Sivis tarjoaa runsaasti palveluja jäsenjärjestöilleen

Siviksen jäsenyys kannattaa! Jäsenjärjestöille on tarjolla monenlaista tukea ja ohjausta:

Siviksen jäsenistössä on 75 valtakunnallista järjestöä, jotka muodostavat arvokkaan ja monipuolisen yhteistyöverkoston suomalaisesta järjestötoiminnasta. Siviksessä osallistutaan paljon myös kotimaisiin ja kansainvälisiin hankkeisiin, joiden työn tuotokset jaetaan jäsenistön käyttöön.

”Siviksen vahvuus historiassa on ollut joustavuus ja se, että ajan henkeen ja vaatimuksiin ollaan aina pystytty 
reagoimaan ja näin ollen ollaan pystytty luomaan uusia juttuja.”

- Eero Ojanen, Siviksen historiikin kirjoittaja