Sivis tarjoaa jäsenilleen useita kehittämisverkostoja

Sivis tukee jäsenjärjestöjensä toiminnan kehittämistä ylläpitämällä valtakunnallisia ja alueellisia verkostoja. 

Verkostot kokoavat yhteen järjestöjen johtajia ja työntekijöitä sekä tarjoavat paikan ajatusten, kokemusten ja käytäntöjen jakamiseen. Ne mahdollistavat vertaisoppimisen sekä vertaistuen antamisen ja vastaanottamisen. 


Siviksen ylläpitämät järjestötoiminnan kehittämisen valtakunnalliset verkostot

  • Järjestöviestijöiden verkosto kokoaa Siviksen jäsenjärjestöjen viestijät yhteen kaksi kertaa vuodessa keskustelemaan ajankohtaisista järjestöviestinnän kuulumisista ja haasteista. Verkostolla on Facebook-ryhmä. 
  • Pienjärjestöverkosto on Siviksen ja SOSTEn yhteinen, pienten valtakunnallisten järjestöjen työntekijöille tarkoitettu verkosto. Verkosto tarjoaa järjestöille mahdollisuuden yhteiselle kehittämiselle ja vertaiskeskusteluille. Kokoontumisia on 3–4 kertaa vuodessa. 
  • Järjestöjohtajien verkosto kokoaa yhteen Siviksen jäsenjärjestöjen johtajia keskustelemaan järjestöjen toiminnan kehittämisestä erityisesti koulutuksen näkökulmasta sekä vaihtamaan ajankohtaisia kuulumisia. 
  • Verkkokoulutusverkosto on Siviksen jäsenjärjestöissä työskenteleville verkkokoulutuksen asiantuntijoille. Verkostossa vaihdetaan kokemuksia verkkokoulutuksiin liittyen ja opitaan uutta yhdessä.

Ilmoittaudu mukaan Siviksen verkostoihin!

Alueilla toimii verkostoja toiminnanjohtajille ja johtaville toimihenkilöille

  • Tällä hetkellä järjestöjen ja piirien toiminnanjohtajille tarkoitettua verkostotoimintaa on Varsinais-Suomessa, Satakunnassa ja Pirkanmaalla. Itä-Suomessa toimii johtavien toimihenkilöiden verkosto. Alueelliset johdon verkostot kokoontuvat muutaman kerran vuodessa keskustelemaan, kuuntelemaan alustuksia, jakamaan hyviä käytäntöjä ja vertaisoppimaan. Alueellisia johtamisverkostoja perustetaan mahdollisesti myös muille alueille tarpeen mukaan.


Kehitämme jatkuvasti verkostotoimintaa jäsenjärjestöjemme toimintaa tukevaksi. Haluatko liittyä mukaan johonkin kehittämisverkostoomme? Toivoisitko jotakin uutta verkostoa järjestönne toiminnan ja kehittämisen tueksi? Ota yhteyttä: anne.ilvonen@ok-sivis.fi

Yhteyshenkilöt Opintokeskus Siviksessä:

Anne Ilvonen

viestintä- ja innovointipäällikkö

Puh. 050 587 9423, Twitter: @AnneIlvonen

Lähetä sähköpostia

Lea Lihavainen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Pohjois-Karjala, Pohjois- ja Etelä-Savo

Puh. 040 717 7018

Lähetä sähköpostia

Sirpa Sulku

asiantuntija

Verkkokoulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen

Puh. 050 560 5133, Twitter: @sirpasulku

Lähetä sähköpostia

Annika Tahvanainen-Jaatinen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Varsinais-Suomi ja Satakunta

Puh. 040 717 7019

Lähetä sähköpostia