Järjestötoiminnan kehittäminen

Opintokeskus Sivis tukee ja vahvistaa järjestöjen osaamisen jatkuvaa kehittämistä sekä yhdistystoiminnan perusedellytysten toteutumista. Tavoitteemme on, että järjestöissä toteutetaan hyvän hallinnon periaatteita, osataan toimia ja viestiä vaikuttavasti sekä ennakoida ja varautua muutoksiin. Sivikselle on tärkeää, että järjestöt ja yhdistykset tunnistetaan merkittävinä oppimisympäristöinä ja niissä syntyvää osaamista tunnistetaan ja tunnustetaan.

Sivis tuottaa jäsenjärjestöjensä kanssa yhdistystoiminnan itseopiskelumateriaaleja sekä kehittää yhdistystoimintaa tukevia verkkokoulutuksia ja työkaluja järjestöjen käyttöön. Tuemme myös järjestöjä perustaitojen, kotoutumisen ja osallisuuden sekä kestävän elämän ratkaisujen kehittämisessä. Järjestöosaamiseen, vapaaehtoistoimintaan ja työelämätaitoihin liittyvät digitaaliset osaamismerkit ovat järjestöjen hyödynnettävissä. Lisäksi tarjoamme jäsenjärjestöjen työntekijöille koulutusta, verkostoja, kehittämisryhmiä sekä avoimia keskustelutilaisuuksia.

Järjestötoiminnan koulutukset

Monipuolinen koulutustarjontamme koostuu järjestöosaamisen, laadukkaan järjestökoulutuksen, osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen sekä digi- ja verkkokoulutuksen teemoista. Tarjoamme koulutusta muutosjohtajuudesta, järjestön uudistumiskyvystä, strategialähtöisestä henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä Erätauko-ohjaajakoulutuksia.

Koulutukset on ensisijaisesti suunnattu Siviksen jäsenjärjestöjen järjestöjohtajille ja -kehittäjille, koulutusten suunnittelijoille ja toteuttajille, viestijöille ja muille järjestö- ja yhdistysaktiiveille, mutta ovat avoimia kaikille kiinnostuneille. Siviksen koulutukset tarjoavat väylän oman järjestöosaamisen vahvistamiseen ja järjestön tai yhdistyksen toiminnan kehittämiseen. Koulutuksissa avautuu myös loistava mahdollisuus verkottua muiden järjestö- ja yhdistystoimijoiden kanssa. Tutustu Siviksen kattavaan koulutustarjontaan

Aikaisempien verkkokoulutustemme tallenteita voit katsoa SivisNYTin Youtube-kanavalta.

Yhdistys- ja järjestötoiminnan itseopiskelumateriaalit

 • Yhdistystoimija
  Laadukas yhdistystoiminta edellyttää perusasioiden tuntemista. Yhdistystoimija-verkkosivulta löytyva itseopiskeluun tarkoitettu kokonaisuus antaa yhdistyksen luottamushenkilöille, vapaaehtoisille ja työntekijöille perustiedot, joita tarvitaan yhdistyksen tai pienen järjestön toiminnan pyörittämisessä. Materiaali sisältää viisi jaksoa, jotka käsittelevät yhdistyshallintoa, taloushallintoa, varainhankintaa, viestintää ja riskienhallintaa.

 • Kokouskäytännöt.fi
  Jäsenkokoukset ovat yhdistyksen päätöksentekopaikkoja. Vakiintuneet kokouskäytännöt yhdistyksessä auttavat onnistuneen kokouksen järjestämisessä. Kokouskäytännöt-sivusto tarjoaa kattavasti tietoa kokouksista yhdistystoiminnassa, hyviä käytännön vinkkejä muun muassa etäkokousten järjestämiseen sekä paljon erilaista verkkomateriaalia kokousten tueksi.
   
 • Sote-navigaattori
  Sote-navigaattori on verkkomateriaali, joka laadittu erityisesti sote-alan työpaikoille työhyvinvoinnin ja tuottavuuden tukemiseksi. Sotenavigaattorista löytyy tietopaketteja, pohdintakysymyksiä ja helppokäyttöisiä työkaluja erityisesti pienten ja keskisuurten yritysten ja järjestöjen käyttöön. Sivuston teemoja ovat muun muassa laadukas palvelu ja tyytyväinen asiakas, digitalisaatio työn tukena ja verkostot voimavarana. Sivis kehittää parhaillaan materiaalia edelleen yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa.
   
 • Työhyvinvointia järjestötyöpaikoille
  Työhyvinvointia järjestötyöpaikoille -verkkosivulta löydät tietoa ja ideoita työhyvinvoinnin kehittämisen tueksi järjestötyöpaikoilla. Sivusto on tarkoitettu kaikille työyhteisön kehittämisestä kiinnostuneille erikokoisten järjestöjen toimijoille. Aiheina ovat muun muassa työhyvinvoinnin johtaminen, toimiva työyhteisö ja oman työn hallinta.

Yhdistystoiminnan verkkokurssit

Yhdistystoiminnan verkkokurssien avulla Siviksen jäsenjärjestöt voivat järjestää koulutuksia omille paikallisyhdistyksilleen ja vapaaehtoisilleen itsenäisesti tai yhteistyössä muiden järjestöjen kanssa. Verkkokurssit ovat käyttövalmiita verkkokoulutuksia, joita järjestöt voivat halutessaan muokata omiin tarpeisiinsa sopiviksi.

Siviksen jäsenjärjestöjen käytettävissä on kaikkiaan viisi verkkokoulutuspohjaa:

Tutustu ja lue lisää yhdistystoiminnan verkkokursseista >>

Aikuisten perustaidot ja aktiivinen kansalaisuus 

Osallistuminen yhdistystoimintaan edistää aktiivista kansalaisuutta ja vahvistaa demokraattista yhteiskuntaa, mutta vaatii osallistujilta tiettyjä perustaitoja. Sivis tarjoaa tukea ja menetelmiä, joilla järjestöt voivat vahvistaa toiminnassa mukana olevien ihmisten perustaitoja sekä edistää kotoutumista ja osallisuutta ja kestävän elämän ratkaisujen tekemistä järjestöissä.

 • Digipolku töihin
  Digipolku töihin -sivustolla on materiaalia vertaisohjaajuuteen ja digitaalisiin perustaitoihin liittyen. Voit opiskella sivuston avulla digitaalisten taitojen vertaisohjaajan taitoja, harjoitella digitaalisia taitoja tai vaikka pitää omaa digitaalisia taitoja harjoittelevaa vertaisryhmää.  
  Lisätietoja materiaalista antaa Anne Ilvonen
   
 • Kaikkien-malli
  Kaikkien-malli tukee tavoitteellista ja vaikuttavaa oppimista. Tavoitteena on luku-, numero- ja digitaitojen kehittäminen arjen parantamiseksi. Koulutusmallissa keskeistä on oppijalähtöisyys, paikallisuus ja eri perustaitojen yhdistäminen. Koulutus perustuu kunnioittavaan kohtaamiseen. Mallia voi hyödyntää osana järjestön koulutustoimintaa tai vaikkapa vertaisopintoryhmätoiminnan suunnittelussa.
  Lisätietoja materiaalista antaa Virpi Markkanen.
   
 • Uudet suomalaiset mukaan yhdistyksiin -vinkkivihko tarjoaa vinkkejä maahanmuuttajien mukaan ottamiseksi yhdistystoimintaan.

Kestävä elämä

Sivis tukee toiminnallaan kestävään elämään kasvamista järjestöissä. Kestävyys on läpileikkaava arvo Siviksen toiminnassa. Vuonna 2020 Sivis julkaisi Kestävän elämän muutosvoimaa järjestötoiminnasta -artikkelikokoelman. Vuosina 2020–2022 tuemme Sitran rahoittamassa hankkeessa kestävän elämän kysymysten entistä parempaa huomioon ottamista järjestöjen koulutustoiminnassa. 
 

Katso kaikki järjestökehittämisen julkaisut ja työkalut materiaalipankista >>

Tutustu myös Siviksen ylläpitämiin verkostoihin >>