Verkkovertaisohjaaja-verkkokurssi

Verkkokurssi yhdistys- ja vapaaehtoistoimijoille, jotka haluavat vahvistaa osaamistaan vertaisryhmien toteuttamisessa verkkoympäristöissä. 

Verkkovertaisohjaaja-verkkokurssilla opit vertaisryhmän ohjaamismenetelmiin, vuorovaikutuksen edistämiseen sekä erilaisten verkkotyökalujen käyttöön. Opit perusteet verkkovertaisryhmän perustamisesta, markkinoinnista, käytännön toteuttamisesta ja arvioinnista. Kurssi sisältää käytännön harjoittelua, jossa opitaan erilaisten menetelmien ja välineiden hyödyntämistä käytännössä.

Verkkokurssin jaksot

  1. Vertaisryhmän ohjaamismenetelmät. Tässä jaksossa paneudutaan ryhmän ohjaamisen menetelmiin verkossa. Saat vinkkejä siitä, mitä ottaa huomioon ryhmän aloituksesta ryhmän lopettamiseen. Lisäksi saat toimintaohjeita haastaviin tilanteisiin.

  2. Vuorovaikutuksen edistäminen ja verkkotyökalujen käyttö. Tässä jaksossa paneudutaan, miten vuorovaikutusta edistetään vertaisryhmässä verkossa. Lisäksi perehdyt verkkotyökaluihin, joita voit hyödyntää ryhmän toiminnassa.

  3. Oman verkkovertaisryhmän perustaminen ja toteuttaminen. Tässä osiossa teet konkreettisia suunnitelmia tulevaa ryhmätoimintaa tai verkossa toteutettavaa tapahtumaa varten. Saat tietoa markkinoinnista ja voit suunnitella tulevan ryhmäsi markkinointia.

  4. Ohjaajan itsearviointi ja verkkovertaisryhmän arviointi. Tässä osiossa tutustut toiminnan arviointiin ja saat tietoa siitä, miksi sitä kannattaa tehdä! Ryhmätoiminnan arvioinnin lisäksi opit myös itsearvioinnista.

Osaamistavoitteet

Osallistuja

  • osaa soveltaa tietoa ryhmätoiminnasta vertaisryhmän ohjaamisessa
  • osaa käyttää vertaisryhmän sisältöjä ja tavoitteita tukevia verkkotyökaluja
  • osaa edistää vuorovaikutusta ja vertaiskeskustelua vertaisryhmässä
  • osaa suunnitella laadukkaan verkkovertaisryhmän tai verkkovertaistapahtuman sekä markkinoida sitä halutulle kohderyhmälle
  • osaa arvioida ja kehittää ohjaamansa ryhmän toimintaa sekä omaa toimintaansa ohjaajana

Miten tästä eteenpäin?

Verkkovertaisohjaaja on Yhdistystoiminnan verkkokurssi, jota Siviksen jäsenjärjestöt voivat käyttää yhdistystoimijoiden, vapaaehtoisten ja oman henkilöstönsä kouluttamisessa. Kurssin avulla jäsenjärjestöt voivat organisoida koulutuksia paikallisyhdistyksille ja vapaaehtoisille itsenäisesti tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Verkkokurssi toteutuu Howspace-oppimisympäristössä ja sen laajuus on 2 op.

Yhdistystoiminnan verkkokursseista kiinnostuneet Siviksen jäsenjärjestöt pääsevät tutustumaan koulutukseen liittymällä ns. testikurssille. Lähetä viesti osoitteeseen verkkokoulutus@ok-sivis.fi ja pyydä pääsyä tutustumaan Verkkovertaisohjaaja-verkkokurssiin.

Jos haluat osallistua kurssille vapaaehtoisena tai yhdistystoimijana, kannattaa tiedustella tai toivoa koulutusta omasta järjestöstä.

Yhteyshenkilö Opintokeskus Siviksessä

Erkki Ukkola

asiantuntija, verkkopedagogi

Puh. 050 313 6006, Twitter: @UkkolaErkki

Lähetä sähköpostia