Taikoja koordinoi

Taikoja-hanke aloitti toimintansa syyskuussa 2015. Se koordinoi Taito-ohjelmassa mukana olevia hankkeita. Taito-ohjelma on osa opetus- ja kulttuuriministeriön ESR-toimenpidekokonaisuutta nimeltään Osuvaa osaamista. Hanke päättyy vuonna 2018.

Taito-ohjelmassa keskitytään aikuisväestön perustaitojen (numero-, luku- ja ICT-taidot) kehittämiseen sekä pysyvien koulutusratkaisujen toteuttamiseen. Ohjelmasta myönnettävän hankerahoituksen avulla kehitetään ja vahvistetaan koulutuksesta koulutukseen tai työelämään siirtymistä tukevia menetelmiä ja palveluita sekä parannetaan erityistyhmien perustaitoja, koulutusvaihtoehtoja ja koulutuksessa aliedustettujen ryhmien koulutukseen osallistumista.

Taikoja-koordinointihanke auttaa Taito-ohjelmasta rahoitettavia yksittäisiä hankkeita verkostoitumaan keskenään ja oppimaan toinen toisiltaan. Taikoja myös auttaa ohjelman toteuttajaa tiedottamaan hakumahdollisuuksista ja tukee hankehakemusta laativia toimijoita. Opintokeskus Siviksen roolina on erityisesti kehittää hankkeiden välistä vertaisoppimista sekä osaamisen tunnistamista ja tunnustamista tukevia käytäntöjä.

Taikoja-hanketta toteuttavat Tampereen yliopisto (päävastuu), Hämeen ammattikorkeakoulu HAMK, Opintokeskus Sivis ja Espoon seudun koulutuskuntayhtymä Omnia.

Yhteyshenkilöt muissa oppilaitoksissa:

Mika Sihvonen, Tampereen yliopisto, p. 050 318 5898, mika.sihvonen@uta.fi
Minttu Lampinen, Hämeen ammattikorkeakoulu, p. 03 646 6667, minttu.lampinen@hamk.fi

Lisätiedot:
Blogi: https://blogs.sis.uta.fi/taikoja
Facebook: www.facebook.com/taikojahanke
Twitter: @TaikojaHanke

Yhteyshenkilöt Opintokeskus Siviksessä ovat asiantuntijat Eeva Jeronen ja Marion Fields

Marion Fields

asiantuntija

hankkeet, koulutuksen ohjaus (kasvatus- ja kulttuurijärjestöt), osaamisen tunnistaminen, arviointi ja järjestötoiminnan kehittäminen

Puh. 0403504500, Twitter: @marion_fields

Lähetä sähköpostia

Eeva Jeronen

asiantuntija

TAIKOJA-hanke, aluetyö Keski-Suomi, Kanta- ja Päijät-Häme

Puh. 040 717 7015

Lähetä sähköpostia