Tietoa koulutusmalleista koulutuksen suunnittelijalle

Koulutusmallien työstäminen on yksi Siviksen jäsenpalveluista. Siviksen jäsenjärjestön Sivisverkon pääkäyttäjillä on mahdollisuus tehdä uusi koulutusmalli Sivisverkkoon. Ennen koulutusmallin suunnittelua on kuitenkin hyvä ensin olla yhteydessä Sivikseen.

Mikäli järjestösi on kiinnostunut koulutusmalleista, lisätietoa aiheesta voit hankkia esim.

  • osallistumalla Siviksen Koulutusmalli tutuksi -webinaareihin. Tulevat webinaarit löydät Siviksen koulutuskalenterista.
  • osallistumalla Siviksen muihin aihetta sivuaviin koulutuksiin, esim. Potkua koulutussuunnitteluun -koulutukseen.
  • lukemalla lisätietoa koulutusmalleista ja osaamislähtöisestä koulutussuunnittelusta Siviksen verkkosivuilta.
  • ottamalla yhteyttä Sivikseen. Saat tarkemmat ohjeet uuden koulutuksen suunnitteluun. Samalla käymme yhdessä läpi, täyttääkö suunniteltu koulutus koulutusmallin kriteerit.


Koulutusmallityöskentelyn eri vaiheet

Sivis käy koulutusmalleja läpi tiiviissä yhteistyössä jäsenjärjestön kanssa. Näin varmistetaan, että malli täyttää koulutusmallin kriteerit. Mallin kuormittavuus tulee olla oikein mitoitettu, ja osaamistavoitteiden, sisällön ja arvioinnin tulee olla keskenään linjassa. Näin mallista voi tulla osa Siviksen opetussuunnitelmaa. Koulutusmallien tarkastuksesta huolehtii Siviksessä erillinen työryhmä.

 

Koulutukseen osallistujan suostumus Koski-tiedonsiirtoon

Kun järjestö toteuttaa opintopisteytettyjä koulutuksia, tarvitaan koulutuksen osallistujilta suostumus Koski-tiedonsiirtoon. Koulutuksen kouluttaja viestii osallistujille tiedonsiirrosta. Tämän lisäksi Sivisverkosta lähtee osallistujille automaattiviestejä, joissa kerrotaan tiedonsiirrosta ja ohjataan antamaan suostumus vahvan tunnistautumisen avulla. 

Kouluttajalle ja osallistujalle on tarjolla materiaalia, joissa kerrotaan tarkemmin suostumuksen antamisesta. 
 

Materiaalia suunnittelijalle

Lisää laatua koulutukseen -opas (pdf)

Koulutusmallin laatiminen Sivisverkkoon (pdf)

Sivisverkon automaattiviestit (pdf)


Lisätietoa koulutusmalleista:

Susanna Plathan

koulutuspäällikkö

Puh. 0400 950 180, Twitter: @splathan

Lähetä sähköpostia

Sanna Saarimaa

asiantuntija

Puh. 050 307 0519, Twitter: @saarimaas

Lähetä sähköpostia