ImproVal teki tunnetuksi vapaaehtoissektorilla hankitun osaamisen validoinnin menetelmiä, työkaluja ja ajattelutapoja

ImproVal oli kaksivuotinen, Erasmus+-rahoitteinen hanke, jota koordinoi Opintokeskus Sivis. Muut hankekumppanit toimivat Alankomaissa, Belgiassa, Saksassa ja Slovakiassa. Hankkeen tarkoituksena oli koota yhteen eri EU-maissa tehtyä työtä vapaaehtoistoiminnasta hankitun osaamisen tunnistamisen ja tunnustamisen parissa. 

ImproVal-hankkeen perusajatuksena oli, että vapaaehtoistoiminnassa hankitut tiedot, taidot ja osaaminen pitäisi tunnistaa yhteiskunnassa paremmin. Epävirallisen ja arkioppimisen validointi on edelleen erittäin ajankohtainen teema eurooppalaisessa koulutusalaa koskevassa keskustelussa. Asiasta puhutaan laajasti EU-tasolla, esimerkiksi vuoden 2012 Euroopan neuvoston suosituksessa epävirallisen ja arkioppimisen tunnistamisesta ja tunnustamisesta.

Yhä useammat ihmiset ja organisaatiot ovat tietoisia vapaehtoistoiminnan koulutuksellisesta arvosta ja myös validoinnin mahdollisuuksista vapaaehtoissektorilla. Toisaalta, kuitenkaan ei ole luotu yhteyksiä tällä kentällä toimineiden hankkeiden välille. Vaarana on, että sama työ tehdään yhä uudelleen eikä asiassa päästä eteenpäin, esimerkiksi rakentamaan validointimenetelmiin kytköksiä eurooppalaiseen EQF-järjestelmään. 

ImproVal toi yhteen aikaisemmin toteutettujen validointihankkeiden koordinaattoreita. Teimme tunnetuksi vapaaehtoissektorilla hankitun osaamisen validoinnin menetelmiä, työkaluja ja ajattelutapoja. Hankkeen aikana rakensimme menetelmiä esittelevän verkkosivuston ja toteutimme pienimuotoisen tutkimuksen validoinnin hyödyistä vapaaehtoistoimijoille. Lisäksi kannustimme alan keskeisiä toimijoita vuoropuheluun paikallisesti, kansallisesti ja Euroopan tasolla.

Hankkeen tuloksena syntyi:

Hankkeen kesto: 20182020

Hankekumppanit:
Alankomaat: EDOS-säätiö 
 

Lisätietoja:

Hankkeen verkkosivut: www.improval.eu

ImproVal SivisNYTissä:

 

Yhteyshenkilöt Opintokeskus Siviksessä

Eeva Jeronen

asiantuntija

Koulutuksen ja järjestötoiminnan kehittäminen, osaamisen tunnistaminen ja tunnustaminen, Osaamiskeskus Kentauri

Puh. 040 717 7015

Lähetä sähköpostia