TULOS – tulevaisuuden osaajaksi

TULOS – kestävää tuloksellista tulevaisuuden osaamista -projekti (2019–2021) oli jatkoa Siviksen järjestötyöpaikkojen tuottavuutta ja työhyvinvointia tukeville kehittämishankkeille. ESR-rahoitteisen projektin kohderyhmänä olivat sote-alan alueelliset järjestöt ja yritykset, yhteensä 20 organisaatiota, Länsi-Suomessa ja Etelä-Pohjanmaalla.

TULOS-projektissa suunniteltiin erityisesti pienemmille työpaikoille sopiva henkilöstön strategialähtöinen osaamiskartoitustyökalu osaamisen johtamisen avuksi. Projektissa pohdittiin, mitkä työyhteisön kehittämistoimenpiteet helpottavat ja tukevat osaamiskartoituksen tulosten hyödyntämistä. Toimenpiteitä olivat esimerkiksi perehdyttämis- ja kehityskeskustelukäytäntöjen kehittäminen, osaamisen kehittämisen käytäntöjen suunnittelu ja osaamisen jakaminen työyhteisössä tai työn tuloksellisuuden arviointi ja työn laadun parantaminen.

Projektissa mukana olevissa organisaatioissa toteutettiin osaamiskartoitus ja siihen liittyviä kehittämistoimenpiteitä. Organisaatiot osallistuivat alueellisiin verkostotapaamisiin, joiden tavoitteena oli vahvistaa yhteistyötä eri sektoreiden organisaatioiden välillä ja levittää hyviä käytäntöjä organisaatioiden kesken. Tavoitteena oli, että kussakin mukana olevassa organisaatioissa vahvistetaan osaamisen johtamisen käytäntöjä ja edistetään samalla henkilökunnan työhyvinvointia. Projektissa tuotettu materiaalia on julkaistu aiemmassa ESR-rahoitteisessa SoteNavi-hankkeessa toteutetulla Sotenavigaattori.fi-sivustolla.

Projekti toteutettiin yhteistyössä Turun ammattikorkeakoulun kanssa ja sitä rahoitti Keski-Suomen Ely.

Lisätietoja:

Opintokeskus Sivis on kehittänyt Osaaminen ja työhyvinvointi järjestötyössä -hankeessa järjestöjen työyhteisöjen käyttöön Työhyvinvointia järjestötyöpaikoille verkkosivuston. Sieltä löydät paljon tietoa työyhteisön kehittämisestä.

Yhteyshenkilö Opintokeskus Siviksessä

Heidi Ristolainen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, järjestöt työyhteisöinä

Puh. 040 738 1702, Twitter: @HeidiRisto

Lähetä sähköpostia