Vapaaehtoisjohtaja-verkkokurssi 

Koulutus vapaaehtoisille, jotka johtavat ja ohjaavat vapaaehtoisia.

Vapaaehtoisjohtaja on verkkokurssi vapaaehtoistoiminnan johtamisesta ja ohjaamisesta. Tavoitteena on kehittää ja vahvistaa osallistujien osaamista vapaaehtoisten johtajana toimimisessa. Kurssi lisää osallistujien valmiuksia suunnitella, johtaa ja kehittää vapaaehtoistoimintaa sekä tarjoaa mahdollisuuden keskinäiseen verkostoitumiseen muiden vapaaehtoisten johtajien kanssa.

Koulutuksen jaksot

 1. Kurssin aloitus: Vapaaehtoisjohtajana yhdistyksessä 
 2. Vapaaehtoisten tehtävät 
 3. Vapaaehtoisten rekrytointi 
 4. Vapaaehtoisten perehdytys ja ohjaus 
 5. Sitoutumisen edistäminen 
 6. Osaamisen kehittymisen tukeminen 
 7. Koulutuksen päätös: Tulevaisuuden näkymiä

Osaamistavoitteet

Osallistuja

 • saa valmiudet johtaa ja ohjata vapaaehtoisia 
 • osaa soveltaa erilaisia menetelmiä ja työkaluja
 • osaa analysoida vapaaehtoisten johtamisen ja osaamisen johtamisen erityispiirteitä vapaaehtoistoiminnassa
 • osaa suunnitella vapaaehtoisten tehtäviä, rekrytointia, perehdyttämistä ja ohjaamista

Miten tästä eteenpäin?

Vapaaehtoisjohtaja on Yhdistystoiminnan verkkokurssi, jota Siviksen jäsenjärjestöt voivat käyttää yhdistystoimijoiden, vapaaehtoisten ja oman henkilöstönsä kouluttamisessa. Kurssin avulla jäsenjärjestöt voivat organisoida koulutuksia paikallisyhdistyksille ja vapaaehtoisille itsenäisesti tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa.

Verkkokurssi toteutuu Howspace-oppimisympäristössä ja sen laajuus on 2 op.

Yhdistystoiminnan verkkokursseista kiinnostuneet Siviksen jäsenjärjestöt pääsevät tutustumaan kurssille liittymällä ns. testikurssille. Lähetä viesti osoitteeseen verkkokoulutus@ok-sivis.fi ja pyydä pääsyä tutustumaan Vapaaehtoisjohtaja-verkkokurssiin.

Jos haluat osallistua kurssille vapaaehtoisena tai yhdistystoimijana, kannattaa tiedustella tai toivoa koulutusta omasta järjestöstä.

Yhteyshenkilö Opintokeskus Siviksessä 

 

Tiina Tanskanen-Kudjoi

asiantuntija, verkkopedagogi

Verkkopedagogiikka, verkkokoulutuksen kehittäminen

Puh. 050 550 2377

Lähetä sähköpostia