Sivis tukee jäsenjärjestöjä Erätauon hyödyntämisessä

Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua sekä mahdollisuus pysähtyä ja pohtia asioita rauhassa eri näkökulmista. Dialogin keskiössä on jonkin tietyn asian tai ilmiön merkitys, jota tarkastellaan keskustelun osallistujien kokemuspuheen kautta. Menetelmää voi käyttää aina, kun tarvitaan aiheen laajempaa ymmärrystä tai erilaisten ihmisten tasavertaista kohtaamista – esimerkiksi osana yhteistyön rakentamista, päätöksenteon valmistelua, organisaation tai toiminnan kehittämistä. Järjestösi kannattaa ottaa Erätauko omaksi!

Kouluttaudu järjestösi Erätauko-dialogin ohjaajaksi ja liity vertaisverkostoon

Sivis on kouluttanut tähän mennessä lähes 400 Erätauko-dialogin ohjaajaa. Liity heidän joukkoonsa!

Järjestämme Erätauko-dialogin ohjaajakoulutuksia tasaisin väliajoin, joko lähikoulutuksina tai verkkokoulutuksina. Koulutuksessa opit Erätauko-menetelmän taustan, dialogin perusteet sekä miten rakentavia keskusteluja suunnitellaan, ohjataan ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan. Koulutuksessa pääset tutustumaan Erätauko-työkaluihin ja saat käytännön vinkkejä niiden soveltamiseen keskustelujen ohjaamisessa työssäsi ja omassa järjestössäsi.

Koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus laatia oma Erätauko-keskustelun suunnitelma ja saada siihen vertaispalautetta. Suunnitelman avulla sinun on helppo lähteä järjestämään omaa Erätauko-keskustelua. Suoritettuasi koulutuksen saat 1,5 op todistuksen. Suostumuksellasi opintosuoritus siirretään myös kansalliseen Koski-opintorekisteriin.

Erätauko-ohjaajien jatkokoulutuksessa osallistujat, joilla on kokemusta Erätauko-dialogien ohjaamisesta, pääsevät syventämään Erätauko-ohjaajaosaamistaan. Kaksipäiväisen koulutuksen aikana sinulla on mahdollisuus pohtia Erätauko-menetelmän ohjauksen työnkalujen soveltamista, oman yhteisösi rakentavaa keskustelukulttuuria edistäviä ja haastavia tekijöitä sekä omaa rooliasi dialogisten käytänteiden vahvistamisessa. Voit vaikuttaa siihen, mitkä Erätauko-dialogin ohjaamiseen liittyvät aiheet muodostavat koulutuksen keskeisen sisällön, sillä koulutus räätälöidään vastaamaan osallistujien toiveita ja kehittämistarpeita. Suoritettuasi koulutuksen saat 2 op todistuksen. Suostumuksellasi opintosuoritus siirretään myös kansalliseen Koski-opintorekisteriin.

Pidämme yhteyttä kouluttamiimme Erätauko-dialogin ohjaajiin pari kertaa vuodessa uutiskirjeillä, joissa kerromme ajankohtaisista Erätaukoon liittyvistä asioista. Lisäksi kouluttamamme Erätauko-ohjaajat voivat liittyä Erätauko-säätiön ylläpitämään laajempaan vertaisverkostoon, jolla on ajoittaisia tapaamisia ja aktiivinen Facebook-ryhmä. Kaikille rakentavan keskustelukultuurin edistämisestä kiinnostuneille on myös oma Facebook-ryhmä.

Sivis on kumppanina viisivuotisessa Hyvin sanottu – Bra sagt -hankkeessa. Hankekumppanit, jotka edustavat laajasti erilaisia yhteiskunnallisia tahoja, ovat sitoutuneet yhdessä nostamaan esille rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun merkitystä demokraattiselle yhteiskunnalle. Sivis haluaa erityisesti nostaa esille järjestöjen tärkeän työn rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun edistäjänä. Siviksen järjestämät Erätauko-koulutukset ja keskustelut ovat Siviksen näkyvin panos Hyvin sanottu -hankkeessa.

Tutustu Erätaukoon osallistumalla Erätauko-keskusteluun

Sivis tarjoaa järjestöjen ja yhdistysten toimijoille mahdollisuuksia osallistua Siviksen asiantuntijoiden ohjaamiin Erätauko-keskusteluihin järjestö- ja yhdistyskenttää koskevista asioista ja ilmiöistä. Keskustelut tarjoavat tilaisuuden pysähtyä keskustelemaan muiden järjestö- ja yhdistystoimijoiden kanssa kokemuksista. Keskustelut mahdollistavat Erätauko-menetelmään tutustumisen, laajemman ymmärryksen saamisen keskustelujen aiheista sekä toinen toisiltaan oppimisen.

Osallistujat ovat arvostaneet tasavertaista osallistumista, rauhallisuutta, avoimuutta sekä keskustelujen luottamuksellista ja rakentavaa ilmapiiriä. Tule mukaan kokeilemaan! Keskusteluun voi tulla omana itsenä. Osallistuminen ei vaadi valmistautumista tai aikaisempaa kokemusta Erätauko-dialogista, sillä keskusteluun liitytään oman kokemuspuheen kautta.

Tarjoamme Erätauko-keskusteluja Erätauko-dialogin ohjaajakoulutusten yhteydessä ja järjestämme keskusteluita yhteistyössä eri tahojen kanssa. Vuonna 2023 osallistumme Kansalliset dialogit keskustelujen järjestämiseen.

Kaipaatko lisätietoja Erätauosta?

Sitran kehittämän Erätauko-menetelmän jatkokehittämisestä ja sen käytön laajentamisesta vastaa Erätauko-säätiö yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Sivis on osa tätä verkostoa. Erätauko-säätiön sivulta löydät lisätietoa Erätauosta sekä tukimateriaalit Erätauko-keskustelun järjestämiseksi. Siviksen asiantuntijat neuvovat mielellään Erätaukoon liittyvissä asioissa – ota yhteyttä meihin!

Erätauko.fi -sivuilta voit tulostaa tai tilata ohjaajan kortit, joista löydät apua esimerkiksi keskustelun virittämiseen, syventämiseen ja pulmatilanteiden ratkaisuun. Kukin ohjaaja valitsee kuitenkin omat, itselle ja tilanteeseen parhaiten sopivat tavat keskustelutilanteen rakentamiselle. 

Tutustu Siviksen koulutuskalenteriin!

Lue lisää:

Yhteyshenkilöt Opintokeskus Siviksessä

Heidi Ristolainen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, järjestöt työyhteisöinä

Puh. 040 738 1702, Twitter: @HeidiRisto

Lähetä sähköpostia

Annika Tahvanainen-Jaatinen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Varsinais-Suomi ja Satakunta

Puh. 040 717 7019

Lähetä sähköpostia