Osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen

Opintokeskus Siviksen osaamisen tunnistamisen työ tähtää siihen, että järjestöjen koulutuksen merkitys tunnistetaan yhteiskunnassa osana jatkuvaa ja elinikäistä oppimista ja järjestöissä hankittu osaaminen validoidaan niin oppilaitoksissa kuin työelämässä. Sivis tarkastelee osaamisen tunnistamista ja tunnustamisesta neljästä eri lähtökohdasta:  

  • Tutkintotavoitteinen validointi: Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan erilaisissa oppilaitoksissa. Tavoitteena on opintojen lyheneminen/keventyminen ja valmistumisen nopeutuminen. 
  • Uraa edistävä validointi: Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan työelämässä. Tavoitteena on työllistyminen tai työtehtävien sisällön ja vaativuuden muuttuminen. 
  • Järjestöissä toimimista edistävä validointi: Osaaminen tunnistetaan ja tunnustetaan toisessa järjestössä. Tavoitteena on päällekkäisyyksien vähentäminen ja opintopolun nopeutuminen. 
  • Sosiaalinen validointi: Yksilö (ja hänen yhteisönsä) tunnistaa ja tunnustaa osaamisen. Tavoitteena on voimaantuminen ja aseman muutos yhteisössä.  

Opintokeskus Sivis tukee ja ohjaa järjestöjä osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen eri vaiheissa. Ostu-prosessin vaiheita ovat osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja validointi.  

  1. Osaamisen tunnistaminen: Järjestöt osaavat kuvata koulutusten ja vapaaehtoistyön kautta syntyvää osaamista > järjestöjen ohjaus opintojaksomallien laatimisessa ja osaamismerkkien luomisessa. 
  2. Osaamisen tunnustaminen: Järjestöt myöntävät todistuksia ja digitaalisia osaamismerkkejä à järjestöjen ohjaus Sivisverkon todistusten hyödyntämiseen sekä Open Badge Factoryn ja Open Badge Passportin käyttöön. 
  3. Validointi:  
  • Järjestöjen myöntämät todistukset ja osaamismerkit validoidaan (esim. hyväksiluetaan) opinnoissa --> tutkintotavoitteinen validointi. 
  •  Järjestöjen myöntämät todistukset ja osaamismerkit validoidaan työelämässä --> uraa edistävä validointi. 
  •  Järjestöt tunnistavat ja tunnustavat aiemmin hankittua osaamista --> järjestöissä toimimista edistävä validointi. 

 

Sivisverkko

Opintokeskus Siviksen Sivisverkko-palvelu tarjoaa sähköisen työkalun järjestöjen koulutusten hallinnointiin. Sivisverkon kautta järjestöjen koulutukset suunnitellaan osaamisperusteisesti ja mitoitetaan käyttäen opintopisteitä. Lisäksi osaamisen taso määritellään perustuen EQF-viitekehykseen. Sivisverkon kautta koulutuksiin osallistujat saavat itselleen sähköisen osaamistodistuksen ja opintorekisteriotteen. Tulevaisuudessa Sivisverkosta on mahdollista myös siirtää tietoa muihin kansallisiin järjestelmiin avoimen rajapinnan kautta. Näin järjestöissä syntyvä osaaminen voi olla mukana kasvattamassa yksilön osaamispotentiaalia esim. työnhaun tukena. 

Digitaaliset osaamismerkit

Osaamistodistusten lisäksi järjestöjä kannustetaan luomaan ja ottamaan käyttöön digitaalisia osaamismerkkejä, jotka sopivat erityisesti informaalin osaamisen tunnustamiseen. Näin myös erilaisten vapaaehtoistehtävien ja luottamustoimien kautta hankittu osaaminen voidaan dokumentoida sähköisesti.
 

Yhteyshenkilöt Opintokeskus Siviksessä

Eeva Jeronen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, Osaamiskeskus Kentauri

Puh. 040 717 7015

Lähetä sähköpostia

Susanna Plathan

koulutuspäällikkö

Puh. 0400 950 180, Twitter: @splathan

Lähetä sähköpostia