VolExpo avartaa vapaaehtoistoiminnan johtajien työkalujen valikoimaa

Vapaaehtoistoiminnan johtaminen ja ohjaaminen on ala, johon harva tutkintokoulutus suoraan valmentaa. Ohjaajat tarvitsevat vahvaa osaamista ja jatkuvaa osaamisen kehittämistä. Tarpeeseen on vastattu yksittäisissä järjestöissä ja runsailla hankkeilla, mutta käytännöt eivät leviä ja hanketuotteet unohtuvat. 

Volunteering Management Expedition -hanke eli VolExpo jäljittää ja kerää vapaaehtoisten johtamiseen ja ohjaamiseen ympäri Eurooppaa luotuja työkaluja ja menetelmiä, kokeilee niitä elävässä elämässä ja levittää parhaat eteenpäin.

Hankkeessa keskitytään neljään osaamisalueeseen, joiden ennakoidaan olevan vapaaehtoistoiminnan johtajille erityisen tärkeitä tulevaisuudessa: 

  • Prosessien johtaminen (projektityö, ajanhallinta jne.) 
  • Ihmisten johtaminen (ohjaus, koordinointi, ristiriitojen ratkaisu jne.) 
  • Viestintä (sisältää sosiaalisen median käytön sekä vapaaehtoisten johtamisen digitaidot)
  • Yhteistyö (vapaaehtoisten, kollegoiden, muiden organisaatioiden, tiedotusvälineiden jne. kanssa). 

Tavoitteena on vahvistaa vapaaehtoisten johtajien ja ohjaajien taitoja menestyä tehtävässään. Hankkeessa on kerätty heidän työnsä tueksi luotuja työkaluja ja menetelmiä, tutustuttu niihin verkossa opiskellen ja testattu niitä käytännön toiminnassa. Työkaluja ja menetelmiä kerättiin Euroopan eri maista ja niitä jaettiin tiiviiden verkkokurssien eli ”löytöretkien” (expeditions) avulla. Parhaat menetelmät käännetään hankkeen kumppanimaiden omille kielille. Hankkeen aikana on toteutettu myös menetelmäkurssi ja keväällä 2021 on käynnissä menetelmien testausjakso omassa arjessa. VolExpon lopputuote on verkkosivustona toteutettava menetelmäpankki vapaaehtoistoiminnan johtajille. 

VolExpo-hankkeen uutuusarvo on pedagogisessa mallissa, jossa yhdistellään webinaareja, itsenäistä opiskelua, käytännön kokeilujaksoja ja vertaisoppimista verkossa. Jos kokeilu osoittautuu onnistuneeksi, tästä pedagogisesta mallista on paljon hyötyä monenlaisissa kehittämishankkeissa, joiden tavoitteena on levittää ja jalkauttaa jokin uusi toimintatapa käytäntöön.

Hankkeen kesto: 2019 - 2021

Hankekumppanit: 
•    Puola: Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi (AHE)
•    Italia: Cooperazione Paesi Emergenti (C.O.P.E.)
•    Latvia: Foundation for Society (Fonds Sabiedrībai, FS) 
•    Bulgaria: Aspekt - Management i Mezhdukulturni Otnosheniya 
•    Romania: Asociatia Centrul European pentru Integrare Socioprofesionala ACTA
•    Portugali: Kerigma - Instituto de Inovação e Desenvolvomento Social de Barcelos
•    Turkki: Büyük Ortadoğu Sağlık ve Eğitim Vakfı (BOSEV)
•    Unkari: Tudás Alapítvány 

Lisätietoja:
Hankkeen Facebook-sivu

VolExpo SivisNYTissä:

 

Yhteyshenkilöt Opintokeskus Siviksessä:
 

Anne Ilvonen

viestintä- ja innovointipäällikkö

Puh. 050 587 9423, Twitter: @AnneIlvonen

Lähetä sähköpostia

Eeva Jeronen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, Osaamiskeskus Kentauri

Puh. 040 717 7015

Lähetä sähköpostia