Koulutuksen kehittäminen

Millaista on laadukas koulutus?

Järjestötoimintaan tarvitaan osaavia toimijoita, joten järjestöillä on oltava hyvät edellytykset laadukkaan koulutuksen toteuttamiseen. Näin järjestöt myös tunnistetaan merkittäviksi paikoiksi oppia ja kehittää kansalaisten osaamista. 

Laadukkaan koulutuksen keskiössä on oppijoiden yksilöllisten oppimistapahtumien ja osaamisen kehittymisen tukeminen. Keskeistä on osaamistavoitelähtöinen koulutussuunnittelu, jossa laatu näyttäytyy kouluttajan tekeminä valintoina, kuten koulutussisältöjen, oppimateriaalien, oppimistehtävien, opetusmuotojen, opetusmenetelmien sekä osaamisen arvioinnin suunnitteluna. 

Laadukas koulutustoiminta edellyttää koko järjestön sitoutumista yhteiseen laatu- ja kehittämisajatteluun. Koulutuksen jatkuvan kehittämisen matka on viitekehys, jossa koulutuksen laatutyö sidotaan järjestön koulutustoiminnan johtamiseen, koulutuksen suunnitteluun ja toteutukseen, koulutustoiminnan seurantaan ja arviointiin sekä jatkuvaan kehittämiseen. 

Koulutuksen jatkuvan kehittämisen matka

Koulutuksen jatkuvan kehittämisen matkan avulla järjestöjen koulutuksen laadunkehittäminen sidotaan ja vakiinnutetaan osaksi järjestön muita toimintatapoja ja arkea. Laadunkehittäminen edellyttää kaikkien toimijoiden sitoutumista yhteisiin tavoitteisiin sekä toiminnan näkyväksi tekemistä. Jatkuvan kehittämisen matka tarjoaa toimintamallin ja työkalut tunnistaa järjestön koulutustoiminnan onnistumiskokemuksia ja kehittämiskohteita sekä johtaa ne edelleen käytännön toimintaan ja järjestöarkeen.

Järjestöt voivat käyttää kehittämistyössä Siviksen kehittämää Jatkuvan kehittämisen työkirjaa, jota työstetään yhteistyössä Siviksen asiantuntijan kanssa. Siviksen jäsenjärjestöt voivat myös kutsua Siviksen asiantuntijoita pohtimaan koulutuksen laadun jatkuvaa kehittämistä omassa järjestössään.

Koulutuksen jatkuvan kehittämisen matka

 

Koulutuksen kokonaissuunnittelu

Järjestön koulutustarjonta koostuu koulutuksista, joilla tuetaan järjestöarjessa tarvittavan osaamisen kehittymistä. Koulutuskokonaisuus tarkastetaan ajan tasalle erityisesti strategiakauden ja toimintaympäristön muuttuessa, kun eri toimijoiden tehtävät ja osaamistarpeetkin saattavat muuttua.

Jäsenjärjestöillä on mahdollisuus kutsua Siviksen asiantuntijoita fasilitoimaan työpajoja, joissa pohditaan yhdessä järjestön toiminnan kannalta keskeisiä kohderyhmiä, toiminnan ydinsisältöjä sekä osaamistavoitteiden ja koulutustarjonnan kokonaisuutta. 

 

Koulutussuunnittelua osaaminen edellä 

Yksittäisen koulutuksen suunnittelu alkaa osaamistavoitteiden määrittämisellä. Osaamistavoitteiden perusteella suunnitellaan koulutuksen sisältö, opintojen kuormittavuus, opetusmuodot, oppimateriaalit, oppimistehtävät, opetusmenetelmät sekä osaamisen arviointi linjakkaaksi, elämykselliseksi ja oppimista tukevaksi kokonaisuudeksi.

Koulutussuunnittelun tukena toimii Siviksen Lisää laatua järjestökoulutukseen -opas. Osaamistavoitteiden muotoilussa voi hyödyntää alla olevassa kuvassa olevia verbejä.

Lähde kehittämään koulutuksen laatua yhdessä Siviksen kanssa

Sivis tarjoaa maksuttomana jäsenpalveluna asiantuntijatukea koulutuksen laadun kehittämiseen. Laadun kehittäminen sidotaan aina järjestön omiin toimintaprosesseihin, aikatauluihin ja muihin suunnitelmiin. Järjestön omat tarpeet, tavoitteet ja resurssit määrittävät Siviksen kanssa tehtävää laadunkehittämisen yhteistyötä.

Lue lisää koulutuksen laadun kehittämisestä:

Ota rohkeasti yhteyttä, niin pohditaan koulutuksen laadun kehittämistä järjestössänne! 

Lisätietoja Opintokeskus Siviksessä:

Mia Valanne

asiantuntija

Järjestökoulutuksen kehittäminen ja laatu

Puh. 050 435 1088

Lähetä sähköpostia