Yhdistysviestijä-verkkokurssi

Verkkokurssi yhdistystoimijoille, jotka suunnittelevat, toteuttavat tai kehittävät yhdistyksen viestintää.

Yhdistysviestijä-verkkokurssilla opitaan viestimään vaikuttavammin, tekemään yhdistyksen työtä näkyvämmäksi ja ennakoimaan erilaisiin viestintätilanteisiin. Lisäksi verkkokurssilla pääsee laatimaan omalle yhdistykselle viestintäsuunnitelman. Kurssi soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittää oman yhdistyksensä viestintää.

Verkkokurssin jaksot

  1. Aloitus ja yhteinen orientaatio. Viestinnän merkitys yhdistystoiminnassa. Miksi viestintä on yhdistykselleni tärkeää? Mitä vaikutuksia se tuottaa?
  2. Viestinnän suunnittelu ja tavoitteiden asettaminen. Miten asettaa tavoitteita, jotka toteutuvat? Millaisia työkaluja tarvitsemme viestinnän suunnitteluun?
  3. Viestinnän kohderyhmät ja kanavat. Kenelle viestimme? Missä kanavissa tavoitamme heidät parhaiten?
  4. Mitä viestimme? Viestinnän sisällöt, sävy ja tyyli. Miten rakennan houkuttelevan viestin? Visuaalisen viestinnän merkitys.
  5. Varautuminen yllättäviin viestintätilanteisiin. Viestinnän tulosten arviointi. Millaisia yllättäviä ja hankalia viestintätilanteita yhdistys voi kohdata? Miten varautua niihin? Miten mitata ja arvioida viestinnän onnistumista?
  6. Kurssin päätös. Viestintäsuunnitelmasta toteutukseen! Miten varmistan, että suunnitelmat toteutuvat? Mitä tarvitsemme seuraavaksi?

Osaamistavoitteet

Osallistuja

  • osaa laatia vuositason viestintäsuunnitelman omalle yhdistykselle.
  • osaa suunnitella viestinnän vaikutusketjuja oman yhdistyksen työssä: mistä viestinnän tulokset syntyvät?
  • osaa kehittää oman yhdistyksen viestinnän sisältöjä, sävyä ja tyyliä suhteessa viestinnän tavoitteisiin ja kohderyhmiin.
  • osaa ennakoida yllättäviin viestintätilanteisiin liittyviä näkökulmia omassa yhdistyksessä.

Miten tästä eteenpäin?

Yhdistysviestijä on Yhdistystoiminnan verkkokurssi, jota Siviksen jäsenjärjestöt voivat käyttää yhdistystoimijoiden, vapaaehtoisten ja oman henkilöstönsä kouluttamisessa. Verkkokurssin avulla jäsenjärjestöt voivat organisoida koulutuksia paikallisyhdistyksille ja vapaaehtoisille itsenäisesti tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Verkkokurssi toteutuu Howspace-oppimisympäristössä ja sen laajuus on 2 op.

Yhdistystoiminnan verkkokursseista kiinnostuneet Siviksen jäsenjärjestöt pääsevät tutustumaan verkkokurssiin liittymällä ns. testikurssille. Lähetä viesti osoitteeseen verkkokoulutus@ok-sivis.fi ja pyydä pääsyä tutustumaan Yhdistysviestijä-verkkokurssiin.

Jos haluat osallistua kurssille vapaaehtoisena tai yhdistystoimijana, kannattaa tiedustella tai toivoa koulutusta omasta järjestöstä.

Lue lisää:

Yhteyshenkilö Opintokeskus Siviksessä

Kaisamari Sundström

viestintäasiantuntija

Puh. 040 717 7021

Lähetä sähköpostia