Yhdistysvaikuttaja-verkkokoulutus

Verkkokoulutus yhdistys- ja järjestötoimijoille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan vaikuttamistyössä.

Yhdistysvaikuttaja-koulutuksessa opitaan vaikuttamistyön periaatteista, keinoja ja kohderyhmiä. Lisäksi perehdytään vaikuttamisen monipuolisiin kanaviin sekä oman yhdistyksen vaikuttamistyön suunnitteluun ja arviointiin. Vaikuttamistyö on olennainen osa minkä tahansa kansalaisjärjestön toimintaa, joten koulutus soveltuu monipuolisesti kaikille yhdistys- ja järjestötoimijoille.

Koulutuksen jaksot

  1. Johdatus vaikuttamiseen. Mitä vaikuttamisella terminä tarkoitetaan ja mitä yhteiskunnallinen vaikuttaminen on osana yhdistystoimintaa ja yhdistyksen tarkoituksen toteuttamista.

  2. Mitä, missä ja miten vaikutamme? Mitä vaikuttaminen käytännössä on, mitä yhteiskunnallisen vaikuttamisen keinoja on ja mitkä ovat avaimet onnistuneeseen vaikuttamistyöhön

  3. Vaikuttamistyön suunnittelu ja tavoitteenasettelu. Miksi vaikuttamissuunnitelma on hyvä tehdä ja miten se tehdään. Mitä tarkoittavat realistiset tavoitteet sekä miten ne saavutetaan.

  4. Vaikuttamisen kohderyhmät, keinot ja kanavat. Miten julkinen päätöksenteko toimii, mitkä ovat vaikuttamiselle otolliset ajat ja paikat. Mitkä ovat vaikuttamisen kohderyhmiä sekä näille sopivia vaikuttamisen keinoja ja kanavia erityisesti kunnissa ja hyvinvointialueilla.

  5. Vaikuttamisen suunnitelmasta toteutukseen. Miten vaikuttamissuunnitelmaa voidaan seurata ja arvioida.

Osaamistavoitteet

Osallistuja

  • osaa määritellä mitä vaikuttamisella terminä tarkoitetaan sekä miten julkinen päätöksenteko pääpiirteittäin toimii

  • osaa kuvata yhteiskunnallisen vaikuttamisen osana yhdistyksen toimintaa sekä yhdistyksen vaikuttamistyön kohderyhmät, keinot ja kanavat

  • osaa laatia vaikuttamissuunnitelman oman yhdistyksesi kanssa

  • osaa analysoida, miten yhdistys toteuttaa vaikuttamistyön avulla tarkoitustaan ja tavoitteitaan

  • osaa laatia yhdistyksen vaikuttamistyön arviointikriteerit ja toteuttaa itsearvioinnin

Miten tästä eteenpäin?

Yhdistysvaikuttaja on verkkokoulutuspohja, jota Siviksen jäsenjärjestöt voivat käyttää yhdistystoimijoiden, vapaaehtoisten ja oman henkilöstönsä kouluttamisessa. Pohjan avulla jäsenjärjestöt voivat organisoida koulutuksia paikallisyhdistyksille ja vapaaehtoisille itsenäisesti tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Verkkokoulutus toteutuu Howspace-oppimisympäristössä ja sen laajuus on 2 op.

Verkkokoulutuspohjista kiinnostuneet Siviksen jäsenjärjestöt pääsevät tutustumaan koulutukseen liittymällä ns. testikoulutukseen. Lähetä viesti osoitteeseen verkkokoulutus@ok-sivis.fi ja pyydä pääsyä tutustumaan Yhdistysvaikuttaja-koulutukseen.

Jos haluat osallistua koulutukseen vapaaehtoisena tai yhdistystoimijana, kannattaa tiedustella tai toivoa koulutusta omasta järjestöstä.

Yhteyshenkilö Opintokeskus Siviksessä

Erkki Ukkola

asiantuntija, verkkopedagogi

Puh. 050 313 6006, Twitter: @UkkolaErkki

Lähetä sähköpostia