Sivistys nousee yhteisöistä – työkaluja järjestölliseen sivistykseen, kestävyyteen, oppimiseen ja vertaisuuteen

Tutustu ja ota käyttöön Kestävää sivistystä järjestöihin -hankkeessa kehitetyt järjestökoulutuksen työkalut!

Koukussa koulutukseen! Tarinamallit koulutukseen sitouttamisesta ja muutokseen valmistautumisesta

Koulutukseen valmistautumisen työkalut ovat aukollisia tarinoita osaamistarpeiden pohtimiseksi. Tarinat täytetään ennen koulutusta. Tarinamallien tehtävänä on etukäteen ohjata ajattelua tulevasta koulutuksesta saatavaan hyötyyn. Tarinamallit voidaan täyttää vain itseä varten, mutta kouluttaja voi pyytää niitä nähtäväkseen myös esimerkiksi sähköpostitse ennen koulutusta. Tarinamalleja voi hyldyntää sekä opiskelija itse että yhdistys.

Koulutuksen orientaatiotehtävä: Koulutukseen orientoituminen -kyselynä tai ryhmätyönä

Orientaatiotehtävän avulla kouluttaja ohjaa osallistujia pohtimaan toiveitaan ja tarpeitaan ja saa itse niistä tietoa. Kysymysten tehtävänä on myös rohkaista osallistujaa tunnistamaan omat vahvuutensa oppijana sekä kaikkia osallistujia keskinäiseen yhteistyöhön. Orientaatiotehtävä on toteutettavissa ennen koulutusta tai koulutuksen alussa.

Oppimisen orientaatiokysely

Orientaatiokyselyn avulla kouluttaja ohjaa osallistujia pohtimaan toiveitaan ja tarpeitaan ja saa itse niistä tietoa. Kysymysten tehtävänä on myös rohkaista osallistujaa tunnistamaan omat vahvuutensa oppijana sekä kaikkia osallistujia keskinäiseen yhteistyöhön. Orientaatiokysely on toteutettavissa ennen koulutusta sähköisellä kyselylomakkeella

Vetoa vertaisuudesta! Vertaisuus ja vertaisoppiminen järjestöjen työkaluina

Työkalu vertaisuuden ja vertaisoppimisen mahdollisuuksista ja toteutustavoista järjestökoulutuksessa sisältää tietoa vertaisoppimisen perusteista sekä esimerkkejä käytännönläheisistä toteutustavoista. Vertaisoppimista voidaan hyödyntää koulutuksen yhteydessä tai koko koulutus voidaan toteuttaa vertaisoppimisena. Työkalu soveltuu myös verkkokursseilla tapahtuvaan vertaisoppimiseen. Työkaluja voivat hyödyntää järjestöjen ja yhdistysten koulutuksista vastaavat ja kouluttajina toimivat. 

Oppiminen esille! Keskustelumalli opitun osaamisen tunnistamiseen ja koulutuksen laadun parantamiseen

Työkalun avulla voi suunnitella ja toteuttaa keskusteluja järjestökoulutuksen vaikutuksesta ja merkityksestä osallistujalle. Ohjauskeskustelu auttaa järjestöjä tunnistamaan laadukkaan koulutuksen onnistumisen kriteereitä osallistujan näkökulmasta ja ohjaa opiskelijaa hyödyntämään koulutuksen antia. Keskustelumallia voivat hyödyntää koulutusten suunnittelijat ja toteuttajat.  

Jälkipalautelomake järjestökoulutukseen

Työkalun avulla on mahdollista selvittää järjestökoulutuksesta saatuja hyötyjä, jotka näkyvät usein vasta vähän myöhemmin toiminnassa. Palautetta kannattaakin kysyä usein lähinnä jälkikäteen.

Järjestötehtävän osaamispolku

Osaamispolku on malli, jonka avulla voidaan tunnistaa tiettyyn järjestötehtävään tai -rooliin liittyviä erityispiirteitä, sen eri vaiheisiin liittyviä osaamistarpeita, osaamistavoitteita sekä osaamisen hankkimisen keinoja. Malli on suunnittelutyökalu erityisesti järjestön strategiselle tasolle, mutta se auttaa myös suunnittelemaan yksilöllisiä osaamispolkuja. Mallin avulla on tavoitteena tunnistaa ja tehdä näkyväksi järjestötoiminnassa ja -koulutuksessa syntyvää osaamista.

Järjestö Sivistää -keskustelumalli

Keskustelumallin avulla voi suunnitella ja toteuttaa keskusteluja järjestöstä sivistyksen toteuttajana. Sivistyskeskustelu auttaa järjestöjä ymmärtämään järjestökoulutuksen ja -toiminnan sivistyksellistä merkitystä yhteiskunnassa ja sen avulla voidaan tunnistaa järjestöllisen sivistyksen erityispiirteitä. Mallia voi hyödyntää myös kehittämistyössä, esimerkiksi strategiatyöskentelyssä. Keskustelumalli on suunnattu erityisesti järjestötoiminnan suunnittelijoille, toteuttajille ja kehittäjille. 

Kestävää elämää järjestökoulutuksiin

Työkalu perustuu YK:n Agenda 2030 -ohjelman tavoitteisiin ja sisältää ehdotuksia ja vinkkejä, miten kestävän elämän keinoja voi lisätä järjestökoulutusten sisältöihin sekä koulutusten konkreettiseen toteuttamiseen. Työkalu on mahdollista ottaa käyttöön hyvin pienin muutoksin omassa arjessa, esimerkiksi nostamalla järjestöviestinnässä esille, mitä kestävän elämän keinoja jo on käytössä.