TULOS – tulevaisuuden osaajaksi

 

TULOS – kestävää tuloksellista tulevaisuuden osaamista -projekti (2019–2021) on jatkoa Siviksen järjestötyöpaikkojen tuottavuuden ja työhyvinvointia tukeville kehittämishankkeille. ESR-rahoitteisen projektin kohderyhmänä ovat sote-alan alueelliset järjestöt ja yritykset, yhteensä 20 organisaatiota, Länsi-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla.

TULOS-projektissa suunnitellaan erityisesti pienemmille työpaikoille sopiva henkilöstön strategialähtöinen osaamiskartoitustyökalu osaamisen johtamisen avuksi. Projektissa pohditaan, mitkä työyhteisön kehittämistoimenpiteet helpottavat ja tukevat osaamiskartoituksen tulosten hyödyntämistä. Toimenpiteitä voivat olla esimerkiksi perehdyttämis- ja kehityskeskustelukäytäntöjen kehittäminen, osaamisen kehittämisen käytäntöjen suunnittelu ja osaamisen jakaminen työyhteisössä tai työn tuloksellisuuden arviointi ja työn laadun parantaminen.

Projektissa mukana olevissa organisaatioissa toteutetaan osaamiskartoitus ja siihen liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Organisaatiot osallistuvat alueellisiin verkostotapaamisiin, joiden tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä eri sektoreiden organisaatioiden välillä ja levittää hyviä käytäntöjä organisaatioiden kesken. Tavoitteena on, että kussakin mukana olevassa organisaatioissa vahvistetaan osaamisen johtamisen käytäntöjä ja edistetään samalla henkilökunnan työhyvinvointia. Projektissa tuotettu materiaalia julkaistaan aiemmassa ESR-rahoitteisessa SoteNavi-hankkeessa toteutetulla Sotenavigaattori.fi-sivustolla.

Projekti toteutetaan yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa ja sitä rahoittaa Keski-Suomen Ely. Projektin etenemistä voi seurata hankkeen Facebook-sivuilta

Ajankohtaista TULOS-projektissa:

Opintokeskus Sivis on kehittänyt Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä -hankeessa järjestöjen työyhteisöjen käyttöön Työhyvinvointia järjestötyöpaikoille verkkosivuston. Sieltä löydät paljon tietoa työyhteisön kehittämisestä.

Yhteyshenkilö Opintokeskus Siviksessä

Heidi Ristolainen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, järjestöt työyhteisöinä

Puh. 040 738 1702, Twitter: @HeidiRisto

Lähetä sähköpostia