Järjestöarvioinnin ilmansuuntia

Järjestöarvioinnin ilmansuuntia -verkkomateriaaliin on koottu tietoa järjestön ja yhdistyksen arvioinnista monesta näkökulmasta. Materiaali sopii niin pienille paikallisyhdistyksille kuin suuremmille järjestöillekin. Sitä voi hyödyntää koulutuksessa tai itseopiskelussa. Siitä löytyy myös työkaluja itsearviointiin ja kehittämiskohteiden valitsemiseen.

Verkkomateriaalin on kirjoittanut Opintokeskus Siviksen asiantuntija Marion Fields.

Aloita selailu valitsemalla aihealue alta:

Arvioinnin taustaa

käsittelee järjestötoiminnan arvioinnin lähtökohtia erityisesti koulutuksen näkökulmasta. Osio sisältää tietoa esimerkiksi arvioinnin perusteista ja tiedonkeruun menetelmistä, oppimisen ja koulutuksen arvioinnista sekä arvioinnin etiikasta.

 

Arvioinnin kehittämiseen

kertoo lyhyesti, miten arviointitietoa voi käyttää kehittämisessä. Osio sisältää myös työkalut kehittämiskohteiden valintaan.

 

Arvioinnin tiedonkeruun menetelmiä

esittelee yleisesti järjestötoiminnan arvioinnissa käytettäviä tiedonkeruumenetelmiä: kyselyitä, erilaisia haastatteluja, palautekeskusteluja ja monia muita.

 

Itsearviointi toimivaksi

esittelee mallin, jonka avulla yhdistykset ja järjestöt voivat arvioida omaa koulutustoimintaansa. Osiosta löytyy myös työkalu koulutuksen itsearviointiin.