen pääkäyttäjille
 

Sivisverkossa hallinnoidaan kaikki Siviksen jäsenjärjestöjen opintojaksot ja vertaisopintoryhmät, jotka saavat Siviksen taloudellista tukea.

Sivisverkko tukee järjestön koulutuksen

 • kehittämistä 
 • seurantaa
 • markkinointia
 • ilmoittautumisia
 • osallistujapalautteen keräämistä
 • osallistujatietojen keräämistä ja säilyttämistä.

Ilmoita uusi tai vaihtunut pääkäyttäjä

Järjestön pääkäyttäjäilmoitus Sivisverkkoon lomake doc. / pdf-lomake

Jokainen Siviksen jäsenjärjestö nimeää vähintään yhden Sivisverkon pääkäyttäjän, joka ilmoitetaan opintokeskukselle allekirjoitetulla pääkäyttäjäilmoituksella. 

Pääkäyttäjän ohje Sivisverkkoon kirjautumiseen

Pääkäyttäjän tehtävät

 • ohjata ja seurata järjestön Sivisverkon käyttöä ja Siviksen kanssa yhteistyössä järjestettyä koulutustoimintaa kokonaisuutena
 • lisätä järjestön vuosisuunnitelmaan  tuntiehdotus ja/tai huolehtia, että järjestön muut toimijat tekevät suunnitelmaan omat tuntiehdotuksensa, jos vastuuta on jaettu järjestön sisällä piireille ja yhdistyksille
 • jakaa Siviksen myöntämät opintojaksotunnit järjestön sisäisesti, jos järjestö hyödyntää tätä Sivisverkon ominaisuutta
 • lisätä järjestön koulutuksen kokonaissuunnitelma (vapaaehtoinen) ja huolehtia sen toteutuksen seurannasta
 • tehdä ehdotukset järjestön opintojaksomalleista Sivikselle.

Siviksen vuosikello pääkäyttäjille 2020

 • Edellisen vuoden kuluselvitysten viimeinen palautuspäivä 15.1.2020 
 • Opintosetelikoulutusten haku helmikuu 
 • Mahdollisuus hakea lisää ja palauttaa opintojaksotunteja 17.8.-31.8.2020 
 • Opintosetelikoulutusten päätökset järjestöille kesäkuu 
 • Sivisverkon pääkäyttäjäpäivä 15.9.2020 
 • 5.-20.10. Tuntihaku vuodelle 2021
 • Marraskuun puoliväliin mennessä päätökset tunneista järjestöille
 • 10.12. alkaen Vuoden 2021 koulutuksia voi lisätä Sivisverkkoon (huom, päivämäärä päivitetty 30.10.2020)
 • Vuoden 2020 kuluselvitysten viimeinen palautuspäivä 18.1.2021 

Digitaalinen osaamismerkki

Sivisverkon pääkäyttäjät voivat anoa digitaalista osaamismerkkiä pääkäyttäjänä toimimisesta. Merkki on tunnustus henkilön työstä Sivisverkon keskusjärjestön pääkäyttäjänä. Hae osaamismerkkiä

Opintojaksomalli Sivisverkossa

Opintojaksomalli on järjestön toteuttama laadukas opintojakso, joka on varustettu Siviksen laatuleimalla. Opintojaksomalli suunnitellaan osaamislähtöisesti ja se mitoitetaan ja opintopisteytetään yhteistyössä Siviksen kanssa. Osallistuja voi tulostaa opintojaksomallilla toteutetusta koulutuksesta Siviksen ja järjestön yhteistyötodistuksen, ja lisäksi hän saa merkinnän Sivisverkon opintorekisteriin. 

Vuosisuunnitelma eli tuntiehdotukset seuraavalle vuodelle 

Järjestön vuosisuunnitelma laaditaan Sivisverkkoon syksyisin. Pääkäyttäjä tekee järjestön tuntiehdotuksen ja/tai huolehtii, että järjestön muut toimijat tekevät suunnitelmaan omat tuntiehdotuksensa, jos vastuuta on jaettu järjestön sisällä. Sivis tiedottaa vuosittain pääkäyttäjille vuosisuunnitelman laatimisen aikataulusta sekä laatii tukimateriaaleja vuosisuunnitelmasta järjestön sisäisen viestinnän tueksi.

Koulutuksen kokonaissuunnitelma Sivisverkossa

Yleisiä Sivisverkon ohjeita pääkäyttäjälle

Usein kysytyt kysymykset

Jäikö jokin vielä mietityttämään? Katso löytyykö vastaus Sivisverkon usein kysytyt kysymykset

Opintokeskuksen asiantuntijat neuvovat ja ohjaavat mielellään Sivisverkon käytössä.