Opitaan järjestöissä

Siviksen jäsenjärjestöt voivat järjestää koulutusta eli opintojaksoja yhdessä Opintokeskus Siviksen kanssa. Sivis on järjestöjen oppilaitos. Sivis tukee taloudellisesti järjestöjen omaehtoista koulutusta ja taloudellinen tuki jäsenjärjestöjen koulutukselle tulee opetus- ja kulttuuriministeriön vapaan sivistystyön valtionosuudesta.

Mikä on opintojakso?

 • Siviksen jäsenjärjestön kursseja, luentoja tai seminaareja, joissa osallistuja oppii uusia tietoja ja taitoja.
 • Kesto vähintään yksi opetustunti (a 45 min). Pidemmissä tilaisuuksissa ohjelmaan täytyy sisältyä taukoja.
 • Tarkoitettu yli 15-vuotiaille osallistujille.
 • Osallistujia vähintään seitsemän.
 • Toteutus kalenterivuoteen sidottu.
 • Selkeät osaamistavoitteet eli mitä osallistujien odotetaan osaavan koulutuksen suoritettuaan.
 • Sisältö vastaa asetettuja tavoitteita ja opintojakso toteutetaan tehdyn suunnitelman mukaan.
 • Käytettävät opetusmenetelmät ja toteutustavat tukevat tavoitteiden mukaista oppimista.
 • Sivis ei tue järjestöjen yrityksille myytäviä opintojaksoja.
 • Opintojakso-opinnoilla ei saavuteta oikeutta ammatin harjoittamiseen tai suoriteta ammattitutkintoa.
 • Jäsenjärjestöjen koulutusten taloudellisen tuen suhteen koulutusten tulee tukea järjestön strategiaa ja perustehtävästä nousevia tavoitteita. 
 • Siviksellä on oikeus evätä taloudellinen tuki koulutuksilta, jotka eivät noudata vapaan sivistystyön ja Opintokeskus Siviksen toiminta-ajatusta.

Taloudellinen tuki

Jäsenjärjestön saama taloudellinen tuki perustuu järjestön syksyisin Sivisverkossa tekemään vuosisuunnitelmaan ja tuntiehdotuksiin.

Opintojaksojen tuntihinta 1.6.2020 alkaen on 26 euroa/tunti

Taloudellinen tuki maksetaan kouluttajan opetustuntien mukaan. Sivis maksaa opintojaksoissa tukea ryhmäopetuksesta. Ryhmän koko on vähintään seitsemän (7) osallistujaa.

Opintojaksojen tuki on maksimissaan 55 % koulutuksen todellisista kuluista, kuitenkin enintään 26 euroa /tunti. Koulutuksen kuluiksi lasketaan esim. palkkiot, tilavuokrat, opetusvälineet, osallistujien matkakulut ja viestinnän kulut. Jos opintojakson kuluihin kohdistuu muuta julkista tukea, yhteenlaskettu tuki ei saa olla yli 100 %.

Arviointi

Sivisverkossa on palautelomake opintojaksoille. Koulutuksen vastuuhenkilö voi myös itse lähettää kyselyn heti koulutuksen päättymisen jälkeen tarkistettuaan osallistujaluettelon. Tutustu myös Järjestöarvioinnin ilmansuuntia -materiaaliin, joka on tuotettu järjestöjen itsearvioinnin tueksi.

Hallinnointi Sivisverkossa

Sivisverkko on Siviksen koulutuksen ohjausjärjestelmä, jonka avulla ohjataan jäsenjärjestöjen koulutusta, huolehditaan Sivis-tukien maksusta sekä ylläpidetään tietoja tilastokeskusta ja opetusviranomaisia varten koulutuksista ja niihin osallistuneista henkilöistä. Oppilaitoksena Siviksellä on velvollisuus kerätä näitä tietoja.

Opintojaksonhallinnointi Sivisverkossa

 1. Selvitä oman järjestösi Sivis-tuen käytön pelisäännöt
 2. Tee henkilökohtaiset tunnukset Sivisverkkoon ja hae käyttöoikeus omaan organisaatioosi
 3. Ennen koulutusta: Tee koulutuksen suunnitelma
 4. Koulutuksen jälkeen: Tee koulutuksen selvitys. Ilmoita osallistujatiedot ja tilaisuuden kulut, tarkista ohjelma ja toteutuneet tunnit.
 5. Tuki maksetaan organisaatiosi tilille
   

Opintojakson suunnitelman voi tehdä Sivisverkkoon aikaisintaan kuusi kuukautta ennen sen alkamista ja suunnitelman on oltava Sivisverkossa julkaistu-tilassa viimeistään koulutusta edeltävänä päivänä. Koulutuksen jo käynnistyttyä suunnitelmaa ei voi tehdä.  

Ohjeet

Tarkemmat ohjeet opintojaksoihin liittyvään asiointiin löytyvät Sivisverkon eri toimintojen yhteydestä sekä tämän sivun oikeasta laidasta löydät kuvalliset ohjeet. Sivisverkon chat palvelee myös arkipäivisin sinua.

Opintojaksoihin liittyvissä asioissa sinua neuvovat ja ohjaavat koulutusassistenttimme sekä koulutusasiantuntijamme:

Marion Fields

asiantuntija

Hankkeet, koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, osaamisen tunnistaminen, aluetyö Uusimaa.

Puh. 040 350 4500, Twitter: @marion_fields

Lähetä sähköpostia

Tiia Herlevi

koulutusassistentti

Opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien ohjaus ja neuvonta

Puh. 040 839 8777

Lähetä sähköpostia

Eeva Jeronen

asiantuntija

Hankkeet, koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Keski-Suomi, Kanta- ja Päijät-Häme.

Puh. 040 717 7015

Lähetä sähköpostia

Lea Lihavainen

asiantuntija

Koulutus- ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Pohjois-Karjala, Pohjois- ja Etelä-Savo.

Puh. 040 717 7018

Lähetä sähköpostia

Tanja Malk

koulutusassistentti

Opintojaksojen, ammatillisen lisäkoulutuksen ja opintosetelikoulutuksen ohjaus ja neuvonta.

Puh. 040 731 5608

Lähetä sähköpostia

Virpi Markkanen

asiantuntija

Koulutus- ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Uusimaa ja Kaakkois-Suomi

Puh. 050 374 5869, Twitter: @VirpiMarkkanen

Lähetä sähköpostia

Lotta Pakanen

asiantuntija

Koulutuksen kehittäminen, osaamismerkit, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, aluetyö Pohjois-Pohjanmaa, Kainuu ja Lappi.

Puh. 050 307 0519, Twitter: @lottaon

Lähetä sähköpostia

Antero Pohjatalo

asiantuntija

Koulutuksen kehittäminen, Sivisverkko, verkkopedagogiikka ja verkko-oppimisympäristöt.

Puh. 040 720 5745

Lähetä sähköpostia

Heidi Ristolainen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestöiminnan kehittäminen, järjestöt työyhteisöinä, aluetyö Uusimaa.

Puh. 040 738 1702, Twitter: @HeidiRisto

Lähetä sähköpostia

Annika Tahvanainen-Jaatinen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Varsinais-Suomi ja Satakunta.

Puh. 040 717 7019

Lähetä sähköpostia

Riitta Tervasmäki

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Etelä- ja Keski-Pohjanmaa, Pohjanmaa ja Pirkanmaa.

Puh. 040 717 7020

Lähetä sähköpostia

Mia Valanne

asiantuntija

Järjestökoulutuksen kehittäminen ja laatu.

Puh. 050 435 1088

Lähetä sähköpostia