Tulevaisuustyökaluja järjestötoimintaan

Miltä järjestöjen ja yhdistysten tulevaisuus näyttää? Entä mitä taitoja vapaaehtoinen tarvitsee lähitulevaisuudessa? Olemme koonneet tälle sivulle tuottamiamme työkaluja järjestöjen tulevaisuustyöhön.

Ennakointityökalu auttaa yhdistyksiä ja järjestöjä kuulemaan sidosryhmiään ja sen perusteella ajattelemaan ja suunnittelemaan omaa tulevaisuuttaan.

Tulevaisuustaitomallin avulla voidaan tunnistaa ja tunnustaa vapaaehtoisten tulevaisuustaitoja ja eurooppalainen järjestöjen tulevaisuusskenaario antaa viitteitä vaihtoehtoisista lähitulevaisuuden näkymistä.

Voit ladata työkalut tältä sivulta ja ottaa ne käyttöön yhdistyksessäsi tai järjestössäsi.

Järjestön ja yhdistyksen ennakointityökalu

Hakemalla tietoa siitä, mitä tulevaisuudessa saattaa tapahtua ja tekemällä päätöksiä sen mukaan, yhdistys tai järjestö voi ottaa tulevaisuutensa paremmin haltuun. Ennakointi on juuri tätä. Pohtimalla yhdessä, miltä tulevaisuus saattaa näyttää, yhdistys voi ymmärtää paremmin, miten sen tulisi kehittää toimintaansa.

Ennakointiin on olemassa monenlaisia malleja ja työkaluja. Tässä esitelty malli ja sen työkalut on tarkoitettu erityisesti järjestöille. Niitä voivat käyttää vapaaehtoiset, hallitus ja työntekijät kaikki yhdessä.

Mallin ideana on, että yhdistys on verkostonsa keskipiste ja sen toimintaan vaikuttavat monien ihmisten ja ryhmien käsitykset tulevaisuudesta sekä yhteiskunnan muutos. Mallin avulla voi hakea tietoa, mitä omalle yhdistykselle saattaa tapahtua tulevaisuudessa. Yhdistämällä eri ryhmiltä saatavaa tietoa saadaan käsitys organisaation tulevaisuudesta ja siitä, miten pitäisi toimia.

Ennakointimalli sisältää mallin periaatteet sekä työkaluja erilaisten sidosryhmien tulevaisuuskäsitysten selvittämiseen ja niiden analysoimiseen. Työkalujen avulla voi tutkailla sidosryhmien käsityksiä ryhmä ryhmältä. Lisäksi voi käyttää myös omia tiedonhankinnan tapoja.

Järjestön ja yhdistyksen ennakointityökalu

Yhdistyksen ennakointimalli

Työkalu 1: Sidosryhmien määrittely
Työkalu 2: Mitä minun mielestäni meille saattaa tapahtua?
Työkalu 3: Mitä muiden vapaaehtoisten ja yhdistykseni mielestä meille saattaa tapahtua?
Työkalu 4: Mitä kohderyhmiemme tai palvelujemme käyttäjien mielestä meille saattaa tapahtua?
Työkalu 5: Mitä lähiyhteisömme mielestä meille saattaa tapahtua?
Työkalu 6: Mitä yhteiskunnan mielestä meille saattaa tapahtua?
Työkalu 7: Analyysivaihe: Mitä oikeasti tapahtuu?

Keskustelukortit yhdistyksen/järjestön sidosryhmien määrittelyyn

Kortit ennakoinnin analyysin ohjaamiseen

Ennakointityökalu vapaaehtoiselle

Vapaaehtoisille suunniteltu ennakointityökalu on kevytversio yhdistyksille suunnatusta mallista. Työkalu sisältää erilaisia menetelmiä sidosryhmien ideoiden kuulemiseen ja päätöksentekoon.

Ennakointityökalu sisältää tehtäviä, joiden avulla voi pohtia, mitä omassa vapaaehtoistoiminnassa tai yhdistyksessä saattaa tulevaisuudessa tapahtua. Ennakointia helpottaa, jos joku toinenkin tekee samat tehtävät, jolloin näkemyksiä on mahdollista vertailla.

Ennakointityökalu vapaaehtoiselle
 

Tulevaisuustaitomalli

Vapaaehtoisten kanssa tulevaisuuteen: Tulevaisuustaitomalli

Vapaaehtoiset tarvitsevat monenlaisia taitoja pärjätäkseen tulevaisuudessa. Vapaaehtoisten osaaminen on tärkeää myös yhdistyksille ja järjestöille. Lisäksi sekä organisaatioille että vapaaehtoiselle itselleen on hyötyä siitä, että taidot tunnistetaan ja tunnustetaan.

Future Skills for Volunteering -hankkeessa (FutVol / Erasmus+) kehitetty tulevaisuustaitomalli nostaa esiin neljätoista erilaista taitoa, jotka ovat nyt ja tulevaisuudessa tärkeitä vapaaehtoisille kaikkialla Euroopassa.

Vapaaehtoinen voi antaa taidoista näyttöjä omalle ohjaajalleen, yhdistyksen puheenjohtajalle, toiselle vapaaehtoiselle tai jollekulle yhdistyksen nimeämälle henkilölle. Todistuksen tai osaamismerkin myöntää yhdistys tai muu organisaatio.

Mikä Tulevaisuustaitomalli?

  • Malli sisältää neljätoista taitoa sekä taitojen hallinnasta kertovat kriteerit sekä kuvaukset siitä, miten taitoja voi osoittaa. 
  • Osaamisen tunnistamisessa voi hyödyntää STAR-mallia tai osaamista voi osoittaa muilla tavoin.
  • Mallista löytyvät valmiit osaamistodistus- ja osaamismerkkipohjat sekä osaamismerkkikuvat.

Vapaaehtoisten kanssa tulevaisuuteen -tulevaisuustaitomalli

Materiaaleja osaamisen tunnistamiseen ja tunnustamiseen

Tulevaisuuden osaamistarpeet järjestötoiminnassa

Mitä osaamista järjestökentällä tarvitaan? Tiivistelmä esittää olennaisimmat osat eurooppalaisesta tutkimuksesta, jossa selvitettiin vapaaehtoisia ohjaavien järjestötyöntekijöiden osaamistarpeita. Tutustu tästä: Digitalisaatiosta sosiaalisiin taitoihin – eurooppalaisten vapaaehtoistoiminnan ohjaajien ja alan asiantuntijoiden ajatuksia tulevaisuudesta osaamistarpeista

Eurooppalaisten järjestöjen tulevaisuusskenaario

Millainen on kansalaisjärjestöjen tulevaisuus Euroopassa? Alla oleva skenaario avaa siihen näkymiä vuoteen 2017 asti.

 


Lisätietoja Opintokeskus Siviksessä
 

Marion Fields

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, kestävä elämä, aluetyö Uusimaa, Osaamiskeskus Kentauri

Puh. 040 350 4500, Twitter: @marion_fields

Lähetä sähköpostia