Sivis tukee jäsenjärjestöjä Erätauon hyödyntämisessä

Erätauko on tapa käynnistää ja käydä rakentavaa keskustelua sekä mahdollisuus pysähtyä ja pohtia asioita rauhassa eri näkökulmista. Dialogin keskiössä on jonkin tietyn asian tai ilmiön merkitys, jota tarkastellaan keskustelun osallistujien kokemuspuheen kautta. Menetelmää voi käyttää aina, kun tarvitaan aiheen laajempaa ymmärrystä tai erilaisten ihmisten tasavertaista kohtaamista – esimerkiksi osana yhteistyön rakentamista, päätöksenteon valmistelua, organisaation tai toiminnan kehittämistä. Järjestösi kannattaa ottaa Erätauko omaksi!

Kouluttaudu järjestösi Erätauko-dialogin ohjaajaksi ja liity vertaisverkostoon

Sivis on kouluttanut tähän mennessä yli 300 Erätauko-dialogin ohjaajaa ja suunnitelmissa on vuonna 2022 kouluttaa ainakin 50 lisää!

Järjestämme Erätauko-dialogin ohjaajakoulutuksia tasaisin väliajoin, joko lähikoulutuksina tai verkkokoulutuksina. Koulutuksessa tutustutaan menetelmän perusteisiin, työkaluihin ja pohditaan menetelmän soveltamista osallistujien omissa järjestöissään. Osallistujat oppivat, kuinka rakentavia keskusteluja suunnitellaan, ohjataan ja niiden vaikuttavuutta arvioidaan. He pääsevät osallistumaan Erätauko-keskusteluun, niin osallistujan kuin ohjaajan näkökulmasta tehtävien ja ohjausharjoitusten kautta.

Koulutuksen aikana voi laatia oman Erätauko-keskustelun suunnitelman ja saada siitä vertaispalautetta. Suunnitelman avulla on helppo lähteä järjestämään omaa Erätauko-keskustelua. Koulutuksen suorittanut saa 1,5 op todistuksen ja osallistujan suostumuksella opintosuoritus merkitään myös kansalliseen Koski-rekisteriin.

Uutuutena tarjoamme vuonna 2022 Erätauko-ohjaajien jatkokoulutusta, jossa osallistujat, joilla on kokemusta Erätauko-dialogien ohjaamisesta, pääsevät syventämään Erätauko-dialogiosaamistaan. Käsittelemme koulutuksen aikana osallistujien ohjaajakokemuksista nousseita kysymyksiä luottamuksellisen ilmapiirin rakentamisesta keskustelun syventämiseen ja hankaliin tilanteisiin. Perehdymme myös onnistuneen kutsuprosessin osatekijöihin. Osallistujat voivat vaikuttaa siihen, mitkä aiheet muodostavat koulutuksen keskeisen sisällön, sillä koulutus rakennetaan vastaamaan osallistujien toiveita ja tarpeita.

Pidämme yhteyttä kouluttamiimme Erätauko-dialogin ohjaajiin pari kertaa vuodessa uutiskirjeillä, joissa kerromme ajankohtaisista Erätaukoon liittyvistä asioista. Lisäksi kouluttamamme Erätauko-ohjaajat voivat liittyä Erätauko-säätiön ylläpitämään laajempaan vertaisverkostoon, jolla on ajoittaisia tapaamisia ja aktiivinen Facebook-ryhmä. Kaikille rakentavan keskustelukultuurin edistämisestä kiinnostuneille on myös oma Facebook-ryhmä.

Sivis on kumppanina viisivuotisessa Hyvin sanottu – Bra sagt -hankkeessa. Hankekumppanit, jotka edustavat laajasti erilaisia yhteiskunnallisia tahoja, ovat sitoutuneet yhdessä nostamaan esille rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun merkitystä demokraattiselle yhteiskunnalle. Sivis haluaa erityisesti nostaa esille järjestöjen tärkeän työn rakentavan yhteiskunnallisen keskustelun edistäjänä. Siviksen järjestämät Erätauko-koulutukset ja keskustelut ovat Siviksen näkyvin panos Hyvin sanottu -hankkeessa.

Tutustu Erätaukoon osallistumalla Erätauko-keskusteluun

Sivis tarjoaa järjestöjen ja yhdistysten toimijoille mahdollisuuksia osallistua Siviksen asiantuntijoiden ohjaamiin Erätauko-keskusteluihin järjestö- ja yhdistyskenttää koskevista asioista ja ilmiöistä. Keskustelut tarjoavat tilaisuuden pysähtyä keskustelemaan muiden järjestö- ja yhdistystoimijoiden kanssa kokemuksista. Keskustelut mahdollistavat niin vertaisoppimisen kuin myös vertaistuen antamisen ja saamisen.

Vuonna 2021 osallistuimme esimerkiksi Sitran koordinoimaan Osaaminen näkyviin -kampanjaan järjestämällä osaamisen näkyväksi tekemisestä ja osaamisen tunnustamisesta viisi Erätauko-keskustelua. Joulukuussa osallistuimme Erätauko-viikkoon järjestämällä keskustelun osallisuudesta yhdistys- ja vapaaehtoistoiminnassa. Vuonna 2022 tarjoamme Erätauko-keskusteluja Erätauko-dialogin ohjaajakoulutusten yhteydessä ja suunnittelemme osallistuvamme Erätauko-dialogin kampanjoihin yhteistyössä eri tahojen kanssa.

Kaipaatko lisätietoja Erätauosta?

Sitran kehittämän Erätauko-menetelmän jatkokehittämisestä ja sen käytön laajentamisesta vastaa Erätauko-säätiö yhdessä eri yhteistyökumppaneiden kanssa. Sivis on osa tätä verkostoa. Erätauko-säätiön sivulta löydät lisätietoa Erätauosta sekä tukimateriaalit Erätauko-keskustelun järjestämiseksi. Siviksen asiantuntijat neuvovat mielellään Erätaukoon liittyvissä asioissa – ota yhteyttä meihin!

Erätauko.fi -sivuilta voit tulostaa tai tilata ohjaajan kortit, joista löydät apua esimerkiksi keskustelun virittämiseen, syventämiseen ja pulmatilanteiden ratkaisuun. Kukin ohjaaja valitsee kuitenkin omat, itselle ja tilanteeseen parhaiten sopivat tavat keskustelutilanteen rakentamiselle. 

Tutustu Siviksen koulutuskalenteriin!

Lue lisää:

Yhteyshenkilöt Opintokeskus Siviksessä

Heidi Ristolainen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, järjestöt työyhteisöinä

Puh. 040 738 1702, Twitter: @HeidiRisto

Lähetä sähköpostia

Annika Tahvanainen-Jaatinen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, aluetyö Varsinais-Suomi ja Satakunta

Puh. 040 717 7019

Lähetä sähköpostia