Arvioinnista kehittämiseen

Ilman toiminnan kehittämistä ei arviointia kannata tehdä. Kuten aiemmin on jo kerrottu, arvioinnin systemaattisuus ja hyvän arviointikulttuurin kehittäminen auttavat yhdistystä tai järjestöä myös hyödyntämään keräämäänsä arviointitietoa. Hyvällä arviointikulttuurilla tarkoitetaan tilannetta, jossa esim. yhdistyksen jäsenet on saatu innostettua keräämään säännöllisesti oikeanlaista arviointitietoa ja jossa yhdistyksen toimintaa kehitetään tällä tavalla kerätyn näytön perusteella. Arvioinnin ottaminen kaikkeen kehittämistyöhön sitouttaa ihmiset ja vähentää henkilöihin osuvaa arvostelua Hyman 2007, Fowler 2005).