Digitaaliset osaamismerkit

Sivis tukee järjestöjen osaamismerkkityötä

Järjestö- ja yhdistystoiminnassa syntyy monenlaista osaamista niin vapaaehtoisille, luottamustoimijoille kuin palkatuille työntekijöille. Opintokeskus Sivis on luonut tämän osaamisen tueksi yhteisiä osaamismerkkejä, jotka jokainen järjestö voi ottaa käyttöönsä. Sivis myös tukee ja ohjaa järjestöjen osaamismerkkityötä.
 

Mitä digitaaliset osaamismerkit ovat?  

Digitaalinen osaamismerkki (Open Badge) on sähköinen ja visuaalinen dokumentti osaamisesta. Osaamismerkillä voidaan tunnistaa, tunnustaa ja näyttää eri tavoin hankittua osaamista. Osaaminen voi liittyä esimerkiksi johonkin tietoon, taitoon, pätevyyteen, rooliin, tehtävään tai asenteeseen. Osaamismerkkien avulla voidaan rakentaa visualisoituja kokonaisuuksia ja oppimispolkuja, jotka toimivat henkilön kehittymisen tukena. Näin osaamismerkit voivat ohjata oppimista ja toimintaa järjestössä.

Osaamismerkki koostuu kuvasta ja siihen liitetyistä metatiedoista. Metatiedoista selviää mm. merkin nimi, myöntäjän tiedot ja osaamiskriteerit. Merkin saaja voi myös itse lisätä merkkiin todisteita ja näyttöjä omasta osaamisestaan. Organisaatiot voivat luoda ja myöntää osaamismerkkejä esimerkiksi suomalaisessa Open Badge Factory -palvelussa (OBF). Osaamismerkin saaja voi kerätä kaikki osaamismerkkinsä esimerkiksi Open Badge Passport -palveluun (OBP), jonka kautta hän voi itse hallita merkkien näyttämistä ja jakamista muille.

Tutustu osaamismerkkeihin Siviksen webinaaritallenteiden avulla:

Osaamismerkkikokonaisuudet

Sivis tukee jäsenjärjestöjään osaamismerkkityössä. Sivis ohjaa järjestöjä esimerkiksi osaamismerkkikokonaisuuden rakentamisessa ja yksittäisten osaamismerkkien luomisessa. Siviksen kautta on mahdollista saada myös teknistä tukea Open Badge Factoryn ja Open Badge Passportin käyttöön. Jäsenjärjestöt voivat pyytää Sivikseltä virallisen suosittelun omalle organisaatiolleen ja osaamismerkeilleen OBF:ssa.

Sivis rakentaa yhdessä järjestöjen kanssa osaamismerkkikokonaisuuksia tunnustamaan erityisesti informaalia- ja arkioppimista. Seuraavat osaamismerkkikokonaisuudet ovat järjestöjen käytettävissä.

Tutustu julkaisuun: 12 hyvää osaamismerkkikäytäntöä (englanninkielinen)
Suomenkielinen tiivistelmä: 12 hyvää osaamismerkkikäytäntöä

 

1) Järjestötoiminnan merkkikokonaisuus

Kokonaisuus tunnistaa ja tunnustaa järjestötoiminnan kautta hankittua osaamista, ja on suunnattu erityisesti järjestöjen työntekijöille. Osaamismerkit liittyvät digi-, järjestö- ja koulutusosaamiseen ja haettavissa on sekä toteuttaja- että kehittäjätasoisia merkkejä. Kun kaikki saman tason merkit on kerätty, saa automaattisesti ko. tason kokonaisosaamismerkin.

HUOM! Osaamismerkkien myöntäjänä toimii Sivis ja järjestöjen toimijat voivat hakea merkkejä itselleen erillisellä hakemuksella.

Järjestötoiminnan osaamismerkit

  1. Järjestöosaamisen merkit
  2. Koulutusosaamisen merkit
  3. Digiosaamisen merkit.


2) Vapaaehtoistoiminnan merkkikokonaisuus

Kokonaisuus tunnistaa ja tunnustaa erilaisissa luottamustoimissa ja vapaaehtoistehtävissä syntyvää osaamista. Merkkikokonaisuuteen kuuluvat yhdistyksen puheenjohtajan, sihteerin, taloudenhoitajan ja viestintävastaavan osaamismerkit. Lisäksi mukana on osaamismerkki tapahtuman järjestäjälle ja vertaisosaajalle. Osaamismerkkikokonaisuus jaetaan kopiona järjestön omaan Open Badge Factoryyn, jolloin järjestö voi sovitusti muokata osaamiskriteereitä vastaamaan tilannetta.
HUOM! Edellyttää, että järjestöllä on käytössään Basic-tasoinen OBF-lisenssi.

Lisätietoja: Vapaaehtoistoiminnan osaamismerkkikokonaisuus -esite (pdf)


3) Työelämätaitojen merkkikokonaisuus

Kokonaisuus tunnistaa ja tunnustaa järjestöissä syntyvää työelämän kannalta arvokasta osaamista. Merkkikokonaisuuteen sisältyy elämä- ja urataitoihin, oppimistaitoihin ja tieto-, media- ja teknologiataitoihin liittyvä merkkejä. Osaamismerkkikokonaisuus jaetaan linkkinä järjestön omaan Open Badge Factoryyn. HUOM! Edellyttää, että järjestöllä on käytössään Basic-tasoinen OBF-lisenssi.

Lisätietoja: Työelämätaitojen osaamismerkkikokonaisuus -esite (pdf)


4) Sivisverkon merkkikokonaisuus

Kokonaisuus tunnistaa ja tunnustaa Sivisverkko-palveluun ja sen käyttäjärooleihin liittyvää osaamista. Osaamismerkkiä voivat hakea pääkäyttäjät, vastuukäyttäjät ja Sivisverkko-koulutuksiin osallistuneet. Sivisverkon osaamismerkit ovat sertifikaatteja ja voimassa aina 36 kk myöntämishetkestä lähtien. Osaamismerkkien myöntäjänä toimii Sivis ja Sivisverkon toimijat voivat hakea merkkejä itselleen erillisellä hakemuksella.


5) Open Badges for Adult Educators -merkkikokonaisuus

Kokonaisuus tunnistaa ja tunnustaa aikuiskouluttajan osaamista kolmesta eri aiheesta (metodologinen osaaminen, arviointiosaaminen ja nonformaali kouluttajaosaaminen) kolmella eri EQF -tasolla. -hankkeessa. Osaamismerkkejä voivat hakea kaikki aikuiskouluttajat riippumatta siitä missä oppimisympäristössä kouluttaminen tapahtuu.

Lisätietoja: Open Badges for Adult Educators - osaamismerkit 

 

Tutustu myös Osaamismerkit-verkkomateriaaliin.

 

Digitaaliset osaamismerkit

  • Osaamismerkin luojana ja myöntäjänä voi toimia esimerkiksi oppilaitos tai järjestö.  
  • Osaamismerkin vastaanottajana ja näyttäjänä voi toimia esimerkiksi opiskelija, vapaaehtoinen tai luottamustoimija.  
  • Opintokeskus Sivis käyttää Open Badge Factorya merkkien luomiseen, myöntämiseen ja hallinnointiin. Sivis on myös jäsen Badge Finland -verkostossa.
  • Lisätietoja Siviksen kehittämistä järjestöjen yhteisistä osaamismerkeistä: Järjestöjen yhteiset osaamismerkit -esite