SoteNavi – hyvinvointialan yritysten ja järjestöjen valmennushanke

SoteNavi on hanke, joka pyrkii vahvistamaan pienten ja keskisuurten hyvinvointialan organisaatioiden sekä järjestöjen muutosvalmiutta ja työhyvinvointia sosiaali- ja terveysalan rakennemuutoksessa. Sivis toteuttaa tämän valtakunnallisen hankkeen vuosina 2017–2019 yhdessä Turun ja Tampereen ammattikorkeakoulujen sekä Etelä-Pohjanmaan terveysteknologiakeskus ry:n kanssa Turun, Tampereen ja Seinäjoen alueilla.

Hankkeen alueelliset työpajat ja valtakunnalliset seminaarit antavat välineitä työnhallintaan rakennemuutoksen keskellä. Ne nostavat esiin tärkeitä teemoja esimerkiksi osaamisen kehittämisestä, palvelumuotoilusta, digitalisaatiosta ja työhyvinvoinnista. Hankkeessa mukana olevat organisaatiot muodostavat myös alueellisen ja valtakunnallisen verkoston, joka mahdollistaa hyvien käytänteiden jakamisen yli toimialarajojen. Kukin organisaatio laatii hankkeen aikana myös oman kehittämissuunnitelman hanketiimin vastuuhenkilön tuella.

SoteNavi toteutetaan osana työ- ja elinkeinoministeriön Kestävää kasvua ja työtä 2014–2020 -ohjelmaa (erityistavoite 7.1.), ja se päättyy keväällä 2019. Lisätietoja hankkeesta löydät SoteNavin verkkosivuilta.

  • SoteNavia esiteltiin myös elokuun 2017 SivisNYTissä. Pääset juttuun tästä.

Heidi Ristolainen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestöiminnan kehittäminen, järjestöt työyhteisöinä, aluetyö Uusimaa.

Puh. 040 738 1702, Twitter: @HeidiRisto

Lähetä sähköpostia