Vapaaehtoistyö Suomessa

Vapaaehtoistyö Suomessa on Kansalaisareenan, Opintokeskus Siviksen ja Kirkkohallituksen Taloustutkimuksella säännöllisin välein teettämä tutkimus suomalaisten tekemästä vapaaehtoistyöstä.

Kyselytutkimus kokoaa yhteen, millä toimialoilla ja kuinka paljon vapaaehtoistyötä Suomessa tehdään, mitä toimintamuotoja vapaaehtoistyöhön sisältyy ja keitä ovat vapaaehtoistyötä tekevät henkilöt. Lisäksi tutkimus selvittää vastaajien asenteita ja ajatuksia vapaaehtoistyön tekemiseen liittyen ja kartoittaa toimijakentän tarvetta koulutuksille sekä osaamisen kehittämiselle.

Vuonna 2021 kysely toteutettiin kasvokkaisten haastattelujen sijaan Taloustutkimuksen internetpaneelissa. Vastaava kyselytutkimus on tehty aikaisemmin vuosina 2010, 2015 ja 2018.

Tutustu aiheeseen:

 

Yhteyshenkilö Opintokeskus Siviksessä

Marion Fields

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, kestävä elämä, aluetyö Uusimaa, Osaamiskeskus Kentauri

Puh. 040 350 4500, Twitter: @marion_fields

Lähetä sähköpostia