Sivis tarjoaa runsaasti palveluja jäsenjärjestöilleen

 • opintojaksojen, vertaisopintoryhmien ja ammatillisen lisäkoulutuksen tukeminen ja ohjaaminen
 • koulutuksen kokonaissuunnittelun konsultointi
 • koulutuksen laadun kehittäminen
 • verkkokoulutuksen ohjaus ja kehittäminen
 • osaamismerkkien käytön tuki ja ohjaus
 • Siviksen toteuttamat koulutukset jäsenjärjestöjen työntekijöille
 • tilauskoulutukset järjestötoiminnasta, kouluttajataidoista ja sosiaalisesta mediasta
 • koulutus ja tuki Erätauko-dialogimenetelmän hyödyntämiseen.
   

Siviksen taloudellinen tuki jäsenjärjestöjen koulutukselle tulee Opetus- ja kulttuuriministeriön vapaan sivistystyön valtionosuudesta. Jäsenjärjestöjen aikuiskoulutuksen ohjauksessa ja tuessa Sivis painottaa strategiastaan ja koulutustehtävästään nousevia tavoitteita.

 • Opintojakso on esimerkiksi yhtä aihekokonaisuutta käsittelevä kurssi. Opintojaksolla on vastuullinen toteuttaja ja kouluttaja, ja sen opinnolliset tavoitteet on selkeästi määritelty.
 • Vertaisopintoryhmässä opiskellaan vertaisina, toinen toiselta oppien. Ryhmällä tulee olla nimetty ohjaaja, mutta tavoitteistaan ja työskentelytavoistaan ryhmän jäsenet sopivat yhdessä.
 • Ammatillinen lisäkoulutus on ammatillisen peruskoulutuksen jälkeistä jatko- ja täydennyskoulutusta. Sen tavoitteena on kohentaa ammatillista osaamista.

Koulutuksen ohjauksessa käytämme Sivisverkkoa!

Opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien asiointi ja ohjaus tapahtuu Sivisverkossa. Pääset kirjautumaan Sivisverkkoon tämän sivun ylälaidassa olevasta palkista. Ohjeet oman käyttäjätunnuksen tekemiseen ja asiointiin Sivisverkossa löydät opintojaksojen ja vertaisopintoryhmien ohjeista tämän sivun oikealla olevasta palkista. Ensimmäisen kerran Sivisverkkoon kirjatuessasi tarvitset tunnistautumiseen omia henkilökohtaisia verkkopankkitunnuksiasi (ei siis organisaation yhteisiä).

Jäsenjärjestöjen Sivisverkon pääkäyttäjille on oma sivu,  johon on koottu tietoa Sivisverkon käyttämiseen ja hyödyntämiseen järjestöissä. Sivulta löydät ohjeet järjestön koulutuksen kokonaissuunnitteluun, opintojaksomallien suunnitteluun ja vuosisuunnitelman laatimiseen Sivisverkossa.


Jäsenjärjestöjen tulee käyttää opintojaksojen, vertaisopintoryhmien ja ammatillisen lisäkoulutuksen viestinnässä ja markkinoinnissa Opintokeskus Siviksen logoa. Logot löydät kuvapankistamme.