Osaaminen tuo työhyvinvointia

Järjestöt ovat työympäristöinä monelta osin erityislaatuisia. Vahvasti arvopohjaista työtä tehdään usein rinnakkain palkatun henkilökunnan ja vapaaehtoistoimijoiden kanssa. Järjestöissä on yksityisiin ja julkisiin työpaikkoihin verrattuna paljon projektityötä sekä määräaikaisia työtehtäviä. Vaikka järjestötyö koetaan Siviksen selvityksen mukaan merkitykselliseksi, järjestökentällä työskentelevät kokevat usein työnsä kiireiseksi ja ajoittain yksinäiseksi.

Työelämän muutokset tuovat lisäpaineita ajan hermoilla pysymiseen. Asiantuntijuuden lisäksi järjestötyössä tarvitaan moniosaamista. Aina ei oman osaamisen kehittämismahdollisuuksia koeta riittävänä hyviksi. Syynä voivat olla esimerkiksi kiire, taloudelliset resurssit tai vakiintuneiden käytäntöjen puuttuminen. Työhyvinvoinnin ja osaamisen kehittämisen edistäminen on tärkeää, jotta työtä jaksetaan tehdä myös muuttuvissa tilanteissa. Nyt onkin aika löytää järjestöihin uusia tapoja vastata tuleviin haasteisiin.

Työhyvinvointia voi kehittää tukemalla sekä yksilöllistä hyvinvointia että koko työyhteisön toimivuutta. Osaaminen ja työhyvinvointi -järjestötyössä hankkeen erityisiksi kehittämiskohteiksi on valittu:

  • Esimiestyön tukeminen
  • Yhteistyön lisääminen työyhteisöissä
  • Projektiluonteisen työn hallinta
  • Henkilöstön osaamisen kehittäminen
  • Perehdytyskäytäntöjen kehittäminen ja jakaminen työyhteisössä
  • Työn kuormituksen hallinta
  • Työhyvinvointi pienissä järjestöissä