Arvioinnin tiedonkeruun menetelmiä

Kun arvioinnin tarkoitus ja arviointikysymykset on päätetty, tulee laatia tiedon keruulle oma suunnitelma. Arvioinnissa tulee kuulla kaikkia ihmisiä tai ryhmiä, joita arvioitava asia koskee, mutta kaikilta ei kannata kerätä tietoa samalla tavalla.

Usein on todettu, että onnistuneimmat arvioinnit yhdistelevät monenlaista tietoa. Siispä tarvitaan myös monenlaisia tapoja kerätä sitä. Tässä osiossa on esitelty järjestötoiminnan arvioinnin tiedonkeruussa useimmin käytettyjä menetelmiä, esimerkiksi kyselylomakkeita, erilaisia haastatteluja, seurantaa ja havainnointia.

Pääset tutustumaan menetelmiin oikealla olevan valikon kautta.