Yhdistyskehittäjä-verkkokoulutus

Koulutus yhdistystoimijoille, jotka haluavat kehittää ja ryhdistää toimintaa.

Yhdistyskehittäjä on verkkokoulutus yhdistystoiminnan organisoimisesta ja kehittämisestä. Tavoitteena on osallistujien oman yhdistyksen toiminnan kehittäminen koulutusmateriaalin ja oppimistehtävien avulla. Koulutus sisältää kirjallista lukumateriaalia, järjestöjen haastatteluja onnistuneesta toiminnasta sekä oppimistehtäviä ja keskusteluja. Koulutus soveltuu kaikille, jotka haluavat kehittää ja ryhdistää oman yhdistyksen toimintaa.

Koulutuksen jaksot 

 1. Ennakkotehtävä ja aloituswebinaari: Tutustuminen, ohjeet ja aikataulu. Järjestöjen organisaatiorakenteet.
 2. Toimiva yhdistyshallinto: Mitä yhdistystoiminta on? Oman yhdistyksen säännöt ja yhdistyslaki. Mikä on yhdistyksen tarkoitus, miksi ollaan olemassa?
 3. Motivoiva hallitustyöskentely: Ketä ovat luottamushenkilöt ja mitä he tekevät? Hallituksen työnjako: delegointi ja vastuiden jakaminen. Ryhmäyttäminen ja vuorovaikutus. Jaksaminen ja sitoutuminen.
 4. Yhdistyksen vuosi: Mitä asioita kuuluu yhdistyksen vuoteen? Toiminnan suunnittelu ja kehittäminen. Viestintä osana kaikkea toimintaa.
 5. Sujuva jäsentoiminta: Miten jäsenistä huolehditaan? Jäsenhuolto ja -hankinta. Jäsenviestintä.
 6. Vaikuttavuus ja arviointi yhdistyksessä. Miksi mitata vaikuttavuutta? Hyvät tavoitteet ja mittarit. 
 7. Lopputehtävä ja päätöswebinaari 

Osaamistavoitteet

Osallistuja

 • saa valmiudet toimia hyvän hallintotavan mukaisesti
 • saa valmiudet kehittää yhdistyksen toimintaa
 • osaa soveltaa erilaisia menetelmiä ja työkaluja
 • osaa edistää motivoivaa hallitustyöskentelyä 
 • osaa suunnitella ja arvioida yhdistyksen toimintaa

Miten tästä eteenpäin?

Yhdistyskehittäjä on verkkokoulutuspohja, jota Siviksen jäsenjärjestöt voivat käyttää yhdistystoimijoiden, vapaaehtoisten ja oman henkilöstönsä kouluttamisessa. Pohjan avulla jäsenjärjestöt voivat organisoida koulutuksia paikallisyhdistyksille ja vapaaehtoisille itsenäisesti tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Verkkokoulutus toteutuu Howspace-oppimisympäristössä ja sen laajuus on 2 op.

Verkkokoulutuspohjista kiinnostuneet Siviksen jäsenjärjestöt pääsevät tutustumaan koulutukseen liittymällä ns. testikoulutukseen. Lähetä viesti osoitteeseen verkkokoulutus@ok-sivis.fi ja pyydä pääsyä tutustumaan Yhdistyskehittäjä-koulutukseen.

Jos haluat osallistua koulutukseen vapaaehtoisena tai yhdistystoimijana, kannattaa tiedustella tai toivoa koulutusta omasta järjestöstä.

Yhteyshenkilö Opintokeskus Siviksessä

Milla Holmberg

asiantuntija

DIAL, FACT ja Kohti kestävää ja hyvää elämää -projektit

Puh. 050 3369686

Lähetä sähköpostia