Työkaluja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Improving Validation in the Voluntary Sector (ImproVal) -hanke keskittyi kokoamaan yhteen vapaaehtoisten osaamisen validoinnin työkaluja, kokemuksia ja tulevaisuuden toimintasuosituksia. Kyseessä oli kaksivuotinen, Erasmus+-rahoituksella toteutettu viiden kumppanin hanke, jota Opintokeskus Sivis koordinoi.

ImproValissa tuotettu materiaali on etupäässä englanninkielistä, mutta joitakin osia on suomennettu ja käännetty myös muiden hankekumppanien omille kielille. Hankkeen verkkosivut toimivat hankkeen aikana tärkeimpänä tiedotuskanavana ja tuotosten jakelupaikkana.

ImproValin tuotokset jalostavat tietoa osaamisen validoinnin työkaluista

1. tuotos: Kokoelma työkaluja vapaaehtoistoiminnassa hankitun osaamisen validointiin

Vapaaehtoisten osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen (validoinnin) tueksi on kehitetty lukuisia työkaluja ja menetelmiä eri EU-maissa. Koostimme yli 40 työkalua verkkosivuillemme ja lajittelimme ne käytettävissä olevien kielten mukaan. Suuri osa on käytettävissä englanniksi, jokunen suomeksi ja muutama kaikilla EU-kielillä. Lisäksi keräsimme tietoa mm. työkalujen käyttötarkoituksista ja käytössä olevista menetelmistä ja laadimme niistä analyysin. Kaikki työkalut ovat käytettävissä maksuttomasti, jotkut edellyttävät rekisteröitymistä.

2. tuotos: Selvitys validointityökalujen käytön kokemuksista

Selvitimme kyselyllä ja haastatteluilla, millaisia kokemuksia vapaaehtoisilla ja vapaaehtoisorganisaatioilla on osaamisen validoinnista ja validointityökalujen käytöstä. Molemmat ryhmän kokivat osaamisen kuvaamisen vaikeaksi: sekä itsearviointi että toisen ihmisen osaamisen täsmällinen määrittely ovat vastaajien mielestä hankalaa. Vapaaehtoisille on tärkeää, että validoinnin lopputuotosta voi käyttää työnhakuun. Organisaatiot mielellään hyödyntävät validointityökaluja helpottaakseen vapaaehtoisten rekrytointia ja sitouttamista ja myös parantaakseen mainettaan.

3. tuotos: Toimintasuositukset – miten edistämme vapaaehtoisten osaamisen validointia tulevaisuudessa? 

Työ ei pääty tähän. Vapaaehtoisten osaamista kunnioitetaan ja siitä syntyvän osaamisen validointiin on tarjolla yhä parempia mahdollisuuksia. Yhä tarvitaan toimia, jotta vapaaehtoiset itse ja järjestöt tuntevat paremmin validoinnin mahdollisuuksia ja menetelmiä. Lisäksi haluamme vaikuttaa laajemminkin yhteiskunnassa eri alojen päätöksentekijöihin, jotta vapaaehtoisten osaaminen saa ansaitsemansa arvon oppilaitoksissa ja työelämässä.

Tiivistä tietoa hankkeesta ja laajempia keskusteluja

ImproVal tiiviisti videoina ja kuvina:

Webinaaritallenteet:

 

 

Lisätietoja Opintokeskus Siviksessä

Eeva Jeronen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, Osaamiskeskus Kentauri

Puh. 040 717 7015

Lähetä sähköpostia