Arvioinnin taustaa

Arvioinnin taustalla vaikuttaa monia erilaisia teoreettisia, käytännön järjestelyihin ja aineiston analysointiin liittyviä kysymyksiä. Jotta arviointia olisi mielekkäämpää toteuttaa, on hyvä tutustua sen taustoihin ensin. Tässä osiossa pohditaan muun muassa arvioinnin lähtökohtia, menetelmiä, laadun käsitettä sekä tiedon keräämistä ja analysointia. Koska arviointi vaikuttaa myös siihen osallistuvien ihmisten ja sitä toteuttavien organisaatioiden elämään, tähän osaan on sisällytetty asiaa arvioinnin eettisestä ja organisaatiopoliittisesta näkökulmasta. Järjestöarvioinnin taustojen esittely keskittyy useimmin yleiseen arviointiin. Tähän osioon on liitetty asiaa myös järjestökoulutuksen arvioinnin erityispiirteistä.

Kun arvioinnin perusteet tunnetaan ja niistä on sovittu, arvioinnin toteuttaminen on helpompaa ja mielekkäämpää, ja osallistujat on helpompi sitouttaa. Tästä syystä taustoihin kannattaa tutustua.

Pääset tutustumaan arvioinnin taustalla vaikuttaviin näkökulmiin oikealla olevan valikon kautta.